Publicerad: 2024-03-24

Dra nya järnvägen Borås–Göteborg över Lerum

Det tycks finnas en uppenbar risk för att bygget av en ny modern järnväg mellan Göteborg och Borås kommer att försenas. Härryda kommun vill ha en station centralt i Mölnlycke och vägrar att acceptera Trafikverkets förslag. Det menar Bo Carlsson.

Bo Carlsson

Bo Carlsson

Författare av boken Götalandsbanan – planer, spår och villospår 1845–2010

Trafikverket vill att banan passerar Mölnlycke utan station. Om inte Härryda kommun går med på de rådande villkoren kommer planeringen av den nya järnvägen Göteborg–Borås att avbrytas och de avsatta pengarna användas vid andra järnvägsprojekt, har Trafikverket förklarat.

Dags att damma av gammalt förslag

I detta till synes låsta läge kanske det finns anledning att damma av ett gammalt alternativförslag, som togs fram av K-konsult på 1980-talet och utvärderades av Banverket i mitten av 1990-talet.

I stället för att banan dras över Landvetter skulle den istället gå från Borås till Lerum vid Västra stambanan. Genom att slippa den dyrbara tunneln och stationen under Landvetters flygplats skulle kostnaden för hela Götalandsbanan Göteborg–Östergötland sjunka från 12,5 till 10,7 miljarder kronor i dåvarande penningvärde.

Förbindelsen över Lerum skulle också enligt Banverkets kalkyler bli avsevärt mera samhällsekonomiskt lönsam.

Lerumsalternativet valdes bort

Lerumsalternativet valdes emellertid bort. Kanske berodde det på att flygplatsen ansågs behöva en järnvägsstation för att kunna utvecklas och kanske berodde det på att det var fullt på spåren mellan Lerum och Göteborg.

Det behövs en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Den gamla enkelspåriga banan är backig och kurvig. Ett av Green Cargos godståg passerar genom en av tunnlarna öster om Mölnlycke i juni 2016.

Annons:

Trängseln på Västra stambanan är nu på väg att åtgärdas mellan Göteborg och Alingsås genom att utbyggnad till fyra spår planeras. Det kommer då att finnas gott om plats för tågen från Borås.

Bättre med sidolinje till flygplatsen

Om Landvetters flygplats behöver en järnvägsförbindelse är det enligt initierade järnvägsplanerare inte några stora svårigheter bygga en sidolinje från den befintliga Kust-till kust-banan. Att denna bana skall vara kvar inte minst för godstrafik tycks det råda politisk enighet om.

Lerumsalternativet kan knappast ha stigit mer i pris än Landvetteralternativet på 30 år och därför kan det vara intressant att jämföra Banverkets gamla kalkyl med Trafikverkets nu aktuella, där banan över Landvetter beräknas kosta 43,5 miljarder kronor.

Banan över Lerum borde bli åtskilliga miljarder billigare. Förutom att problemet med den politiska oenigheten blir löst skulle det bli pengar över till upprustning av den gamla järnvägen för snabbare lokaltrafik.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nu inleds spårbytet på Malmbanan

I kväll inleds spårbytet mellan Gällivare och Håmojåkk på Malmbanan. Den 32 kilometer långa sträckan får nya sliprar, nya räler och ballastrening under nätterna de kommande två månaderna.

Nyhet

ERTMS försenas igen

Inkopplingen av ERTMS på Malmbanan senareläggs tre–fyra månader på grund av återställningsarbetet efter vinterns tågurspårningar.

Nyhet

Nytt hopp för ny järnväg

Om det går att ordna fram ytterligare tre-fem miljarder kronor kan det bli ett avtal mellan staten, regionen och ett antal kommuner om ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det är innebörden av ett inriktningsbeslut som parterna nu är överens om.