Som Lagerchef är du ansvarig för att leda, planera och fördela det dagliga arbetet och vara ett stöd till ditt team. Du ser till att befintliga resurser fördelas på bästa sätt i samråd med ansvarig för Leveranscellen. Lagret står inför utmaningar och vi vill att Du driver och implementerar dessa med fokus på säkerhet och ledarskap.