Annons:

Publicerad: 2024-05-13

Åter fler containrar på tåg

Efter en nedgång under 2023 ökar transporterna av containrar på tåg till och från Göteborgs hamn åter under 2024. Men första kvartalet ökade antalet containrar på tåg med endast en procent, antalet containrar på lastbil ökade mycket mer.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Protrain sköter sedan november 2021 växlingen i Göteborgs hamn. under 2024 väntas antalet containrar som transporteras på järnväg öka med fyra-fem procent efter en nedgång förra året och nästan nå rekordnoteringen från 2022.

Annons:

Under årets första kvartal ökade importen av containergods till Göteborgs hamn med elva procent jämfört med samma period 2023.

”Vi är tillbaka på importvolymer i nivå med hur det såg ut innan pandemin, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn.

”Signalerna från marknaden är entydiga, man väntar sig en stärkt köpkraft och ökad efterfrågan från konsumenterna.”

All time high första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 hanterades fler containrar än någonsin i Göteborgs hamn under ett enskilt kvartal.

2023 var det de höga exportvolymerna som medförde att året blev det bästa någonsin för Göteborgs Hamn vad gäller hantering av containrar. Totalt hanterades 914 000 containrar.

Importen minskade kraftigt, med närmare 20 procent för helåret. Orsaken var bland annat höga räntor och svag krona vilket minskade marginalerna för svenska konsumenter.

Men återhämtningen är stark, under första kvartalet återtogs hälften av förra årets tapp.

Exportvolymerna fortsätter att öka

Samtidigt ökar exporten från fjolårets höga nivå. Under första kvartalet ökade antalet exporterade containrar med fyra procent jämfört med samma period förra året.

Totalt ökade hamnens containervolymer med åtta procent till totalt 242 000 hanterade containrar mätt som 20-fotsekvavilenter (TEU)

Det är det högsta antalet för ett enskilt kvartal någonsin i Göteborgs hamn. Nu hanteras 57 procent av Sveriges totala antal containrar i Göteborg.

Under första kvartalet ökade mängden containergods på järnväg med en procent till 126 000 TEU jämfört med första kvartalet 2023. Tillväxten utgörs bland annat av skogsprodukter som transporteras på järnväg eller som stuffas i containrar i Göteborg.

Mer importgods till Vaggeryd, Falköping och Nässjö

Järnvägspendlar till importtunga destinationer i inlandet visade också stark tillväxt.

”Vi ser att tågpendlarna till Vaggeryd, Falköping och Nässjö blivit alltmer välfyllda”, säger Claes Sundmark.

Exportvolymerna ökar tack vare bland annat de nya järnvägstransporterna av sågade trävaror från Fiskarheden via Malungsfors som körs av Green Cargo och kombitåget från Piteå som Hector Rail kör.

”Vi har dessutom ett antal nya godstågspendlar som nyligen startats som från Umeå till Göteborg med Väte Rail som dragare och som tåget från Bastuträsk till Göteborg som har premiär i dagarna”, säger Claes Sundmark.

I sommar förlänger Väte Rail i samarbete med Nurminen Logistics sitt Umeå-tåg till och från Haparanda.

Åter godståg från Haparanda

Väte Rail kommer från 8 april att köra två nya kombitåg i veckan mellan Umeå och Göteborg på uppdrag av Nurminen Logistics. I sommar inleds trafik mellan Haparanda och Göteborg.

Gävle containerhamn som driftas av Yilport har de senaste åren fått sex automatiserade RTG-kranar med möjlighet till kylcontainerlagring. FOTO: Jonathan Högberg

Claes Sundmark tror att 2024 kan bli det näst bästa året för containertransporterna på tåg via Göteborgs hamn.

”Vi räknar med en uppgång med fyra–fem procent jämfört med 2023 och det skulle innebära att vi nästan når upp till rekordåret 2022 då vi hanterade 518 000 järnvägscontainrar”, säger han.

Medan Göteborg befäster sin position som Sveriges överlägset största containerhamn tycks Gävle befästa rollen som den största containerhamnen på ostkusten.

Gävle störst på containrar på ostkusten

Mer än hälften av containrarna på ostkusten hanterades förra året i Gävle. Det framgår av 2023 års godsvolymsammanställning från Sveriges Hamnar.

Trots att den svenska marknaden minskat med tre procent sedan 2021 såg Yilport Gävle en ökning av containervolymen med 30 procent och en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14 procent under de tre åren. Från 2021 till 2023 ökade Yilport Gävles marknadsandel av den totala containervolymen i Sverige från nio till tolv procent.

På ostkusten har Yilport Gävles marknadsandel ökat med tio procentenheter från 47 till 57 procent.

Miljardsatsning ger resultat

En del av förklaringen till den stora ökningen är den miljardinvestering i ny infrastruktur som Yilport Gävle genomförde 2021. Investeringen bestod bland annat av en utbyggnad av containerterminalen, en ny kaj med tre kranar och en gränskontrollstation för livsmedel.

Med satsningarna har kapaciteten mer än fördubblats, från 250 000 TEU till 600 000 TEU per år.

De senaste åren har nya importflöden via Gävle med slutstation i Stockholmsområdet tillkommit, till stor del tack vare terminalen Yilport Stockholm Nord i Rosersberg.

Det har medfört en utökning av trafiken med godstågspendeln mellan Gävle och Stockholm Nord från tre till fyra tåg per vecka. Vissa veckor körs ett femte tåg för att hantera volymerna.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Svag ökning av tågresandet

Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå. Varken SJ, MTRX, Tågab eller Snälltåget planerar någon utökning av den mycket glesa trafiken i närtid.

Nyhet

All tågtrafik ställs in i norr

Det är förenat med stora risker att köra tåg i sträng kyla i väglöst land. Om spänningen försvinner i kontaktledningen blir tåget snabbt utkylda och det kan ta många timmar innan en evakuering kan inledas.