Annons:

Publicerad: 2023-02-01

Kräver stopp för SJ:s nattåg

Trafikverket bryter mot reglerna om statsstöd för tågtrafik när det upphandlat tågtrafik som gör det möjligt för SJ att köra nattåg till Tyskland som skadar konkurrenten Snälltåget. Det anser Allrail, alliansen för oberoende tågtrafikföretag.

Text: Ulf Nyström  Foto: Linus Hall, Johan Hellström

Första nattåget från Stockholm till Berlin via Köpenhamn och Hamburg ska natten till 28 juni 2021 avgå från Padborg efter byte från Hector Rails Traxx-lok till ett 114-lok från Wedler Franz Logistik (WFL).

Annons:

”Trafikverket och den svenska regeringen måste ta ansvar för situationen som uppkommit som en följd av den politiskt motiverade upphandlingen”, skriver Allrail i ett pressmeddelande 30 januari.

”Trafikverket är skyldigt till att statliga SJ använder svenska skattepengar som språngbräda för orättvis konkurrens på den europeiska nattågsmarknaden.”

Allrail kräver att Trafikverket och den svenska regeringen säkerställer att det blir rättvisa spelregler på den internationella nattågsmarknaden.

Organisation för oberoende tågföretag

Allrail är en organisation av ”oberoende” järnvägsföretag inom persontågstrafiken i Europa. Bland medlemmarna finns Flixtrain, MTR. Go-Ahead och Transdev, som äger Snälltåget.  

Bakgrunden till kritiken från Allrail är Trafikverkets upphandling av nattågstrafik mellan Stockholm och Hamburg. SJ vann upphandlingen och trafiken inleddes 1 september förra året.

Efter allehanda problem med vagnarna till tåget kör SJ sedan 7 december även med sovvagnar i tågen.

SJ beslöt nyligen att köra nattågen till och från Berlin under sommarhalvåret.

Det fick Snälltåget att kritisera SJ och Trafikverket för konkurrens på ojämlika villkor och otillåtet statsstöd.

Allrail instämmer nu i Snälltågets kritik och kräver att den svenska regeringen och Trafikverket ”tar ansvar” för SJ:s aviserade ”offensiv mot Snälltåget” och förlängningen av den av svenska skattebetalare subventionerade tågtrafiken Stockholm-Hamburg till Berlin.

Detta utgör, enligt Allrail, en olaglig korssubventionering.

Snälltåget irriterat på SJ

Konkurrens på ojämlika villkor. Kanske otillåtet statsstöd. Företrädare för Snälltåget är kritiska mot SJ:s planer på att köra nattåg till Berlin under sommarhalvåret.

SJ kör nattåg till Berlin

SJ kommer under sommarhalvåret att förlänga nattågen till Hamburg till Berlin. I sommar kan restaurangvagnar komma att sättas in i nattågen mellan Stockholm och Malmö, eventuellt mellan Stockholm och Berlin.

Äntligen sovvagn till Hamburg

Onsdag 7 december kopplas de första sovvagnarna in i SJ:s nattåg mellan Stockholm och Hamburg. Biljettförsäljningen för premiärturen inleddes i går, lördag.

Premiär för kort nattåg

Klockan 17:34, i rätt tid, avgick tåg 497 från Stockholm C. Ett Rc6-lok och tre mörkblå liggvagnar. Destinationen är Hamburg och med avgången skrivs ett nytt kapitel i svensk järnvägshistoria.

”Bryter mot regler om statsstöd”

Allrail anser Trafikverket bryter mot det europeiska regelverket för PSO-stöd för tågtrafik. PSO står för Public Service Obligation.

Enligt Allrail upphandlade Trafikverket internationell nattågstrafik som kräver trafik på Tysklands territorium trots att Trafikverket inte är behörigt att ensidigt upphandla tågtrafik på andra medlemsstaters territorier.

Upphandlingen bryter, enligt Allrail, också mot tysk lagstiftning som inte tillåter upphandlad trafik på långväga sträckor.

”Trafikverket var skyldigt att upphandla trafiken på uppdrag av den tidigare svenska regeringen med Miljöpartiet vilket skedde av helt politiska skäl”, skriver Allrail i pressmeddelandet.

Trafikverket tillbakavisar kritiken från Allrail.

”Upphandlat trafik i Sverige och Danmark”

”Vi har upphandlat nattågstrafiken mellan Stockholm och dansk-tyska gränsen”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. ”SJ som vann upphandlingen kör trafiken i Tyskland utan statsstöd, helt på kommersiella villkor.”

Enligt direktiven från regeringen skulle trafiken upphandlas under den period på året då Snälltåget inte körde, i praktiken endast under höst, vinter och vår.

”Ambitionen var att upphandla så mycket trafik att det skulle daglig trafik året runt”, säger Bengt Olsson.

Men medan upphandlingen pågick utökade Snälltåget trafiken. Beslutet blev att upphandla trafik 243 dagar per år, cirka åtta månader.

Vi har upphandlat trafiken i enlighet med de regler som gäller i Sverige, Danmark och Tyskland.

 

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket

SJ kör på egen risk fyra månader

SJ beslöt när upphandlingen var avgjord att köra tågen året runt men SJ kör på egen ekonomisk risk hela sträckan under fyra månader per år.

”Vi har upphandlat trafiken i enlighet med de regler som gäller i Sverige, Danmark och Tyskland”, säger Bengt Olsson.

SJ kommer att förlänga trafiken till och från Berlin under sommarhalvåret från och med april i år.

Det innebär hårdare konkurrens för Snälltåget men eftersom den trafiken inte är upphandlad anser Trafikverket att den inte bryter mot gällande avtal eller reglerna som statligt stöd till tågtrafik.

Dan Olofsson är ansvarig för upphandlad trafik på SJ. Han anser att Allrail har fel om upphandlad nattågstrafik till och från Hamburg.

”Vi kör upphandlad trafik mellan Stockholm och dansk-tyska gränsen och kommersiell trafik mellan Padborg och Hamburg och vi kommer med start i april att köra kommersiell trafik mellan Stockholm och Berlin”, säger han.

1 september 2022 avgick det första av SJ:s nattåg från Stockholm C till Hamburg Altona.

Vi får och kan inte överföra medel från den upphandlade trafiken till den kommersiella trafiken.

Dan Olofsson, ansvarig för upphandlad trafik på SJ.

Färre dagar med statligt stöd

”Trafikverket justerar vilka dagar vi ska köra upphandlad trafik i förhållande till hur mycket Snälltåget kör. Nu när Snälltåget kör fler dagar kommer vi att få betalt för färre dagar.”

Eftersom Snälltåget ökat sin trafik kommer SJ att köra cirka sju månader i stället för åtta månader upphandlad trafik från och med 1 augusti.

I augusti 2024 förkortas perioden med ersättning från Trafikverket ytterligare om Snälltåget fortsätter att öka sin trafik.

”Vi får endast köra upphandlade tåg de dagar Snälltåget inte kör sina tåg. Övriga dagar kör vi kommersiell trafik”, säger Dan Olofsson.

”Vi får och kan inte överföra medel från den upphandlade trafiken till den kommersiella trafiken. ”Den upphandlade trafiken genom Sverige och Danmark får aldrig ha mer vinst än åtta procent vilket innebär att en situation med gungor-och-karuseller-situation är omöjlig. Ett eventuellt överskott på mer än åtta procent betalas tillbaka till Trafikverket.”

Noggrant reglerad ersättning

”SJ kan alltså inte att tjäna bra på svensk-danska sidan, förlora på tyska men gå plus på totalen.”

Enligt Dan Olofsson är nattågstrafiken noggrant reglerad. SJ redovisar regelbundet uppgifter om kostnader och intäkter till Trafikverket.

”Det finns ingen möjlighet till korssubventionering”, säger han.

Dan Olofsson menar att det är viktigt med nattågstrafik minst 360 dagar om året och minst lika viktigt med sovvagnar i nattågen. Snälltåget har endast liggvagnar i sina tåg.

”Vi noterar att det börjar bli en hel del affärsresenärer i våra nattåg till Hamburg”, säger han. ”Det är väldigt bra men det går inte att få affärsresenärer att välja tåg om man inte kör regelbunden trafik och om man inte kan erbjuda sovvagnar.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Åter trätransporter på tåg

Tågtransporterna av sågade trävaror från Fiskarheden återupptas i december efter ett års avbrott. Terminalen i Malungsfors blir från tidtabellskiftet en av Green Cargos taxepunkter.

Nyhet

Tågab köper Rm-loken

Tågåkeriet i Bergslagen köper de sex Rm-loken som SJ och därefter Green Cargo använt sedan 1977. Loken ersätter inhyrda Rc4-lok och kommer att dra många av Tågabs godståg.