Annons:

Publicerad: 2022-10-04

Stopp för nya stambanor

Riksdagsledamöter från de fyra högerpartierna vill stoppa byggandet av höghastighetsjärnvägar i Sverige. Men partierna verkar inte överens om vad som ska komma i stället. Miljöpartiet är inte förvånat.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett ICE-tåg på sträckan Hannover–Würzburg i oktober 2019. Landbroar, som här i Tyskland, istället för traditionellt spår med ballast och bankar är en metod som Trafikverket föreslår för att sänka kostnaderna för nya stambanor för höghastighetstågen.

Annons:

2 juli 2014 poserade ledarna för de fyra borgerliga partierna för fotograferna i ett tåg i Linköping och förkunnade att Stockholm, Göteborg och Malmö skulle knytas samman med höghastighetsjärnvägar.

Åtta år, tre månader och en dag senare lämnade fyra ledamöter från de fyra partierna till höger i Sveriges riksdag in en motion om att stoppa det planerade och delvis projekterade byggandet av höghastighetsbanorna.

Nya ledare, nya prioriteringar

Under åren har samtliga partier i de dåvarande Alliansen bytt ledare, ett parti har bytt samarbetspartner och ett annat parti har inlemmats i regeringsunderlaget.

”Utifrån prioriteringar om den samhällsekonomiska och miljömässiga nyttan säger Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna nej till höghastighetsjärnväg. Externa beräkningar pekar på en sammanlagd kostnad för projektet på upp emot 350 till 400 miljarder. De tidsmässiga vinsterna blir begränsade.”, skriver Thomas Morell (SD), Maria Stockhaus (M), Magnus Jacobsson (KD) och Helena Gellerman (L) i den gemensamma motionen som lämnades till riksdagskansliet måndag 3 oktober.

Men det finns uppenbarligen skilda meningar bland de fyra motionärerna om vad som ska stoppas.

Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för regionala resor och arbetspendling men vi har inte tagit ställning till de konkreta projekten.

 

Maria Stockhaus, Moderaterna

Olika besked om Ostlänken

”Alla planer, inklusive Ostlänken, stoppas och en ny kapacitetsutredning ska titta på hur man sen ska gå vidare”, säger Helena Gellerman (L), till Norrköpings Tidningar (NT).

”Det finns inte några planer på att stoppa Ostlänken”, säger Maria Stockhaus (M) till Järnvägar.nu.

”Ostlänken borde byggts för länge sedan, hade inte det projektet kidnappats av höghastighetsdrömmarna hade det varit klart för trafik i dag.”

Maria Stockhaus betonar skillnaden mellan höghastighetsjärnvägar generellt och Ostlänken.

”Planerna för Ostlänken har omarbetats och nu byggs den nya banan för 250 kilometer i timman och får fler stationer än man tidigare sagt, det blir en utmärkt järnväg för den regionala trafiken”, säger hon.

Frågetecken för två etapper

Däremot är Maria Stockhaus mer tveksam till de två andra etapperna som skulle bli de första delarna av de nya stambanorna för 320 km/h mellan Stockholm och Göteborg och mellan Jönköping och Malmö, Göteborg–Borås och Lund–Hässleholm.

”Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för regionala resor och arbetspendling men vi har inte tagit ställning till de konkreta projekten”, säger hon.

”Vi får återkomma till dessa.”

Maria Stockhaus, riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2014 och ledamot av trafikutskottet sedan 2019, påpekar att det inte är en nyhet att Moderaterna är mot byggandet av höghastighetsjärnvägar I Sverige.

”Vi sade redan 2016 nej till höghastighetsbanor”, säger Maria Stockhaus. ”De beräknade kostnaderna ökade kraftigt och vi insåg att det var ett vansinnigt projekt, det visade dig snabbt bli alldeles för mycket pengar till fel saker.”

Ökat underhåll på väg och järnväg

Maria Stockhaus vill i stället använde de anslag som frigörs till ökat underhåll av befintliga vägar och järnvägar och att bygga bort flaskhalsar på sträckor som Göteborg–Alingsås.

”Sverige har en stor underhållsskuld, beslutade projekt är underfinansierade och såväl vägar som järnväg lider av bristande underhåll”, säger hon. ”Vi måste se till att järnvägsnätet fungerar och att tågen kan gå.”

Två ER1 möts vid dubbelspårets västra ände i Härad på Svealandsbanan den 23 mars 2021.

Samma dag som riksdagsledamöter från de fyra högerpartierna motionerade om ett stopp för höghastighetsbanor i Sverige motionerade miljöpartisterna Daniel Helldén och Emma Berginger för en kraftigt utökad satsning på nya järnvägar och järnvägsunderhåll.

Emma Berginger är riksdagsledamot sedan 2018 medan Daniel Helldén, tidigare trafikborgarråd i Stockholm, är nyvald riksdagsledamot. Helldén har i dagarna avlöst Berginger som ledamot av trafikutskottet.

Maria Stockhaus, Moderaterna
Daniel Helldén, Miljöpartiet.

Höghastighetsbanorna är viktiga för att öka kapaciteten i det svenska järnvägsnätet och för att snabba upp många resor. Vi vill göra tågresorna mer attraktiva, minska miljöpåverkan och rädda klimatet.

 

Daniel Helldén, Miljöpartiet

”Översyn försenar och fördyrar”

”Jag är inte förvånad över högerpartiernas krav på stopp för höghastighetsbanorna”, säger Daniel Helldén till Järnvägar.nu.

”De vill ha en ny översyn över järnvägsinvesteringarna men det enda en sådan kommer att leda till är att alla projekt försenas och fördyras.”

Miljöpartiet vill att de tre etapperna som nu projekteras, Ostlänken Järna–Linköping, Lund–Hässleholm och Göteborg–Borås, förverkligas snabbt och att resterande delar av det planerade höghastighetsnätet byggs därefter.

”Höghastighetsbanorna är viktiga för att öka kapaciteten i det svenska järnvägsnätet och för att snabba upp många resor. Vi vill göra tågresorna mer attraktiva, minska miljöpåverkan och rädda klimatet”, säger Daniel Helldén.

Mp vill satsa på Ostkustbanan och Norrbotniabanan

Han vill också se Ostkustbanan Gävle–Härnösand utbyggd till dubbelspår under planperioden 2022–2033 och att planeringen för att Norrbotniabanan Umeå–Luleå ska kunna förverkligas i sin helhet intensifieras.

Dessutom, anser Miljöpartiet, att tågen mellan Stockholm och Oslo ska kunna snabbas genom utbyggnad av Mälarbanan och Värmlandsbanan och att byggandet av den så kallade Nobelbanan Örebro-Kristinehamn aktualiseras.

För att finansiera de ökade järnvägssatsningarna vill Miljöpartiet plocka bort Tvärförbindelse Södertörn samt kapacitetsförstärkande åtgärder till följd av Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm. Partiet vill också ompröva och ta bort andra motorvägsprojekt som gör det svårare att nå klimatmålen.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Trafikverket greppar underhållet på tre banor

Trafikverket tar över planering och produktionsledning av underhållet på tre banor när kontrakten med de nuvarande entreprenörerna löper ut 2025–2027. Det är Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att redovisa hur delar av underhållet kan utföras i egen regi.

Nyhet

Lint snart på Fryksdalsbanan

Det mesta tyder på att de krånglande Itino-tågen på Fryksdalsbanan kompletteras med två Lint-tåg från Inlandsbanan under två år. På fredag körs en tur på banan för politiker och massmedia.

Nyhet

Nattåg till Hamburg året runt

1 september avgår de första av SJ:s nya nattåg mellan Stockholm och Hamburg. Tågen kommer att gå året runt, i åtta månader om året som upphandlad trafik och i fyra månader som kommersiell trafik.

Nyhet

Dyra omvägar för godstågen

Att köra godståg från Sävenäs rangerbangård i Göteborg till Halmstad, cirka 15 mil, tar normalt två timmar. Men nu tar de drygt fyra timmar och kostar Green Cargo fyra miljoner kronor.