fbpx

Publicerad 2020-04-02

Coronakris för länstrafikbolagen

Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt. Förlusterna kan uppgå till en miljard kronor varje månad. När krisen är över kan det bli omöjligt att återgå till normal trafik.

TEXT: Ulf Nyström | FOTO: Kasper Dudzik

Möte mellan SL pendeltåg strax utanför Tumba. 

Skånetrafiken blöder fem miljoner kronor per dag. SL i Stockholms län förlorar cirka 400 miljoner kronor i månaden, Västtrafik kan tappa 200 miljoner kronor i april och Länstrafiken i Norrbotten går miste om två miljoner i månaden.

Resandet i Skåne har minskat med 50 procent i busstrafiken och med 40 procent i tågtrafiken.

“Det är allvarligt för finansieringen av kollektivtrafiken som baseras till häften av skattemedel och till hälften av biljettintäkter”, säger Linus Eriksson, vd för Skånetrafiken till Sveriges Television.

Fortfarande görs 200 000 resor om dagen i Skåne och många är beroende av trafiken för sina jobb och studier. Linus Eriksson menar att det är viktigt att upprätthålla trafiken.

Skånetrafiken glesar ut turerna och tar bort turer med få resenärer. Folkhälsomyndigheten vill att man undviker trängsel i kollektivtrafiken men det är dyrt att köra med halvtomma bussar och tåg.

Vissa avgångar inställda

Västtrafik har 40 procent färre passagerare i bussarna och 55 procent färre i tågen.

“Men vi försöker att inte glesa ut trafiken”, säger Jarl Samuelsson, trafikchef på Västtrafik.

“Om vi tvingas köra färre turer och glesare trafik beror det på att trafikföretagen saknar personal.”

Vissa tågavgångar mellan Göteborg och Stenungsund har varit inställda på grund av personalbrist men trafiken är nu åter normal. Tågen mellan Trollhättan och Ed är inställda tills vidare, resenärerna får åka taxi.

Spårvagnstrafiken är inställd på linje 13 och har varit utglesad på samtliga linjer men har de senaste dagarna kunnat återgå till den normala på linjer med flest resande. Hälften av biljettkontrollanterna tjänstgör nu som trafikvärdar och skall bland annat se till att det inte blir någon trängsel ombord på bussar och spårvagnar.

Mindre pengar till sjukvården

Enligt branschorganisationen Svensk kollektivtrafik och Sveriges kommuner och regioner (SKR) drabbar förlusterna regionerna. Normalt bekostas kollektivtrafiken till ungefär hälften av biljettintäkter och till hälften av skattepengar. Att köra halvtomma tåg och spårvagnar kostar lika mycket som att köra fullsatta vagnar. Halverade biljettintäkter men bara marginellt reducerad trafik leder till stora förluster som medför att det blir mindre pengar till sjukvården.

“Länstrafikbolagen förlorar nu stora belopp varje dag och förlusterna accelererar”, säger Helena Leufstadius som är vd för Svensk Kollektivtrafik.

Efterlyser riktat stöd

Svensk Kollektivtrafik vill se statliga insatser för att undvika att länstrafikbolagen kollapsar och företag som kör tåg eller buss för länstrafikbolagen går i konkurs. Med konkurser blir det omöjligt att återgå till normal trafik när coronakrisen klingar av.

“Om det här fortsätter så här tre månader saknas det tre miljarder”, säger Helena Leufstadius.

“De pengarna finns inte, då kan vi inte betala operatörerna. Då måste vi dra ner trafiken. Det finns inga möjligheter att komma tillbaka om det inte blir någon form av riktat stöd från staten.”

På torsdagsmorgonen meddelade januaripartierna att kommuner och regioner kommer att få ytterligare 15 miljarder kronor till följd av coronakrisen. 70 procent av pengarna går till kommunerna och 30 procent till regionerna. Pengarna är inte öronmärkta.

Fler artiklar

Vill du läsa fler artiklar?