fbpx

Utbyggnaden av ERTMS skjuts upp

Utbyggnaden av det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS på Södra stambanan skjuts upp två-tre år. En ny tidsplan kommer kring årsskiftet. Men målet är fortfarande att Södra stambanan ska ha ERTMS år 2030.

 

Av Ulf Nyström • Publicerad 23 november 2020

FOTO: KASPER DUDZIK
Ett Öresundståg står redo för avgång på Alvesta C en augustikväll 2020. I bakgrunden väntar ett Green Cargo-tåg vid infartsignalen för att få klart genom stationen.

”Det är bra att Trafikverket tagit till sig våra argument och beslutat skjuta på starten för utrullningen av ERTMS på Södra stambanan minst två år”, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen.

”Vi tycker fortfarande att det är fel att satsa på ERTMS men systemet lär drabba oss varken vi vill eller inte. Men nu får vi alla fall ett par års andrum och utbyggnaden kan ske under mer acceptabla former.”

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar.

EU-bidrag till utbyggnaden

EU har beslutat att de europeiska järnvägarna ska utrustas med ERTMS och EU bidrar ekonomiskt till utbyggnaden av systemet.

Men utbyggnaden av ERTMS är kostsam och Tågföretagen är mycket kritiskt till de höga kostnaderna och den ringa nyttan för tågtrafikföretagen.

Enligt en beräkning som teknikkonsultföretaget Ramböll genomfört blir kostnaden för att införa ERTMS I Sverige 46 miljarder kronor.

https://jarnvagar.nu/project/ertms-sanker-tagtrafiken/

Tågföretagen kräver att svenska staten ställer upp med bidrag till installationen av den ombordutrustning som krävs för ERTMS.

”De bidrag vi kan få från EU räcker inte långt”, säger Gustaf Engstrand. ”Dessutom faller många fordon för åldersstrecket inom tio år, det vore vanvettigt att tvingas utrusta dem för ERTMS.”

Anskaffningen av nya fordon som länstrafikbolagen i Småland genomför med hjälp av fordonsbolaget Transitio och som SJ planerat har försenats genom överklaganden. De nya fordonen kommer knappast att kunna sättas i trafik och ersätta äldre fordon förrän om två-tre år.

”Det är bra att Trafikverket tagit till sig våra argument och beslutat skjuta på starten för utrullningen av ERTMS på Södra stambanan minst två år.”

 

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen.

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargo godståg vid Ballingslöv i januari 2010.

Försenad installation i fordon

Dessutom har upphandlingen av ombordutrustning till järnvägsfordon också försenats genom överklaganden.

”Nu är det önskvärt med realistiska tidsplaner och vi hoppas nu att detta blir den sista anpassningen av planerna för utrullningen av ERTMS”, säger Gustaf Engstrand.

”Senareläggningen ökar möjligheten för fordonsoperatörerna att anpassa installationerna efter de nya specifikationer som är på gång och från erfarenheter från andra upphandlingar och andra länder.”

En förbättrad utrullningsplan ger också möjlighet att förbättra bromsprestanda när inflödet av kompositbromsade godsvagnar ökar till följd av nya bullerkrav i Europa.

Det är tre faktorer som gått Trafikverket att rycka i nödbromsen och senarelägga starten för ombyggnaden av Södra stambanan mellan Öresundsbron och Katrineholm samt sträckorna Katrineholm-Stockholm och Mjölby-Hallsberg, de sträckor som ingår i godskorridoren Scan-Med Öst.

”Vi måste för det första hinna dra lärdomar från den pågående anpassningen av Malmbanan för ERTMS”, säger Patrik Assarsjö, utredningsledare på Trafikverket.

Arbetet pågår på Malmbanan

Arbetet på Malmbanan pågår för fullt och i augusti kopplades de datoriserade ställverken som styr och kontrollerar signalsystemet på driftplatserna i Sikträsk och Linaälv in.

”VI följer tidsplanen på Malmbanan men det måste bli enklare att genomföra förändringarna, vi behöver anpassa regelverk och måste kunna välja bättre tekniska lösningar.”

Enligt Assarsjö behövs även en översyn av produktionsmetoder under entreprenader och inkopplingar.

”Tågtrafiken är ju oerhört mycket mer intensiv på Södra stambanan än på Malmbanan och vi kan inte stoppa trafiken i så långa perioder som vi kan göra på Malmbanan”, säger han

”För det tredje kommer EU att besluta om ett nytt regelverk år 2022 som påverkar utrullningen och som vi måste beakta.”

Assarsjö betonar att Trafikverket vill ha en fortsatt dialog med tågtrafikföretagen och järnvägsbranschen i stort för att förbättra strategin och ta ett helhetsgrepp inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige.

Ambition att bli klar till 2030

Förändringen av tidsplanen för utbyggnad av ERTMS på Scan-Med Öst medför troligen att tidsplanen för Scan-Med Väst, det vill säga sträckan Malmö-Göteborg-Norge behöver omarbetas.

”Vår ambition är fortfarande att klara en utrullning av ERTMS på Scan-Med Öst och Väst till år 2030”, säger Patrik Assarsjö. ”Det kravet har EU ställt på oss.”

”Men det är en stor utmaning och som det ser ut nu kan vi behöva ytterligare några år innan vi är färdiga.”

För närvarande finns ERTMS nivå 2 på Ådalsbanan och Botniabanan Sundsvall-Umeå och Haparandabanan Boden-Haparanda och ERTMS i sitt enklaste utförande, ERTMS Regional, på Västerdalbanan mellan Repbäcken och Malungsfors.

Efter mycket omfattande barnsjukdomar och stora störningar initialt fungerar trafiksäkerhetssystemen nu väl.

Fler artiklar

45-metersvagnar till Göteborg 2023

45-metersvagnar till Göteborg 2023

Göteborg kommer att få minst 40 stycken 45 meter långa spårvagnar. Den första spårvagnen kan sättas i trafik i slutet av 2023. Dessförinnan måste 38 hållplatser förlängas för att rymma de längre vagnarna.

read more

Vill du läsa fler artiklar?