Annons:

Publicerad: 2021-11-10

Fler med färre resor med Öresundstågen

Resandet med Öresundstågen ökar men från mycket låga nivåer. Fortfarande är det långt till antalet resenärer före pandemin.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett Öresundståg på järnvägsbron i norra Helsingborg med Öresund och Helsingör i bakgrunden i juni 2018.

Annons:

Antalet resor med Öresundstågen sommaren 2021 var elva procent större än förra sommaren. Men jämfört med sommaren 2019, året innan pandemin, är det en minskning med 44 procent.

Större delen av resandeökningen sedan förra sommaren kan förklaras av den 54-procentiga ökningen av Öresundsbroresandet, som dock låg på en mycket låg nivå 2020.

Men fortfarande är broresandet lågt vilket förklarar varför Skåne är den region som har den största resandeminskningen sedan 2019 med -45 procent.

”Resandet har ökat kraftigt under hösten men vi är ännu långt från antalet resande före pandemin”, säger Mats Améen, kollektivtrafikexpert på konsultföretaget Trivector.

Koll på Öresundstågen sedan 2014

Sedan 2014 har Trivector sammanställt och analyserat resandet vår, sommar och höst åt Öresundståg AB. Rapporten från årets sommarräkning visar bland annat att resandet långt från Malmö och Göteborg återhämtat sig snabbast.

Resandet nära Malmö och Göteborg har haft den största resandeminskningen sedan pandemin började och återhämtar sig långsammast.

Bäst utvecklar sig Öresundstågsresandet i Småland och Blekinge. De två stationer som haft de lägsta minskningarna sedan innan pandemin är Kalmar med -17 procent och Karlskrona med -25 procent.

”Det är intressant och lite svårt att förklara”, säger Mats Améen. ”Men det kan bero att arbetspendlingen nära storstäderna ännu inte satt fart medan man inte tvekat på samma sätt om de mer långväga resorna.”

Svenskar reser nästan som förr på fritiden men mycket mindre än tidigare i tjänsten.

 

Mats Améen, kollektivtrafikexpert på Trivector

Älmhult har tappat mest

Älmhult har en exceptionellt stor resandeminskning, -66 procent jämfört med 2019. Det beror på att Ikea-anställda i stor utsträckning arbetat hemifrån.

Sedan förra sommaren ökar helgresandet mycket snabbare än vardagsresandet, med 27 procent respektive sju procent.

Lördagsresandet ökar med 16 procent och söndagsresandet med 37 procent.

Samtidigt har medelreslängden ökat med åtta procent

”Det indikerar att det är långa fritidsresor som återhämtar sig bäst”, säger Mats Améen. ”Svenskar reser nästan som förr på fritiden men mycket mindre än tidigare i tjänsten.”

Persontransportarbetet ökar med nästan dubbelt så mycket som antalet resor på grund av de längre resorna.

Långsam återhämtning av tågresandet

I bästa fall ökar resandet med kollektivtrafiken på ett års sikt till 90 procent av resandet före coronapandemin. I sämsta fall görs endast 70 procent av de tidigare resorna. Resandet över Öresund återhämtar sig ännu sämre.

70-90 procents återhämtning enligt prognos

Enligt den prognos som Trivector gjorde i våras skulle resandet med kollektivtrafiken på ett års sikt i bästa fall öka till 90 procent av resandet före coronapandemin. I sämsta fall skulle endast 70 procent av de tidigare resenärerna återvända till kollektivtrafiken. Resandet över Öresund skulle återhämta sig ännu sämre.

”Men Öresundstågstrafiken över bron har återhämtat sig något bättre än vad vi bedömde i våras”, säger Mats Améen. ”Där ligger resandet nu något över det optimistiska scenariot.”

När uppgifterna om antalet resenärer på Öresundstågen i höst blir klara om någon månad kommer Trivector att göra en ny prognos över det framtida resandet med tågen.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Livsmedel i ståltåg klimatsmart

Det fanns utrymme i det olastade stålämneståget från Borlänge till Luleå. Sedan i höstas transporterar Ica tre lastbilstrailrar med livsmedel varje dag till Luleå. Utsläppen av koldioxid reduceras med 440 ton per år.

Nyhet

Ökat tågresande i sommar

Tågresandet ökade kraftigt under sommaren och nådde nästan samma omfattning som 2019, året innan pandemin. Men nu blir fritidsresenärerna färre samtidigt som många arbetspendlare och affärsresenärer stannar hemma.

Nyhet

Fortsatt kris i Bergslagen

För få lokförare, mycket sjukskrivningar och många skadade fordon. VR Sverige som kör tågen för Tåg i Bergslagen har tvingats ställa in 30-40 procent av trafiken. Nu blir Tågab räddaren i nöden.