Annons:

Publicerad: 2024-03-22

Tomteboda ska upprustas för bättre kapacitet

Utvecklingen av Tomteboda ska stärka Stockholms framtida tågkapacitet. Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förslag för utveckling av området med målet att modernisera bangården för att möta dagens och framtidens behov och samtidigt avlasta Stockholms Centralstation.

FOTO: Tove Falk Olsson/Sweco

Upprustningen möjliggör för fler och längre tåg på Stockholm C och skapar plats för upp till 80 procent fler resenärer.

Tomteboda bangård, som historiskt sett varit inriktad på rangering av vagnslast, är i behov av modernisering för att möta dagens och framtidens krav på effektiv och hållbar tågtrafik.

Regeringen har beslutat om en prioriterad utredning för Stockholm C och Tomteboda, bland annat med syfte att utreda bangårdarnas kapacitet och ta fram lämplig utformning av lösning för spår, plattformar och tekniska installationer.

En möjlig lösning är att flytta uppställning samt tjänster som städning och furnering av persontåg från Norra Bantorget/Stockholm C till Tomteboda. Detta kommer att möjliggöra för Stockholm C att hantera fler och längre tåg, förbättra resenärsmiljöerna och skapa plats för upp till 80 procent fler resenärer.

I Swecos uppdrag ingår att ta fram kompletterande utredningar samt preliminär systemhandling, planering och koncept för hur flytten ska gå till.

Åtgärdsförslagen ska samordnas med aktörer och intressenter som jobbar med olika tjänster, omloppsnära funktioner och lättservice.

“Ombyggnaden av Stockholms C och Tomteboda syftar till att stärka den centrala noden i Sveriges persontågssystem. Hela svenska järnvägssystemet står inför en underhållsskuld och det är därför mycket positivt med de olika satsningar som görs för att effektivisera transporterna, öka kapaciteten och bidra till ett hållbart resande”, säger Fredrik Wallner, divisionschef för Transport Infrastructure på Sweco

Fredrik Wallner, divisionschef Transport Infrastructure på Sweco. FOTO: Anna W Thorbjörnsson

ANNONS:

Senaste nyheterna:

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.