Annons:

Publicerad: 2023-05-24

Allt fler reser kollektivt i Västsverige

Resandet med Västtrafik ökar stadigt och är i stort sett tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Enligt en ny rapport från Västtrafik är marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel i hela regionen nu högre än någonsin. Under perioden januari till april 2023 gjordes totalt 107 miljoner resor med kollektivtrafiken i regionen, vilket innebär att resandet nu motsvarar 95 procent av nivåerna före pandemin.

“Det är fantastiskt att se att våra resenärer återvänder efter pandemin. Vi arbetar nu för fullt med att locka ännu fler till kollektivtrafiken”, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Det är resande med tåg som ökar mest, men resandet ökar i alla trafikslag, inklusive bussar, båtar och spårvagnar. Mellan januari och april i år gjordes sju miljoner resor med tåg, vilket är den största procentuella ökningen.

“Tågresandet drabbades hårt under pandemin, så det är extra glädjande att våra tågresenärer återvänder, och dessutom i stor skala! Framöver satsar vi på att utveckla tågtrafiken med fler turer och helt nya tåg”, säger Lars Backström.

Fler än någonsin väljer att resa kollektivt, gå eller cykla i regionen. Foto: Eddie Löthman.

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Lång väntan på gammal bro

Järnvägsbron i Vänersborg som varit obrukbar sedan i mars kommer troligen inte att kunna användas förrän vid årsskiftet 2024–2025. Skadorna har visat sig vara större än Trafikverket befarade.

Nyhet

Fem dagar av kaos i tågtrafiken

SJ och MTR tvingas ställa in och leda om ett stort antal tåg när Trafikverket stänger ett spår mellan Sparreholm och Flen i fem dagar. Först på onsdagen fick resenärerna information.