Annons:

Publicerad: 2021-02-15

1,5 miljarder i förlust för SJ under 2020

680 miljoner kronor i förlust fjärde kvartalet och 1,5 miljarder i förlust helåret. Pandemiåret 2020 blev en ekonomisk härdsmälta för SJ. 2021 har börjat lika uselt.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ X55 3753 mot Umeå på Botniabanan mellan Nordmaling och Hörnefors i februari 2013

Annons:

Vi har definitivt stora utmaningar. Intäktsbortfallet var ju väntat med tanke på utvecklingen av coronapandemin och vi har lyckats minskat våra kostnader under 2020 med en miljard kronor.

 

Monica Lingegård, vd i SJ AB.

”Vi har definitivt stora utmaningar”, säger Monica Lingegård, vd i SJ AB. ”Intäktsbortfallet var ju väntat med tanke på utvecklingen av coronapandemin och vi har lyckats minskat våra kostnader under 2020 med en miljard kronor.”

”Men regeringen och kommunerna har ju velat att vi ska upprätthålla nära nog normal trafik för att förhindra trängsel ombord och det har medfört höga kostnader samtidigt som biljettintäkterna nästan halverats.”

Under sommaren ökade resandet något men med skärpta rekommendationer från myndigheterna och ökad smittspridning under senhösten och förvintern minskade resandet väsentligt igen.

Mer än var tredje resenär försvann

Resandet med SJ:s tåg var under det fjärde kvartalet 62 procent lägre än sista kvartalet 2019.

”Vi var åter på samma extremt låga nivå som tidigt i våras”, säger Monica Lingegård. ”Trots att SJ inledde året med tio rekordstarka veckor blev antalet resenärer för helåret 51 procent lägre än 2019.”

”Våra medarbetare har gjort stora insatser för att våra resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser med oss. Det har uppskattats vilket syns tydligt i de kundundersökningar vi gjort”, säger Monica Lingegård.

SJ:s nettoomsättning fjärde kvartalet 2020 uppgick till 1 388 Mkr (2 308). Rörelseresultatet blev -850 Mkr (186). Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -680 Mkr (132).

Nyköpingsbanan sett från förarhytten på en X40 i mars 2009.

Vi har inte fått något särskilt stöd för att upprätthålla trafiken i Sverige trots att antalet resenärer minskat kraftigt och trots att intäkterna fallit drastiskt.

Resultatet 2020 drygt två miljarder sämre

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 5 529 Mkr (8 602). Rörelseresultatet uppgick till -1 867 Mkr (772). Årets resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1 491 Mkr (619), en försämring med 2,1 miljarder kronor jämfört med helåret 2019

Avkastningen på det operativa kapitalet uppgick till -41,5 procent (16,2).

SJ erhöll omställningsstöd för mars-juli, har erhållit statliga bidrag för korttidsarbete till och med 30 september och fått kompensation för sjuklönekostnader. SJ:s verksamhet i Norge har tagit del av stöd till kollektivtrafiken. Sammanlagt har resultatet för helåret påverkats med 471 Mkr.

”Men det är också det enda stöd vi har fått”, säger Monica Lingegård. ”Vi har inte fått något särskilt stöd för att upprätthålla trafiken i Sverige trots att antalet resenärer minskat kraftigt och trots att intäkterna fallit drastiskt.”

Koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till 3 652 Mkr (5 170).

Stabila finanser i SJ AB

”SJ är ett välskött bolag med stabila finanser och en god balansräkning”, säger Lingegård. ”Men vi har tagit upp lån för att kunna fortsätta moderniseringen av X2000-tågen och anskaffa nya höghastighetståg när den juridiska processen av avklarad.”

Med det egna kapitalet kan företaget teoretiskt sett klara ytterligare två krisår innan den ekonomiska situationen blir kritisk.

Styrelsen föreslår att SJ AB 2020 inte lämnar någon utdelning för räkenskapsåret.

Det enda tydliga ljuset i mörkret 2020 var att punktligheten för SJ:s tåg förbättrades kraftigt, för fjärrtågen var punktligheten 88 procent (83), för regionaltågen till 94 (92) och för lokaltågen till 95 procent (94).

400 fler anställda i koncernen

Antalet anställda i SJ-koncernen uppgick under fjärde kvartalet till 4 191 (3 794 under helåret 2019), varav 2 886 (2 964) i moderbolaget SJ AB och 1 305 (829) dotterbolagen.

Förändringen beror främst på övergångar i samband med att avtal inom upphandlad trafik övertagits eller frånträtts. Med trafikstarten för Öresundstågstrafiken ökade SJ-koncernen med cirka 700 medarbetare, varav 100 i den nya depån i Hässleholm.

Ett 70-tal medarbetare vid SJ Norrlandståg, de flesta i Luleå, lämnade SJ och gick till Vy Tåg när Vy tog över den upphandlade nattågstrafiken Stockholm-Luleå/Narvik.

Tåget från Stockholm närmar sig Åre i februari 2008 med Rc6 1417 som dragkraft.

Det är svårt att bedöma i vilken takt det sker men när vaccinationerna börjar ge effekt och pandemin trycks tillbaka tror jag det finns ett väldigt stort intresse för klimatsmarta resor i Sverige.

 

Monica Lingegård, vd i SJ AB

Svårt göra prognos för 2021

Monica Lingegård vill inge göra någon prognos för den ekonomiska utvecklingen 2021 men hon är övertygad om att resenärerna så småningom återvänder till tågen.

”Det är svårt att bedöma i vilken takt det sker men när vaccinationerna börjar ge effekt och pandemin trycks tillbaka tror jag det finns ett väldigt stort intresse för klimatsmarta resor i Sverige”, säger hon.

”Vi såg att resandet var ganska omfattande förra sommaren och vi har beredskap för att möta ökad efterfrågan när svenska folket åter kan resa som det vill.”

”Däremot kanske det tar lite längre tid innan affärsresandet sätter fart på allvar, vi får se hur det nya normala kommer att se ut.”

Nya X2000 försenad flera år

Moderniseringen av X 2000-tågen har försenats i flera år. De första ombyggda tågsätten sätts i trafik under 2021.

”Just nu är ingen bra tid att introducera nya tåg”, säger Monica Lingegård. ”I höst bör situationen vara en helt annan.”

Sex av 44 drivenheter är ombyggda och montering av ny inredning i det andra tågsättet pågår. Serieproduktionen inleds inom kort. Satsningen på nya X 2000 uppgår totalt till cirka 3,5 miljarder kronor

SJ tog 13 december över ansvaret för trafiken med Öresundstågen från Transdev. Avtalet innebär att SJ fram till december 2028 har helhetsansvar för trafiken.

SJ fortsätter köra nattåg till Umeå

Vy Tåg tog samtidigt över den upphandlade trafiken med nattåg till och från övre Norrland. SJ kör den upphandlade nattågstrafiken mellan Stockholm och Jämtland samt kommersiell nattågstrafik mellan Göteborg och Umeå.

SJ vann föra året upphandlingen av trafiken med Krösatågen och förlorade upphandlingen av trafiken med Mälartåg till MTR. Båda upphandlingarna har överklagats.

Monica Lingegård tillträde som vd för SJ AB i augusti förra året.

”Jag trivs otroligt bra på SJ”, säger hon. ”Jag träffar så många bra medarbetare och SJ är ju verkligen ett välskött företag som har framtiden för sig, jag har fått ett fantastiskt intressant jobb.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nya avtal ska rädda Vy Tåg

Vy Tåg blöder. 2021 blev förlusten 445 miljoner kronor. Nu förhandlar Vy Tåg om nya avtal med Norrtåg och Region Värmland och företaget har vänt sig till Trafikverket för att minska förlusterna

Nyhet

Tågen rullar åter för ICA

Scanlog, ICA, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige trots att transporterna av komponenter för Volvo ligger ner på grund av coronapandemin. Tåget går nu två gånger i veckan.

Nyhet

Tågstopp ett år på Bohusbanan

Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla C på Bohusbanan ställs in ett år. De tio tunnlarna på sträckan renoveras och kontaktledningsanläggningen byts ut. Totalkostnad drygt 600 miljoner kronor.