Annons:

Publicerad: 2020-07-20

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland. Systemet gör det möjligt att införa det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan om två år. Nu har de åtta trafikledningscentralerna i Sverige samma system.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Trafikverkets har åtta trafikledningscentraler som styr nästan all tågtrafik i Sverige, de finns i Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, Hallsberg, Norrköping, Göteborg och Malmö.
Foto: BOMBARDIER TRANSPORTATION

Annons:

”Inkopplingen genomfördes av 20 man under två nätter i slutet av juni och gick enligt plan”, säger Michael Thulin, ansvarig för marknadsutveckling på Rail Control Solutions hos Bombardier Transportation.

Förberedelserna har dock pågått i ett och ett halvt år med omfattande tester de senast månaderna.

”Utmaningen under inkopplingen var att projektteamet behövde besöka varje station mellan Vännäs och Riksgränsen, en sträcka på 750 kilometer”, säger Thulin.

“Arbetet försvårades av Covid-19, men alla inblandade gjorde en strålande insats under dessa nätter.”

Åtta trafikledningscentraler

Trafikverkets har åtta trafikledningscentraler som styr nästan all tågtrafik i Sverige, de finns i Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, Hallsberg, Norrköping, Göteborg och Malmö.

Bodens trafikledningsområde omfattar Trafikverkets spår i norra Sverige från Vännäs i söder till Riksgränsen i norr inklusive sträckorna Boden-Luleå, Nyfors-Piteå samt delar av Skelleftebanan.

Trafikledningscentralen i Boden hade i många år ett trafikledningssystem från Ansaldo medan de övriga hade och har system från Bombardier.

Boden C juni 2019.

Gävle och Hallsberg har haft äldre system men dessa har bytts ut se senaste åren. Systemen på de fem resterande trafikledningscentralerna har uppgraderats

”Nu har alla åtta trafikledningscentralerna samma system”, säger Marianne Micella, projektledare för tågledningssystem på Trafikverket.

”Utrustningen och arbetet blir likartat över hela landet och det öppnar för utbyggnaden av ERTMS.

Ökad automatisering

Den nya generationen av trafikledningssystem, Ebicos 900, är mer automatiserat och det underlättar arbetet för fjärrtågklarerarna och gör det lättare att optimera trafiken.

Förberedande arbeten för ERTMS pågår på Malmbanan mellan Boden och Riksgränsen och det kommer att tas I drift 2022.

ERTMS som används på Botniabanan Umeå-Kramfors och Ådalsbanan Kramfors-Sundsvall styrs från trafikledningscentralen I Ånge.

Haparandabanan som också har ERTMS styrt fortfarande via ett separat lokalmanöversystem i Boden.

”ERTMS är numera väl beprövat och har hög driftsäkerhet på de tre banorna i norr”, säger Michael Thulin på Bombardier.

Den nya trafikledningen i Boden består av två redundanta trafikledningssystem. Den rymmer åtta arbetsplatser för fjärrtågklarerare.

Kostnaden för det nya trafikledningssystemet i Boden blev 60 miljoner kronor.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tågstopp minst ett år

Järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg kommer att inte att kunna trafikeras av tåg på minst ett år. Skadorna är större än befarat och troligen måste flera balkar bytas ut.

Nyhet

Ingen förlängning för MTR

Trafikförvaltningen i Region Stockholm väljer att inte förlänga avtalet om pendeltågstrafiken med MTR. Nuvarande avtal gäller till december 2026. Upphandlingen av ny trafikoperatör inleds i höst.

Nyhet

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.