Publicerad: 2024-03-18

Vision och enighet kring handling

Jonas Friberg ser en tydlig gemensam nämnare mellan två relativt olika konferenser – att vi måste ha gemensamma mål, våga prata om målkonflikterna och göra saker tillsammans. Läs hans funderingar kring de två stora händelserna inom kollektivtrafik förra veckan, JBS-konferensen och Rådslagets Summit.

Jonas Friberg

Jonas Friberg

Nätverksexpert, organisationskonsult och ledarskapsutbildare med hundratusentals kilometer tågresor i bagaget. Ordförande i Resenärerna.

I veckan har jag haft förmånen att delta i två konferenser kopplat till att resa kollektivt, först på Järnvägsbranschens samverkansforum och sedan Rådslaget Summit.

En tydlig gemensam nämnare mellan dessa två, ändå olika konferenser, är ett tydligt fokus på att man måste ha gemensamma mål, våga prata om målkonflikterna och göra saker tillsammans.

När Järnvägsbranschen kan enas om en gemensam vision mot 2050 så är det som ordföranden i JBS Kristoffer Tamsons sa, ”vid påbörjat är hälften gjort”. Men han sa också att branschen måste börja lyfta fram dem som gör och premiera dem och inte minst fira de små framgångarna.

Järnvägen har kapacitetsproblem

Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik underströk att järnvägen inte har ett marknadsproblem, den har ett kapacitetsproblem här och nu. Människor vill åka till vänner i Göteborg och Skåne, på semester i Europa och till jobbet. Godskunderna behöver mer plats på spåren och snabba transporter från norra Sverige ut i Europa.

Inspirerande presentationer och inspel under hela dagen. Det inger hopp att se en bransch mogna så att man kan se skillnad på när man är konkurrenter och när man måste samverka och skapa saker tillsammans. Underhåll och investeringar är på den platsen sedan länge.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (kd) var också tydlig med att han vill se action. Han utställde löftet om att om det finns hinder att samverka – prata med mig. Andreas Carlson sa också att han önskade borgfred i underhållsfrågan, vi måste få trygghet för de som kan investera i teknik så vi får effektivare underhåll.

Linda Westerlund Snecker (v) som fick bollen svarade med att hon vill se långsiktighet och gemensamma överenskommelser att järnvägen förtjänar långsiktighet över flera mandatperioder.

Bra att branschen är överens

Det är bra att branschen är överens, nästa steg att få det gjort. Tilltro till framtida förmåga skapas i upplevelsen av dagens leverans, så följ Tamsons ord, lyft dem som gör och fira delsegrar.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) medverkade vid JBS, Järnvägsbranschens samverkansforums visionsdag. FOTO: Linda Thulin

Annons:

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana tillsammans med infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och JBS ordförande Kristoffer Tamsons på Järnvägsbranschens samverkansforums visionsdag i Stockholm. FOTO: Helena Lundström
Rådslaget Summit med Maria Nyman från Skånetrafiken och moderator John Hultén på scen. FOTO: Jonas Friberg

Ett liknande perspektiv gavs på Rådslaget Summit, den andra dagen i följd jag fick lyssna till generaldirektören för Trafikverket, Roberto Maiorana. Denna dag med lite mer mingel efteråt och fokus på mobilitet.

Att gå från kollektivtrafikmyndigheter till mobilitetsmyndigheter är kanske en stor sak men ändå inte. Arrangörerna David Lagneholm, Lars Backström och Maria Nyman från Stockholm, Västtrafik respektive Skånetrafiken säger att det är dags att göra saker tillsammans och att om vi gör som vi alltid gjort får vi samma resultat som vi alltid fått. Men vi måste göra både nya saker och saker som är enkla i dagens trafik, till exempel öka framkomligheten i bussarna i storstäderna.

Vi fick också en spännande beskrivning av vad autonoma fordon kan göra och att det förutom autonomiteten redan finns försök med ”bus on demand”, Plustrafik och annat som ökar tillgängligheten för medborgarna utan att köra med traditionella bussar och med hjälp av meranvändning av annat som samhället har till sitt förfogande.

Flera spännande samtal

Jag fick spännande samtal med både Roberto Maiorana och Anna Grönlund men också med Marie Larsson från offensiva Skellefteå och Jonas Vinblad von Walter från Luleå om vad man kan och måste göra i en kommun som växer ordentligt.

I Skellefteå tittar man just på att använda de resurser som kommunen har i personbilar, skolskjutsar och annat förutom den traditionella busslinjetrafiken. Det blir extra tydligt i expansiva norr att de kalkyler som används inte kan ta hänsyn till framtida tillväxt. Skellefteå växer med 25 procent på mindre än tio år, det är ju när det gäller tidsramen för trafikinvesteringar ingenting.

Järnväg och kollektivtrafik står inför spännande tider men det gäller att både skapa innovation OCH tydlighet och samtidigt mångfald och enkelhet, det ser ganska ljust ut, just nu.

Låt oss få saker gjorda nu också – tillsammans och även med nya sätt att utreda, planera och genomföra.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Notis

Nu tar järnvägsbranschen nästa steg

Tidigare i år presenterade järnvägsbranschen Vision 2050 för hur Sverige ska växa med järnvägen. Den 28 juni är det dags för nästa steg i Almedalen på Gotland. Då presenteras första steget av färdplanen, som innehåller både snabba förbättringar och förslag på struktur och angreppssätt, som snabbt tar oss till ett transportsystem som för oss närmare och ett Sverige som växer med järnvägen.