Annons:

Publicerad: 2020-07-16

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år jämfört med andra kvartalet 2019. Antalet resenärer minskade med 77 procent.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Rc6 1419 med tåg från Kalmar till Göteborg speglar sig i Viaredsjön vid Hultafors en septemberkväll 2019.

”Raset i resandet i mitten av mars var så oväntat och stort att nog ingen tidigare trott att det var möjligt”, säger Madeleine Raukas, vd i SJ AB.

”Vi hade ökat resande månad efter månad och förbättrat resultat kvartal efter kvartal och så kom coronapandemin. Nu tvingas vi redovisa ett exceptionellt resultat.”

Under andra kvartalet minskade resandet med 77 procent jämfört med samma period föregående år.
”Våren har varit oerhört utmanande för oss och vi har ställts inför en situation ingen varit med om tidigare. Våra biljettintäkter har minskat drastiskt”, säger Raukas.

”Vi vidtog kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna men vi har inte kunnat matcha intäktsraset”.

Snabbtågstrafiken krymptes 75–80 procent

I början av april minskades antalet tåg till ungefär hälften, snabbtågstrafiken minskads med 75-80 procent.
Hälften av all personal korttidsarbetade, icke-verksamhetskritiska utvecklingsprojekt stoppades tillfälligt och konsultavtal sades upp.

Ett SJ persontåg med Rc6 1408 som dragkraft vid Järvsö på Norra stambanan i juni 2017.

Annons:

Jag tycker att alla på SJ ska se tillbaka på våren med stolthet.

 

Madeleine Raukas, vd i SJ AB.

”Jag tycker att alla på SJ ska se tillbaka på våren med stolthet”, säger Raukas. ”Medarbetare och resenärer har visat uthållighet, tålamod och respekt för varandra och verkligen tagit till sig av myndigheternas rekommendationer.”

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 868 miljoner kronor, andra kvartalet 2029 var den 2 208 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till – 656 Mkr jämfört med + 258 Mkr.

Kvartalets resultat efter finansnetto uppgick till – 489 Mkr jämfört med + 205 Mkr.

”Det har inte varit lätt att bedriva tågtrafik de senaste månaderna”, säger Madeleine Raukas. ”Vi kör så mycket tåg vi kan för att möta efterfrågan och för att kunna sprida ut resenärerna på flera avgångar.”

Inga permitterade lokförare

Korttidspermitteringarna av personal inom produktionen har upphört men fortfarande är administrativ personal permitterad.
SJ har inte erhållit något ekonomiskt stöd av staten utöver de generella paket som regeringen beslutat om för att mildra effekterna av coronapandemin.

”Vi har en stark ekonomisk ställning och har inte behövt utnyttja den kreditfacillitet på 1,5 miljarder kronor som vi tecknade avtal om i april”.

Enligt Raukas hoppas SJ kunna visa upp det ombyggda snabbtåget X 2000 under fjärde kvartalet även om coronapandemin medför problem med leveranser av komponenter.

Inredningen i nya X 2000 tilldelades i början av sommaren utmärkelsen Best of the best i designtävlingen Red dot.

Upphandling av nya snabbtåg

Upphandling av nya snabbtåg för 250 km/h pågår. SJ har tecknat avtal med Bombardier Transportion men upphandlingen har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm av Siemens, Stadler och Talgo.

Samtidigt ska EU-kommissionen inom kort ta ställning till SJ:s begäran att persontrafik på järnväg i Sverige ska betraktas som konkurrensutsatt.

SJ:s ansökan har enligt uppgifter till Järnvägar.nu stöd i utlåtanden från Konkurrensverket och Transportstyrelsen. Ett bifall från EU-kommissionen medför att SJ inte behöver tillämpa Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Madeleine Raukas vill inte kommentera den pågående upphandlingen.

Punktligheten för SJ:s tåg förbättrades under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året på grund av den glesare trafiken. Lokaltågen hade en punktlighet på 96 procent, 94 under andra kvartalet 2019, regionaltågen 95 procent (92) och fjärrtågen 86 procent (82).

”Det är svårt att bedöma hur resandet utvecklas under sensommaren och hösten”, säger Madeleine Raukas. ”Men vi vet att det finns ett stort intresse för klimatsmart tågresande.”

Enligt Raukas är antalet resenärer för närvarande något mindre än hälften av antalet resenärer vid motsvarande tid förra sommaren

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ny vd för Öresundståg

Om sex veckor tar Transdev tar över tågkörningen från SJ och Skånetrafiken tar över ansvaret för tågtrafiken till Danmark och. Nu får Maria Holmgren, vd i Öresundståg AB, sparken av en enig styrelse.

Nyhet

Lönsamt satsa på 250 km/h

Det är lönsamt att uppgradera stora delar av Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h. Det är extremt lönsamt att uppgradera kortare sträckor på de aktuella banorna.

Nyhet

Lång väntan på gammal bro

Järnvägsbron i Vänersborg som varit obrukbar sedan i mars kommer troligen inte att kunna användas förrän vid årsskiftet 2024–2025. Skadorna har visat sig vara större än Trafikverket befarade.