Annons:

Publicerad: 2023-11-25

Göteborg får ny stadsport vid Centralen

Goldin+Senneby vinner upphandlingen om att skapa ny konst till Västlänken. På området runt Station Centralen ska de bygga en sjätte stadsport, som påminner om att Göteborg fortfarande inte är tillgängligt för alla på lika villkor.

I våras gick Göteborgs Stad ut med en utlysning för stadsrummet runt Västlänkens Station Centralen. Yrkesverksamma konstnärer fick då chans att bidra till ett av de största offentliga konstprojekten i Göteborgs historia. Nu har en jury utsett vinnaren. Det blev stockholmsbaserade duon Goldin+Senneby, Simon Goldin och Jakob Senneby, med förslaget Anti-handikapp: Göteborgs sjätte stadsport.

“Vårt förslag knyter an till Västlänkens uppgift att skapa en ny rörelse genom staden. Vi är glada och ödmjuka inför uppgiften”, säger konstnärerna.
En stadsport som sätter ljuset på tillgänglighet.

Konstgestaltningen är inspirerad av Göteborgs historia, med fem stadsportar. Den sjätte stadsporten ska stå på torget vid nya Station Centralen. Porten ska byggas av gatumaterial och andra borttagna hinder från tillgänglighetsanpassning av en kulturhistorisk miljö i staden. Enligt konstnärerna vill verket ställa frågor om vem som får tillträde till staden och på vilka villkor.

Goldin+Senneby vill också skapa ett monument för den starka funktionsrättsrörelsen i Göteborg. De har dels inspirerats av att Sveriges största funktionsrättsmanifestation samlades här 1981, under parollen ”Vårt största handikapp är din inställning”.

Konstverket ska stå klart samtidigt som Station Centralen, i slutet av 2026. Tidplanen är preliminär.

Offentlig konst för Västlänken upphandlas på statlig, regional och kommunal nivå.

All konst ska utgå ifrån det gemensamma konstprogrammet Kronotopia, där tematiken relaterar till olika aspekter av tid och rum. För stadsrummet runt Station Centralen togs tre idéförslag fram. Se alla förslagen på goteborgkonst.se.

Visualisering av Goldin+Sennebys vinnande förslag “Anti-Handikapp: Göteborgs sjätte stadsport”. Illustration: SPRIDD Arkitekter och Ramboll

ANNONS:

Du kanske också är intresserad av:

Notis

Nytt lagförslag hotar tågresor till Köpenhamn

Det finns stor risk för att SJ måste ställa in trafiken på sträckan Köpenhamn–Malmö med alla snabbtåg om ett nytt lagförslag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige går igenom och tillämpas.

Nyhet

Flixtrain ställer in alla tåg

Flixtrain ställer in all tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg i sex dagar sedan ett stort antal vagnar skadats av kringflygande makadam. Men varken SJ eller MTRX har noterat några fordonsskador och kör som vanligt.

Nyhet

Regeringen stoppar nya stambanor

Totalstopp för ny stambana Lund–Hässleholm, nya förutsättningar för stambanan Göteborg–Borås, bantning av Ostlänken och stopp för planering av centrala delar av nya högfartsbanor i Sverige.