Annons:

Publicerad: 2023-10-07

Fortsatt hög säkerhet på järnvägen

Under 2022 minskade antalet omkomna på svensk järnväg, det trots att trafikmängden ökade mellan 2021 och 2022:

“Vi ser att det under de senaste 20 år har skett en långsam men kontinuerlig förbättring av säkerheten för de flesta riskgrupper,” säger Gisela Liss, utredare vid Transportstyrelsen.

2022 avled 8 person i olyckor och 8 skadades allvarligt, jämfört med 2021 då 14 personer avled och 4 skadades allvarligt.

Inga olyckor där passagerare omkom har rapporterats in under 2022.

Det framkommer i Transportstyrelsen nya rapport av den svenska järnvägssäkerheten.

Den vanligaste dödsorsaken på järnvägen är fortfarande självmord. Under förra året ökade antalet självmord i hela riket. På järnvägen minskade däremot antalet från 82 personer 2021 till 60 personer 2022.

Transportstyrelsens uppfattning är att aktörer på svensk järnväg tar suicidproblematiken på stort allvar och arbetar med preventiva åtgärder, såsom stängsling och kameraövervakning.

Under förra året omkom en person och en skadades allvarligt på jobbet. Det gör att Sverige inte levde upp till det europiska säkerhetsmålet för anställda under 2022.

“Olycksriskerna för anställda är fortsatt stora. Det är därför viktigt att järnvägsaktörerna fortsätter kompetensutveckla och stärka ett högt säkerhetstänk hos anställda och underentreprenörer”, säger Gisela Liss.

Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2022 bygger på uppgifter från infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag samt Transportstyrelsens egen tillsynsverksamhet. Rapporten överlämnas nu till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån, ERA.

FOTO: Kasper Dudzik

ANNONS:

Fler notiser

Spårväg

Lång strid om spårvägen i Lund

Spårvägen har verkligen engagerat Lundaborna, för eller emot. Debattinläggen och tidningsartiklarna har avlöst varandra genom åren. Spårvägsmotståndarna har bildat ett nytt politiskt nytt parti, FNL (Förnyalund), och ingår nu i kommunstyrelsen.

Nyhet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

Nyhet

Snart klart Herrljunga-Borås

Om en månad återupptas tågtrafiken på järnvägen mellan Herrljunga och Borås. Men det dröjer 40 veckor innan upprustningen av järnvägen mellan Borås och Varberg är klar. De två projekten kostar 1,6 miljarder kronor.