Annons:

Publicerad: 2021-05-24

Tågföretagen kritiserar regeringen

Regeringen struntar i tågbranschen, EU:s rekommendationer och tågtrafikföretagen som försöker överleva i det pressade ekonomiska läget. Det anser branschföreningen Tågföretagen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Krösatåg med X11 3106 mot Emmaboda och Öresundståget med X31 4395 mot Malmö och Köpenhamn klara för avgång på Kalmar C 21 maj 2021.

Annons:

”Vi är väldigt irriterade”, säger Björn Westerberg, branschchef på Tågföretagen. ”Regeringen lyssnar inte på oss som vet hur reglerna borde utformas.”

Tåg­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisation med 70 medlemsföretag med närmare 17 000 medarbetare. Bland medlemmarna finns de flesta av Sveriges tågoperatörer.

20 maj beslöt regeringen att förlänga de hårda restriktionerna för resor med den långväga kollektivtrafiken över sommar3en, till och med 14 augusti.

Oförändrade restriktioner trots kritik

Beslutet innebär att de bestämmelser som infördes i februari och då mötte massiv kritik kvarstår i oförändrat skick.

”Reglerna är fyrkantiga och medför att utrymmet i tågen inte utnyttjas på bästa sätt”, säger Björn Westerberg. ”Det är orimligt att begränsningen av antalet belagda sittplatser ska omfatta även obokade resor och separata kupéer som bokas av personer som tillhör samma sällskap.”

Tågföretagen har tillsammans med Bussföretagen och Transportföretagen i remissvar och i möten med tjänstemän på infrastrukturdepartementet lämnat förslag om hur restriktionerna kan utformas utan att smittorisken ökar.

”Men regeringen har struntat i våra synpunkter och på egen hand utformat regler som är väldigt dåligt anpassade till verkligheten”, säger Björn Westerberg.

”Vi har sedan februari sökt infrastrukturministern men har inte fått något gehör, ens för en dialog.”

Ett Pågatåg i rapsfälten i Kvidinge mellan Klippan och Åstorp i maj 2010.

Ett litet hopp om lyhördhet tändes i våras när infrastruktur-minister Eneroth sa att restriktionerna kan komma att upphävas tidigare om det blir en rejält minskad smittspridning.

 

Björn Westerberg, branschchef på Tågföretagen

Många tågföretag blöder

Westerberg påpekar att många tågtrafikföretag blöder ekonomiskt, sifforna i kvartalsboksluten är mörkröda.

SJ gjorde förra året en förlust på 1,5 miljarder kronor och resultatet kan bli lika negativt i år.

”Ett litet hopp om lyhördhet tändes i våras när infrastrukturminister Eneroth sa att restriktionerna kan komma att upphävas tidigare om det blir en rejält minskad smittspridning”, säger Westerberg.

Men när smittspridningen och antalet vårdade på intensivvården minskar och dödligheten i covid 19 sjunker väljer regeringen ändå att förlänga reserestriktionerna.

”Vi är förvånade att beskedet från regeringen kommer samtidigt som smittspridningen går ner och vaccinationerna pågår för fullt”, säger Björn Westerberg. ”Det borde göra det möjligt för oss alla att äntligen resa och träffa släkt och vänner.”

Tågföretagen anser att behövs en större flexibilitet i vilka nivåer som tillämpas för begränsningen av beläggningen och att nya bedömningar bör göras fortlöpande.

Inget stöd i Sverige trots uppmaningar från EU

EU har uppmanat medlemsstaterna att stötta järnvägsbranschen och de drabbade tågtrafikföretagen men den svenska regeringen har hittills valt att inte genomföra några stödåtgärder.

”Regeringen borde åtminstone kunna sänka banavgifterna och kompensera Trafikverket för att dess intäkter minskar”, säger Björn Westerberg. ”Men inte ens det har regeringen förmått.”

I stället har regeringen valt att undanta inrikesflyget från reserestriktionerna, där tillåts 100 procents beläggning oavsett nivå på smittspridningen.

”Det är svårbegripligt och drabbar järnvägens konkurrenskraft”, säger Björn Westerberg.

Regeringen utlovade 20 maj att den kommer att göra en ny bedömning 15 juni om regleringen kan upphävas 1 juli, baserat på smittläget och påverkan på sjukvården.

”Det är vårt enda hopp just nu”, säger Björn Westerberg, ”Att regeringen sent omsider undanröjer dagens orimliga reserestriktioner.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

Nyhet

Oro för trängsel i sommartrafiken

Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Nyhet

Nio av tio pendeltåg inställda

Nio av tio pendeltåg i Stockholmsområdet har varit inställda de tre dygnen som den vilda strejken bland lokförarna pågått. Strejkkommittén betecknar det som en seger trots att inga nya beslut om tågvärdarna har fattats.

Nyhet

Hårda restriktioner för godståg genom Danmark

Danska Trafikstyrelsen har beslutat om omfattande restriktioner för transporter av lastbilstrailrar på järnväg genom Danmark. Restriktionerna är så långtgående att trailer på tåg i fortsättningen hänvisas till färjorna mellan Sverige och Tyskland.