Annons:

Publicerad: 2024-01-19

Lång väntan på normal tågtrafik

Just när man trodde att det värsta var över drabbade fimbulvintern åter Sverige. Låga temperaturer och massor av snö har förvärrat de redan stora problemen för både persontågen och godstågen.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

X40 3339 passerar Remmenedal mellan Herrljunga och Alingsås 17 januari 2024. De senaste veckorna har en fjärdedel av SJ:s snabbtågstrafik och flera turer med X40 ställs in på grund av fordonsbrist.

Annons:

Under torsdagen drabbades hundratals persontåg i Sverige på förseningar upp till tre timmar. En personpåkörning på Västra stambanan mellan Floda och Alingsås medförde trafikstopp i två timmar under morgonen och följdförseningar under hela dagen.

Ett växelfel mellan Kungsbacka och Varberg medförde förseningar och inställda tåg. Alla tåg mellan Göteborg och Borås var inställda under en stor del av dagen på grund av ett annat växelfel.

Nattåg ställs åter in

Nattågen mellan Stockholm och Luleå ställs in natten mot fredag och lördag på grund av sjunkande temperaturer i norra Sverige. Enligt SMHI finns stor risk för temperaturer under 30 minusgrader.

SJ har reducerat trafiken och beslutade nyligen att begränsa trafiken minst sex veckor till.

”Det är den långvariga kylan och de stora snömängderna över nästan hela landet som medfört att vi har onormalt många skadade fordon och långa köer till verkstäderna”, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

”Snöfallet har också inneburit fler viltolyckor.”

”Utan tidsödande avisning går det inte att utföra underhåll och reparationer på fordonen.”

Mycket is och få svarvar

Dessutom är möjligheterna att svarva skadade hjul i tillräcklig omfattning. Många tågsätt kan inte sättas i trafik igen förrän hjulen svarvats.

Troligen kommer SJ att behöva ställa in tåg även i mars och april på grund av eftersläpande underhåll och behovet av reparationer.

Ståltåg 9107 har fått gå in på sidan i Koler på Stambanan genom Övre Norrland en kväll i januari 2020 för möte med tåg 9118 från Borlänge mot Luleå. 

Svarvning viktigare än avisning

Möjligheten att hålla igång tågtrafiken i långvarig snö och kyla beror främst på tillgången på hjulsvarvning och avisning. Hjulsvarvarna måste bli fler men det är inte lönsamt att bygga avisningshallar.

”Vi hoppas kunna minska reduceringarna i februari men just nu är det väldigt osäkert”, säger Tobbe Lundell.

SJ ställer för närvarande in fem avgångar med X2000 i varje riktning mellan Stockholm och Göteborg och fyra mellan Stockholm och Malmö samt tre avgångar mellan Stockholm och Karlstad samt en mellan Stockholm och Umeå med X55.

Många sena MTRX-tåg

Resenärer med MTRX mellan Stockholm och Göteborg har också drabbats av omfattande förseningar. Under torsdagen var de flesta tågen försenade med minst 30 minuter och flera tåg med cirka två timmar.

”Överlag levererar vi väl men vi blir ofrånkomligen påverkade av andra störningar”, skriver Filip Thunell, vd i MTRX i ett skriftligt svar till Järnvägar.nu.

”På torsdagen var det olyckan under morgonen och annars har det var mycket väderrelaterat.”

På torsdagen framfördes vissa av MTRX-tågen med högst 160 km/h vilket medförde förseningar på upp till 40 minuter.

”Vi har en mindre begränsning av största tillåtna hastighet under torsdagen på grund av vädret men det löser vi med avisning av tågen under natten till fredagen”, skriver Filip Thunell.

Enligt uppgift berodde hastighetsbegränsningen på att inte alla bromsar var i funktion.

SJ har vid några tillfällen tidigare i vinter begränsat hastigheten till 120 km/h för X40-tåg på grund av isbildning i boggierna och försämrad bromsverkan.

Totalstopp på Hallsbergs rangerbangård

På Hallsbergs rangerbangård, Sveriges största, stod rangeringen av tågen stilla under natten mot torsdagen och trafiken kunde endast i begränsad omfattnIng komma igång under torsdagen.

Stoppet för rangeringen gav spridningseffekter över hela Sverige.

I ett meddelande till Green Cargos kunder på torsdagen uppgavs att snöovädren i kombination med bristande snöröjning medfört produktionsstörningar.

”Både infrastrukturen i form av bangårdar och stambanor omfattas men även våra fordon med ett stort antal nedisade lok. Trafikstörningarna innebär både förseningar och inställd trafik.”

Både infrastrukturen i form av bangårdar och stambanor omfattas men även våra fordon med ett stort antal nedisade lok. Trafikstörningarna innebär både förseningar och inställd trafik.

 

Stephan Ray, presschef Green Cargo

Green Cargos presschef Stephan Ray skriver till Järnvägar.nu att ”det mesta i norra Sverige är på rull om än med förseningar här och där”.

Omfattande spridningseffekt

”Men den bristande snöröjningen i Hallsberg skapar som sagt negativa spridningseffekter i nätverket eftersom det blir en trafikinfarkt när vår största rangerbangård inte kan fungera som det är planerat.”

Enligt Stephan Ray är Gren Cargos prioritet att ”avveckla volym från Hallsbergs bangård samt att anpassa trafiken mot bangården för att möjliggöra effektiv snöröjning.”

”Vi måste också säkerställa tågproduktionen på Stambanan genom övre Norrland och inventera problemområden och eventuella behov av anpassningar efter Norrlandskusten.”

”Fortsatt arbete med loken krävs för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet. Det är extra tufft just nu med tanke att hela Sverige för närvarande är en frysbox så vi inte ens kan dra nytta av den naturliga avisningen som man annars kan planera in i lokomloppen”, skriver Stephan Ray.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kritik mot SJ:s krav

SJ vill köra nattågen och Intercity-tågen som nu går till Duved ända till Trondheim. Men SJ vill ha ersättning av Trafikverket och Jernbanedirektoratet med 54 miljoner kronor om året. Snälltåget som kör till Storlien sommar och vinter är kritiskt.

SJ:s nattåg till Duved drar upp snön vid Undersåker i mars 2014.
Nyhet

Tung start för MTR i Mälardalen

Över 2 000 inställda tåg och fler än vart femte tåg försenat. De första månaderna med MTR i den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen har inte varit någon succé

Nyhet

Lönsamt satsa på 250 km/h

Det är lönsamt att uppgradera stora delar av Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h. Det är extremt lönsamt att uppgradera kortare sträckor på de aktuella banorna.