fbpx

I sommar ska spårvagnarna rulla

Först i sommar, ett halvår efter invigningen, kan spårvagnstrafiken i Lund komma att fungera som planerat. Hjulsvarven i Hässleholm kan inom kort användas för att svarva spårvagnshjul.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 10 maj 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Vagn 05 står redo för avgång på Clemenstorget i Lund den 5 mars 2021.

”Det rullar på”, säger Saman Tondnevis på Skånetrafiken, chef för affärsområde Buss och därmed också för ansvarig för spårvagnstrafiken i Lund.

De senaste månaderna har två av sju spårvagnar använts i trafiken i Lund och det har möjliggjort avgångar var 20:e minut.

En spårvagn används för utbildning av förare och en spårvagn väntar på sina boggier, de befinner sig på tågverkstaden i Hässleholm för kalibrering av hjulsvarven.

Tre vagnar ännu inte övertagna

De tre resterande vagnarna som kom från Spanien till Lund i höstas har ännu inte övertagits av Skånetrafiken.

Spårvagnstrafiken i Lund inleddes 13 december förra året. I början av februari ställdes trafiken in sedan flera spårvagnar drabbats av hjulplattor, skador på hjulens löpbanor som orsakats av att hjulen låst sig i samband med inbromsning eller inte börjar rulla vid start.

Ingen svarv och inga reserver i Lund – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Efter några dagar kunde en spårvagn sättas i trafik. I en månad kördes gles trafik med avgångar var 40:e minut med den enda spårvagnen.

Sedan början av mars finns två vagnar i trafik och nu går det en spårvagn var 20:e minut i var riktning mellan Lund C och ESS via Universitetssjukhuset och Solbjer.

Fördubblad spårvagnstrafik i Lund – Järnvägar (jarnvagar.nu)

”Jag hoppas att vi inom två veckor ska vara klara med de justeringar som krävs och att vi därefter regelmässigt kan använda svarven för att åtgärda spårvagnshjul som av någon orsak drabbats av hjulplattor”

 

Saman Tondnevis, Skånetrafiken, chef för affärsområde Buss

Tre boggier har transporteras på lastbil till Oslo där hjulen svarvats. Just nu pågår kalibrering av hjulsvarven på tågverkstaden i Kärråkra i Hässleholm för att den ska kunna användas för att svarva spårvagnshjul.

”Jag hoppas att vi inom två veckor ska vara klara med de justeringar som krävs och att vi därefter regelmässigt kan använda svarven för att åtgärda spårvagnshjul som av någon orsak drabbats av hjulplattor”, säger Saman Tondnevis.

Dummyboggi till Lund

Under våren har det spanska företaget CAF, som byggt de sju spårvagnarna till Lund, levererat en ”dummyboggi” till Lund, en boggi som vagnarna kan ställas på medan ordinarie boggier skickas till verkstad för svarvning eller andra åtgärder.

Tondnevis hoppas att förhandlingarna mellan Skånetrafiken och CAF som övertagande av de tre resterande spårvagnarna kan slutföras under våren och att samtliga vagnar kan användas i ordinarie trafik från och med försommaren.

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?