fbpx

Publicerad 2020-03-24

Corona försenar nya spårvagnar

I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen, som lossades från lastbilstrailern i början av december, har provkörts ett par månader.

TEXT: Ulf Nyström | FOTO: Eddie Lothman

I december kom den första av 40 nya spårvagnar från Bombardier och Kiepe till Göteborgs Spårvägar.

”Vi gör rigorösa kontroller. Alla är verkligen besjälade av tanken att de nya vagnarna skall fungera väldigt bra.”

 

Mårten Ignell, projektchef på Göteborgs Spårvägar.

I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen, som lossades från lastbilstrailern i början av december, har provkörts ett par månader.

“Än så länge kör vi enbart nattetid på avlysta spår”, säger Mårten Ignell, projektchef på Göteborgs Spårvägar.

“Vi väntar på tillstånd av Transportstyrelsen att få köra i den normala trafiken dagtid, även då utan passagerare.”

Enligt Ignell har provkörningarna och testerna inte visat på några betydande problem.

“Vi mäter acceleration, retardation och massor av andra saker”, säger han.

“Hittills har det gått bra men det finns som alltid ett antal tekniska detaljer som vi behöver titta närmare på och som vi diskuterar med Bombardier Kiepe.”

Efter de omfattande problemen med spårvagnarna från Ansaldobreda, som levererades till Göteborg 2004-2013, försöker Göteborgs Spårvägar arbetar Göteborgs Spårvägar hårt med att kontrollera att de nya vagnarna uppfyller alla krav.

“Vi gör rigorösa kontroller. Alla är verkligen besjälade av tanken att de nya vagnarna skall fungera väldigt bra.”

Så snart testerna är klara och alla problem avhjälpta levereras vagnarna till Göteborgs Spårvägar, åtminstone nästan.

“Det kallas Preliminary Take Over”, säger Mårten Ignell.

“Därefter skall vagnarna rulla 20 000 kilometer i normal trafik med passagerare med höga krav på teknisk tillförlitlighet. Uppfylls detta görs en Final Take Over.”

Ignell har räknat med att den processen skulle ta två-sex månader.

Men spridningen av coronaviruset har medfört att teknikerna från Bombardier och Kiepe åkt hem till Österrike och Tyskland och antalet provkörningar har minskat.

“Hela processen försenas men det är för tidigt att säga när testerna kan vara klara”, säger Mårten Ignell i slutet av mars.

När de två första vagnarna är övertagna sätter serieproduktionen av resterande 38 vagnar igång. Ignell räknar med att det kan ske efter sommaren. Målet var att det skulle i september men nu är det oklart när det kan bli.

Därefter levereras en vagn varannan vecka tills den 40:e vagnen är på plats i Göteborg våren eller försommaren 2022.

Avtalet med Bombardier ger möjlighet att köpa ytterligare 60 spårvagnar. De 40 beställda vagnarna blir 33 meter långa, i optionen ingår även möjlighet att beställa 45 meter långa spårvagnar.

När skisserna på spårvagnarna visades i massmedia för några år var göteborgarna inte särskilt imponerade.

“Estetisk design värderades inte särskilt högt i ett anbudsförfarande”, säger Mårten Ignell.

“Vagnen såg mer ut som en buss än en spårvagn. Men tillsammans med Bombardier, Västtrafik och Göteborgs Stad omarbetade vi utformningen av vagnen och jag tycker det blir riktigt bra.”

De nya vagnarna får exteriört de traditionella göteborgska spårvagnfärgerna blått och beige.  Invändigt blir det olika ljusa grå färger.

Fakta:

  • Längd: 33 meter,
  • Antal resenärer: 75 sittande och 155 stående resenärer.
  • Antal nya vagnar: 40 varav 10 tvåriktningsvagnar och 30 enriktningsvagnar. Avtalet ger möjlighet att beställa ytterligare 60 spårvagnar.
  • Byggs av: Bombardier Sweden och Kiepe Electric i Bombardiers fabrik i Bautzen, Tyskland. Slutmonteringen sker i Österrike.
  • Kostnad: Cirka 1,5 miljarder kronor som betalas av Västra Götalandsregionen.

Fler artiklar

Vill du läsa fler artiklar?