Annons:

Publicerad: 2023-09-25

En miljon med MTRX i år

2022 blev det bästa året i MTRX korta historia. Omsättningen fördubblades och förlusten krympte kraftigt. I år kommer MTRX troligen att kunna redovisa vinst för första gången.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Ett MTRX-tåg från Göteborg mot Stockholm strax söder om Vårgårda 22 april 2021.

”Utvecklingen går verkligen åt rätt håll”, säger Filip Thunell, vd i MTRX.

”2022 blev det bästa året i vår historia och det mesta pekar på att vi kommer att vara lönsamma 2023.”

Förra året var omsättningen 350 miljoner kronor, en dubblering från 2021 då omsättningen var 172 miljoner kronor.

Rörelseresultatet förbättrades från -50,2 till +10,0 Mkr och resultat efter finansiella poster förbättrades från -74,7 till -13,0 Mkr.

Omsättning och resultat är bättre än 2019, sista året innan pandemin och reserestriktionerna. Då var omsättningen 310 Mkr och resultatet efter finansnetto -29,2 Mkr.

Pandemin förlängde vägen till lönsamhet

”Det är jättekul att det går så bra för MTRX”, säger Filip Thunell.

”Vi har haft en ganska aggressiv tillväxtplan och räknade med att det skulle ta fem år från trafikstarten 2015 att nå lönsamhet.”

”Men så kom pandemin 2020 och vi fick nästan tre förlorade år. Nu siktar vi på lönsamhet 2023, vårt nionde år, i stället.”

Driftkostnaderna exklusive personalkostnaderna har mer än fördubblats jämfört med 2021 och i bokslutet nämns en osäkerhet beträffande den framtida kostnadsutvecklingen.

Dessutom löper nuvarande leasingavtal för de sex tågsätten ut 2024 och det är möjligt att kostnaden för den fortsatta fordonsfinansieringen kan öka till följd av ränteläget och den svaga kronan.

En miljon resenärer 2023

MTRX kommer, enligt Filip Thunell, att ha haft en miljon resenärer på tågen 2023 om inget oförutsett inträffar.

”Det än fler än någonsin som reser med oss i år”, säger han.

Nu ökar tågresandet igen

Efter ett år med få resenärer på tågen har det vänt. Resandet ökar märkbart och bokningarna inför sommaren ökar kraftigt.

Annons:

Så länge MTRX förfogar över endast sex tågsätt går det inte att mer än marginellt öka trafiken och antalet resenärer.

”Men vi kan naturligtvis få något fler resenärer med nuvarande trafik och vi kan utöka trafiken något. Men vi räknar med att nå kapacitetstaket om några år.”

Fler vagnar för fler resenärer

”För att få plats med betydligt fler resenärer skulle vi behöva sätta in fler vagnar i varje tåg, i första hand sex vagn ar i stället för fem, eller hyra fler tågsätt.”

Enligt Filip Thunell utreds flera tänkbara alternativ under den översyn av bolaget som genomförs för närvarande.

”Det är en utmanande situation för MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg och därmed för moderbolaget MTR Nordic”, säger Filip Thunell.

”Därför utreds en försäljning av MTRX och ett samarbete med andra aktörer. Men ännu är ingenting klart. Och MTRX är på rätt väg och vi är lönsamma under rullande tolvmånadersperiod.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Premiär för kort nattåg

Klockan 17:34, i rätt tid, avgick tåg 497 från Stockholm C. Ett Rc6-lok och tre mörkblå liggvagnar. Destinationen är Hamburg och med avgången skrivs ett nytt kapitel i svensk järnvägshistoria.

Nyhet

Nya vagnen i trafik

Kring årsskiftet sätts de två första av de nya spårvagnarna i ordinarie trafik i Göteborg. Våren 2022 ska alla 40 ha levererats. Erfarenhetsdriften har inte avslöjat några nämnvärda problem.

Nyhet

Fler snabbtåg på Västkustbanan

Fler X55-tåg när tunneln under Varberg är klar 2025, nya snabbtåg för 250 km/h 2027 och genomgående tåg Hamburg-Köpenhamn-Göteborg-Oslo i slutet av 2020-talet. Så ser SJ:s planer ut.