Annons:

Publicerad: 2023-03-11

Green Cargo får hård kritik

Under vintern har Green Cargo ställt in en stor del av vagnslasttrafiken i Sverige och lagt ner hanteringen av containrar på 20 av 41 kombiterminaler. Kritiken är hård.

Text: Ulf Nyström  Foto: Svante Fält och Kasper Dudzik

Norrgående Green Cargo-tåg vid Hamra strax söder om Varberg 21 juni 2022. Här kommer det nya dubbelspåret genom Varberg att vika av från Västkustbanans nuvarande sträckning.

Berte Qvarn i Slöinge i Halland har i många år levererat mjöl till Polarbröd i Bredbyn nordväst om Örnsköldsvik.
Mjölet transporterades i bulkcontainrar på tåg från Falkenberg, strax norr om Slöinge, till Arnäsvall strax norr om Örnsköldsvik. Från Slöinge till Falkenberg, ett par mil, liksom mellan Arnäsvall och Bredbyn, cirka fem mil, kördes bulkcontainrarna med mjöl med lastbil.

Inget kombigods i Falkenberg

Men sedan december har Green Cargo slutat hantera kombigods i Falkenberg och i Arnäsvall.

Nu körs containrarna i stället med lastbil från Slöinge till Göteborg, cirka tolv mil, med tåg från Göteborg till Umeå, och med lastbil från Umeå till Bredbyn, nästan 20 mil.

”Det innebär tusentals lastbilstransporter på E6 genom Halland varje år”, säger Magnus Bengtsson, logistikchef på Berte Qvarn.

”Det fungerade alldeles utmärkt med omlastning från lastbil till tåg i Falkenberg. Det är tråkigt när miljö- och klimatvänliga transportlösningar stoppas på det här sättet.”

Transporterna för Berte Qvarn till Polarbröd organiseras av logistikföretaget Josef Lindberg.

”Vi har tvingats lägga ner mycket tid på att få transporterna att fungera sedan Green Cargo meddelade att varken Falkenberg eller Arnäsvall skulle bli kvar som omlastningsplatser för kombigods”, säger Bengt Zetterman, försäljningschef på logistikföretaget.

Fler mil på landsväg

”Nu blir det många fler mil på landsväg, miljön och klimatet är de stora förlorarna.”

Enligt Bengt Zetterman har många av företagets kunder tvingats köra mer på landsväg sedan Green Cargo organiserade om vagnslasttrafiken och lade ner hälften av kombiterminalerna.

”Den enda fördelen verkar vara att Green Cargo lyckats förbättra styrningen av tågtrafiken. Tidigare var det ofta stora förseningar, nu har punktligheten förbättrats.”

Nouryon, före detta Akzo Nobel, transporterade tidigare en stor del av sina produkter på järnväg i Sverige. Men i december slutade Green Cargo att trafikera Nouryon i Bohus, knappt två mil norr om Göteborg och nu körs alla kemiska produkter på lastbil från Bohus.

Green Cargo slutade köra från Alby

Samtidigt upphörde Green Cargo med transporterna mellan Alby utanför Ånge och Värö där Södra Cell har sin största anläggning för tillverkning av pappersmassa,

”Vi fick i all hast hitta en ny operatör som åtog sig att dra vagnarna mellan Alby och Göteborg”, säger Erik Österberg, ansvarig för väg- och järnvägstransporter i Europa vid Nouryon i Göteborg.

Den nya operatören är Väte Rail som sedan slutet av januari i samarbete med First Row Shipping kör godståg mellan Malmö och Ånge via Göteborg och Sundsvall två gånger i veckan.

Nytt godståg Malmö-Ånge

25 januari körs det första tåget av Väte Rail för First Row Shipping & Logistics mellan Malmö och Ånge via Göteborg och Sundsvall. Tåget ska köras två och ett halvt omlopp i veckan.

Annons:

Mellan Värö bruk och Göteborg kombiterminal Arken körs natriumklor, som används som blekmassa vid papperstillverkningen, nu med lastbil.

”Kostnaden har inte öka mer än marginellt men det har blivit omständligare transporter”, säger Erik Österberg.

”Nedläggningen av tågtrafiken till Bohus har drabbat oss och våra kunder hårt. Vi har tappat flera kunder när vi inte längre kan köra produkterna på järnväg från dörr till dörr.”

”Den nya intermodala trafiken IM23 boven i dramat”

”Det är Green Cargos satsning på IM23 som varit boven i dramat”, säger Erik Österberg.

”Det är Green Cargos satsning på IM23 som varit boven i dramat.”

 

Erik Österberg, ansvarig för väg- och järnvägstransporter i Europa vid Nouryon i Göteborg

Green Cargo hävdar att många av de neddragningar av vagnslasttrafiken som genomförts under hösten och vintern orsakats av bristen på lokförare.

”För att klara de stora godsflödena har vi varit tvungna att krympa delar av vagnslasttrafiken genom att köra färre dagar i veckan eller genom att helt ställa in viss trafik”, säger Shad Hallam, nätverksansvarig (Head of Network Management) på Green Cargo.

Integrationen av vagnslasttrafiken och den intermodala trafiken har försenats, till största delen på grund av Trafikverkets införande av det nya planeringssystemet MPK och delvis på grund av lokförarbristen.

Nya huvudflöden etableras successivt

”Vi har valt att införa de nya huvudflödena successivt eftersom vi haft svårt att få besked av Trafikverket om körbara tåglägen”, säger Shad Hallam.

Huvudflödet Trelleborg–Malmö–Älvsjö med av- och tillkoppling i Nässjö fungerar dock, enligt Shad Hallam, bra och huvudflödet Helsingborg–Älvsjö med till av- och tillkoppling av vagngrupper i Nässjö och Eskilstuna har också kommit igång.

Däremot kommer inte huvudflödet Malmö–Trelleborg–Oslo med till av- och tillkoppling av vagngrupper i Halmstad, Göteborg Skandiahamnen och Sävenäs igång förrän efter sommaren.

”Men vi hoppas kunna köra igång Halmstad–Rosersberg med till av- och tillkoppling i Skandiahamnen och Sävenäs så snart som möjligt”, säger Shad Hallam.

Ökad punktlighet och mer kombigods

Det främsta syftet med integrationen av vagnslast- och kombitrafiken var att effektivisera godsflödena, att öka punktligheten och skapa tillväxt i kombitrafiken.

”Vi har lyckats öka punktligheten trots att bekymmer med MPK och trots lokförarbristen”, säger Shad Hallam.

”Vi har också en betydande tillväxt i kombitrafiken i vår nya nätverkslösning, det handlar om cirka 30 procent. Målet är att öka kombitransporterna med två miljoner ton per år.”

Rc4-loken 1147 och 1197 med ett av Green Cargos godståg på Sävenäs rangerbangård i Göteborg 16 november 2022.

Shad Hallam tycker att Green Cargo har hittat en bra lösning för transporterna av mjöl från Slöinge till Bredbyn.

Mjöl fortfarande på järnväg

”Transporten går fortfarande på järnväg den allra största delen av sträckan även om det blivit något längre landsvägstransporter”, säger han.

Beträffande transporterna av natriumklor från Alby utanför Ånge till Värö norr om Varberg säger Shad Hallam att Green Cargo tappat transporterna till en konkurrent.

Han försvarar också nedläggningen av trafiken från Nouryon i Bohus norr om Göteborg.

”Med tanke på bristen på lokförare och kravet på ökad effektivitet måste vi köra med så många vagnar som möjligt i tågen”, säger han.

”Vi kan inte hämta och lämna enstaka vagnar på vissa driftplatser, vi måste vara rationella.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ:s dubbeldäckare moderniseras

Finska VR Fleetcare kommer att modernisera SJ:s dubbeldäckare X40. Det första tågsättet tas in på verkstaden i Uleåborg om drygt ett halvår och våren 2028 ska det 27:e och sista åter rulla på svenska spår.

Nyhet

Bonus till kvarsittare

Fjärrtågklarerare och tågledare vid Trafikverket får ett lönelyft på 4 000 kronor och ”stanna kvar-bonus” på 85 000 kronor om det inte säger upp sig under 2023 och 2024.

Nyhet

Ökat tågresande i sommar

Tågresandet ökade kraftigt under sommaren och nådde nästan samma omfattning som 2019, året innan pandemin. Men nu blir fritidsresenärerna färre samtidigt som många arbetspendlare och affärsresenärer stannar hemma.

Nyhet

Klartecken för nya banor i väst och syd

Trafikverket får i uppdrag att återuppta planeringen för att bygga en ny dubbelspårig järnväg Göteborg–Borås och två nya spår Hässleholm–Lund. Dessutom ska spårkapaciteten höjas inför öppnandet av Fehmarn Bält.