fbpx

Nu ökar tågresandet igen

Efter ett år med få resenärer på tågen har det vänt. Resandet ökar märkbart och bokningarna inför sommaren ökar kraftigt.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 12 maj 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
MTR Express Göteborg-Stockholm vid Vårgårda den 22 april 2021

De senaste två månaderna har SJ sett en tydlig uppgång i biljettförsäljningen, främst till pensionärer. I mars var ökningen 15 procent jämfört med månaden innan och i april ökade antalet sålda pensionärsbiljetter med 36 procent jämfört med mars.

”Pensionärerna är ju den första gruppen som vaccineras”, säger Lina Edström, presskommunikatör på SJ. ”Nästan alla har fått sin första spruta och fler och fler blir nu fullvaccinerade.”

Störst ökning i storstadstrafiken

Pensionärerna ökar sitt resande på alla linjer, men storstadslinjerna är populärast. På linjerna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö ökar resandet mest. Många av pensionärernas resor på Södra stambanan sker mellan Stockholm och Östergötland.

94 procent av pensionärernas biljettköp mellan februari och april gjordes i digitala kanaler. Enbart gruppen ungdomar 16-19 år använder digitala kanaler i högre utsträckning för att köpa biljett, Pensionärer är mer digitala än den stora gruppen vuxna mellan 26 och 64 år.

Men det är fortfarande väldigt mycket färre resenärer på tågen än det var i före pandemin bröt ut och innan reserestriktionerna infördes.

Kraftig uppgång jämfört med bottennoteringen

”Men vi ser en tydlig uppgång och i april i år är det en ökning med ungefär 400 procent jämfört med april förra året då det var som allra sämst”, säger Lina Edström.

Enligt Edström börjar resandet öka även bland andra kategorier även om uppgången ännu är mer blygsam. Många bokar dessutom fortfarande sina resor sent.

”Men vi ser redan nu att betydligt fler kommer att resa med oss i maj och juni i år än i maj och juni förra året”, säger Lina Edström.

Övriga tågtrafikföretag har ungefär samma erfarenheter av ökad biljettförsäljning som SJ.

Bättre för varje månad för MTRX

Joakim Sundh, vd i MTRX som kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg, ser att antalet resenärer ökar.

”Det är en långsam men tydlig uppgång”, säger han. ”April var bättre än mars och maj blir av allt att döma bättre än april”.

”Vi ser också att bokningarna sträcker sig över hela sommaren, ända in i augusti, vilket är ett trendbrott. Det senaste året har de flesta bokat sina resor väldigt sent.”

MTRX hade senaste veckoslutet nästan fullbokade tåg. Eftersom reserestriktionerna medför att högst hälften av platserna i tågen får bokas innebär det maximalt 122 passagerare per tåg.’

”Under påskhelgen och under den kommande Kristi Himmelfärdshelgen hade och har vi fullbokat eller nästan fullbokat i de flesta av våra tåg. Och de äldre har börjar dyka upp på tågen igen efter nästan ett års frånvaro.”

 

Marco Andersson, försäljningschef på Snälltåget

FOTO: MARTIN OSCARSSON
Snälltåget gör uppehåll i Enafors den 28 mars 2021

Snälltåget fullbokat i helgerna

Marco Andersson, försäljningschef på Snälltåget, kan också berätta om något fler sålda biljetter och många fler förfrågningar om resor i sommar.

”Under påskhelgen och under den kommande Kristi Himmelfärdshelgen hade och har vi fullbokat eller nästan fullbokat i de flesta av våra tåg”, säger han. ”Och de äldre har börjar dyka upp på tågen igen efter nästan ett års frånvaro.”

Snälltåget kör snabba loktåg mellan Stockholm och Malmö och liksom MTRX erbjuder man normal eller nästan normal trafik under veckoslut och helger medan trafiken måndag-torsdag fortfarande är kraftigt reducerad.

Vy Tåg ser ljuset i slutet av tunneln

Vy Tåg kör sedan fem månader nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland. Starten har varit tuff med de hårda reserestriktionerna men nu skönjer Stefan Linder, affärschef Nattåget Norrland, ljuset i slutet av tunneln.

”Bokningarna inför sommaren börjar komma igång på allvar och resenärerna har betydligt längre framförhållning nu än för någon månad sedan”, säger han. ”Vi säljer mycket biljetter för resor i augusti redan nu.”

Enligt Linder rapporterar besöksnäringen i norr ett bra bokningsläge och det innebär en god efterfrågan på tågresor norrut.

”De senaste veckorna har vi haft en ökad beläggning i tågen med fler resenärer mitt i veckorna men det är främst de ökade bokningarna inför sommaren som ger oss hopp inför framtiden.”

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?