Annons:

Publicerad: 2022-10-31

Om sex veckor tar Transdev tar över tågkörningen från SJ och Skånetrafiken tar över ansvaret för tågtrafiken till Danmark och. Nu får Maria Holmgren, vd i Öresundståg AB, sparken av en enig styrelse.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett Öresundståg är på väg norrut vid Ballingslöv i norra Skåne i januari 2010.

Annons:

Jarl Samuelsson, ägarrepresentant i Öresundståg och verksamhetsutvecklare i Region Skåne, blir interims-vd.

”Nya utmaningar, ansvaret för trafiken till och från Österport och en ny trafikoperatör kräver ett nytt ledarskap”, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne och vice ordförande i Öresundståg AB.

Maria Holmgren har arbetat i 18 år på Skånetrafiken, de tre sista åren som tf trafikdirektör, och sedan februari 2018 som vd i Öresundståg AB.

Oklart varför Holmgren fick gå

Det är oklart varför hon fått lämna vd-stolen, styrelsen talar om behovet av ett nytt ledarskap.

”Om sex veckor tar Transdev över trafiken från SJ och Mantena tar över underhållet”, säger Carina Zachau.

”Samtidigt tar Skånetrafiken över ansvaret för regionaltågstrafiken över Öresundsbron till och från Österport och tar över 24 fordon från DSB.”

”Jag är inte speciellt orolig för någon av övergångarna men det är betydande utmaningar och det kräver ett starkt ledarskap.”

Under tiden som en ny vd rekryteras kommer Jarl Samuelsson, verksamhetsutvecklare i Region Skåne, att gå in som interims-vd.

”Jarl Samuelsson har god kännedom om Öresundstågsaffären och får nu i uppdrag att genomföra övergången från SJ till Transdev och det utökade fordonsunderhållet”, säger Carina Zachau.

”Han ska också samtidigt implementera ägarnas intentioner och arbeta för en bra samarbetskultur mellan regionerna och Öresundstågsbolaget.”

Öresundståg ägs av sex regioner

Öresundståg AB ägs gemensamt av regionerna Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Trafiken bedrivs nu av SJ men från 11 december tar Transdev över på uppdrag av respektive länsbolag.

Öresundståg vid Håstad mellan Lund och Eslöv i april 2020.

Jarl Samuelsson har i olika roller arbetat med Öresundstrafiken sedan 1990-talet. Han började som lokförare och personalfördelare vid SJ 1992, var affärschef för Västkustbanan på SJ 1996-1998, driftchef på Linx 1998-2002, regionchef på Green Cargo 2002-2007, vd på DSBFirst Sverige 2007-2010, affärschef på Västtrafik 2010-2021 och har sedan mars 2021 varit verksamhetsutvecklare på Region Skåne.

”Det är mycket som behöver komma på plats den närmaste tiden”, säger Jarl Samuelsson.

”Att Skånetrafiken tar över ansvaret för trafiken med Öresundstågen till och från Österport över Öresundsbron 11 december är ett stort steg och övertagandet av fordonen från DSB innebär att allt underhåll av de 101 tågsätten koncentreras till verkstaden i Hässleholm.”

”Samtidigt tar Transdev över trafiken från SJ och Mantena som skött reparationer och underhåll på uppdrag av SJ kommer att jobba vidare med ett avtal med oss.”

Ingen oro inför övergången

”Men jag tror övergången från SJ till Transdev kommer att gå bra, det finns inga stora frågetecken eller osäkerhetsmoment i nuläget.”

”SJ har skött trafiken bra och resenärerna är nöjda även om det varit trångt på tågen ibland på grund av fordonsbrist.”

Att Transdev får ta över trafiken från 11 december beror främst på oenighet mellan Öresundståg och SJ om behovet av underhåll av tågen och ansvaret för det eftersatta underhållet.

Resandet med Öresundstågen har ökat kraftigt det senaste året och är nu på samma nivå eller till och med något högre än 2019, året för coronapandemin. Fritidsresandet har ökat mest, pendelresandet är fortfarande något mindre än före pandemin.

Sedan en tid finns en ny ledningsgrupp inom Öresundståg med trafikdirektörerna från de sex regionerna som äger Öresundståg

Transdev tar över Öresundstågen

SJ och Öresundståg har kommit överens om att riva upp avtalet om trafiken med Öresundstågen. Transdev tar över tågkörningen från tidtabellsskiftet i december.

”Behöver arbeta mer synkroniserat”

”Vi behövde utveckla samarbetet mellan regionerna och Öresundståg”, säger Jarl Samuelsson. ”Vi vill arbeta mer synkroniserat, kunna styra verksamheten bättre och organisera oss mer effektivt.”

”Vi processlägger verksamheten och får bättre framförhållning. Nya ägardokument som kommer på plats inom kort ska klargöra hur vi ska agera och hur vi ska utvecklas.”

Kostnaderna för trafiken med Öresundstågen har stigit de senaste åren, främst på grund av pandemin och restriktionerna i trafiken till och från Danmark som medförde att resandet minskad drastiskt, men också på grund av att SJ kört tågen på löpnade räkning, Open Book.

Underhållskostnaderna har blivit betydligt större än vad Öresundståg räknade med.

Avtalet med Transdev, som är på två år medan ny upphandling av trafiken genomförs, är också på löpande räkning och riskerar därmed att bli kostsamt för Öresundståg och dess ägare.

Öresundstågs avtal med SJ och med Transdev om ersättning genom Open Book innebär i praktiken att Öresundståg till stor del får betala SJ:s avvecklingskostnader och Transdevs etableringskostnader.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Åter tåg i Viskadalen

På måndagen återupptas tågtrafiken på Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg efter ett år. Spår och kontaktledning har bytts ut på den 84 kilometer långa banan. Kostnad: en miljard kronor.

Debatt

Privata sektorn kan finansiera de nya snabbspåren

"Nya planeringsmetoder och ny byggteknik reducerar kostnaderna för och riskerna med att bygga nya järnvägar. Det finns gott om tillgängligt privat kapital som söker långa investeringar med stabil avkastning," menar Börje Lundvall på Projektfinans AB.

Nyhet

Ingen dröm för godstrafiken

Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods. Att köra genomgående godståg mellan Sverige och Tyskland bjuder fortfarande på utmaningar.