Annons:

Publicerad: 2023-01-27

Sverige missar miljarder

Sverige kan förlora tiotals miljarder kronor i bidrag från EU för utbyggnad av de svenska järnvägarna sedan regeringen beslutat att lämna samarbetet kring EU:s stomnät, det så kallade TEN-T-nätet.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Sverige kan gå miste om mångmiljardbelopp i medfinansiering från EU om höghastighetsbanorna stryks från de framtida teranseuropeiska nätverket. Byggandet av Planskildhet Olskroken i Göteborg pågår sedan 2018.

”Vi tror att regeringen kan vara på väg att begå ett betydande misstag”, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen.

EU väntas de närmaste tio åren fördela motsvarande närmare 300 miljarder svenska kronor i stöd till EU-länderna för upprustning av befintliga järnvägar och byggande av nya banor.

Men regeringens beslut att stoppa byggandet av höghastighetsbanor I Sverige och stryka sträckorna Stockholm–Jönköping–Göteborg och Jönköping–Malmö från kartorna över Europas framtida järnvägsnät innebär sannolikt att Sverige mister möjligheterna att få bidrag från EU på tiotals miljarder kronor.

Nya stambanorna fanns med

Till 5 december var Sverige och de nya stambanorna med på kartan över prioriterad utbyggnad av EU:s stomnät, det så kallade TEN-T-nätet.

Men 25 november kom nya instruktioner från svenska regeringen till ett möte med Coreper, kommittén som förbereder EU:s beslut. Vid mötet med EU:s ministerråd 5 december föreslog den svenske representanten ändringar av kommissionens förslag.

De enda banor som ska finnas på kartan över järnvägssatsningarna i Sverige är Ostlänken och Norrbotniabanan. Ostlänken är markerad för hastigheter från 200 km/h medan Norrbotniabanan för hastigheter upp till 160 km/h.

Just nu pågår förhandlingar om EU:s förordning om riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). De projekt som krävs för att utveckla de prioriterade järnvägskorridorerna förhandlas fram. Den uppdaterade förordningen ska klubbas innan sommaren.

Beslutet är inte nödvändigt och kan leda till att vi mister rätten till bidrag från EU, det är mycket betydande miljardbelopp som kan äventyras.

 

Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen

Unik åtgärd av svenska regeringen

”Det är såvitt vi vet första gången som en EU-medlemsstat agerar på det här viset. Därför försöker vi förstå varför”, säger Pierre Sandberg.

”Beslutet är inte nödvändigt och kan leda till att vi mister rätten till bidrag från EU, det är mycket betydande miljardbelopp som kan äventyras”.

Sveriges agerande kan också drabba Finland om det inte skapas ett sammanhängande modernt järnvägsnät i Norden.

Pierre Sandberg tror det finns en risk att regeringen inte fullt ut tänkt genom konsekvenserna när man instruerade representanterna i Bryssel att avlägsna delar av sträckorna i Sverige från kartorna över det framtida järnvägsnätet i Europa.

Pierre Sandberg framhåller vikten av en dialog med alla berörda parter för att göra det möjligt att viktiga aspekter inte ska gå förlorade.

Men de uttalanden som infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) gjort tyder på att regeringen är medveten om effekterna av sitt beslut.

I en interpellationsdebatt i riksdagen i tisdags sade Andreas Carlson att regeringen gör en ny prioritering när de så kallade centrala delarna av nya stambanor strukits

Pierre Sandberg, förbundsdirektörpå Tågföretagen

Annons:

Regeringen medveten om konsekvenserna 

”Att låta dem ligga kvar är också förknippat med ett åtagande. Det är inte ologiskt att beslutet att avbryta får konsekvenser för TEN-T-kartorna”, sade han då. 

I ett skriftligt svar till Dagens Nyheter skriver Andreas Carlson att han är medveten om konsekvenserna av regeringens strategi. 

”Ja. Att finnas med på kartorna över TEN-T-nätverket innebär inte bara en möjlighet att få medfinansiering från EU, utan det är ett åtagande för medlemsstaterna att bygga ut den infrastruktur som finns på kartorna. När det gäller de nya höghastighetsjärnvägarna skulle åtagandet alltså ha inneburit att regeringen tagit på sig att färdigställa utbyggnaden till 2040”, skrev Andreas Carlsson. 

Daniel Helldén (MP), ledamot i riksdagens trafikutskott, är ytterst kritisk till regeringens agerande. 

”Det är otroligt märkligt”, säger han till Järnvägar.nu.  

”Det är ju uppenbart att regeringens agerande gör att vi förlorar möjligheterna till medfinansiering av järnvägsprojekt i Sverige.” 

”Regeringen förstör för Sverige under lång tid” 

”Det påverkar ju även sträckorna Lund-Hässleholm och Göteborg-Borås som regeringen sagt sig vilja bygga. Det har förstört för Sverige under den nuvarande regeringen och det förstör för Sverige under kommande regeringar.” 

Enligt Helldén kommer Sverige inte heller att kunna få medfinansiering till en eventuell utbyggnad av fyrspår längs Västra och Södra stambanan. 

Miljöpartiet har anmält infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) till Konstitutionsutskottet (KU) för hanteringen av TEN-T-kartorna och EU-bidragen för järnvägsinvesteringar. 

”Regeringen är skyldig att informera i EU-nämnden om frågor man driver i Bryssel”, säger Daniel Helldén.  

”Men Carlson har inte antytt, varken i trafikutskottet eller i EU-nämnden, att han haft för avsikt att begära ändring i TEN-T-nätet och därmed avsäga Sverige från möjligheten till medfinansiering av järnvägsprojekt.” 

Fakta om EU-stödet 

Planeringen för utbyggnaden av infrastrukturen i Europa åskådliggörs kallade Trans-European Transport Network, TEN-T-nätet, och där har de planerade svenska höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö varit markerade som en del av EU:s framtida stambanor. 

EU beviljar stöd till prioriterade projekt på upp till 30 procent av byggkostnaden, eller upp till 50 procent om en väg eller järnväg går mellan flera länder. Totalt fördelas 26 miljarder euro i stöd till infrastrukturen till och med år 2027. 

Byggandet av den 18 kilometer långa väg- och järnvägstunnel mellan Rödby och Puttgarten under Fehmarn Bält beräknas kosta 53 miljarder sven ska kronor i 2015 års penningvärde och har beviljats motsvarande 12 miljarder kronor i medfinansiering från EU. 

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet
Daniel Hellden, ledamot i riksdagens trafikutskott
Foto: Pressbild

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Green Cargo och SJ fick mest

De statliga tågtrafikbolagen Green Cargo och SJ fick drygt hälften av pengarna när Trafikverket återbetalade en stor del av banavgifterna för 2020-2021 i december.

Nyhet

Totalstopp på Malmbanan

Strax före klockan 17 söndag 17 december spårade tio–tolv vagnar i LKAB:s malmtåg 9914 ur i Vassijaure. Vagnarna med drygt 1 000 ton järnmalm slog sönder snögalleriet och orsakade stora skador på spåret.

Nyhet

Trafikverket tror på MPK

Trafiksäkerheten är inte hotad, det finns ingen anledning att stoppa tågtrafiken och framförhållningen förbättras radikalt redan i början av 2023. Trafikverket tillbakavisar kritiken från Tågföretagen.