fbpx

Biodiesel målet i Småland

100 procent biodiesel. Det är kravet från länstrafikbolagen när de upphandlar nya tåg för de många icke-elektrifierade banorna i Småland. 


AV ULF NYSTRÖM
• Publicerad 7 oktober 2020


FOTO: KASPER DUDZIK
Kustpilen Y31 1425 på väg från Linköping till Kalmar anländer till stationen i Hultsfred i augusti 2014.

”Vårt mål är helt fossilfri kollektivtrafik”, säger Charlie Drab, tågchef på Jönköpings Länstrafik (JLT). Inom överskådlig tid är någon typ av biodiesel enda realistiska lösningen.”

JLT bedriver i samarbete med ett antal länstrafikbolag trafik med de så kallade Krösatågen på linjerna Nässjö/Jönköping–Värnamo–Halmstad, Nässjö–Vetlanda och Nässjö–Eksjö.

Krösatågen utgörs av Itinotåg med dieselmotorer som kan köras med inblandning av biodiesel eller med ren biodiesel.

Länstrafikbolaget i Kalmar län, Kalmar länstrafik (KLT), ansvarar för tågtrafiken på linjerna Kalmar–Linköping och Västervik–Linköping i samarbete med länstrafikbolaget i Östergötland.

På Stångådalsbanan och Tjustbanan används fem Itino-tåg och sex Y2-tåg som samtliga numera uppträder under namnet Kustpilen.

Nyare Itino-tåg, äldre Y2:or

Itino-tågen som används i Krösatågen och i Kustpilen leveredes 2003-2010 och är sålunda 10–17 år gamla.

Y2-tågen i östra Småland och Östergötland levererades i slutet av 1990-talet och är 23–24 år gamla.

De senare behöver ersättas de närmaste åren och de två länstrafikbolagen har i samarbete med fordonsbolaget Transitio fått in anbud på tio bimodala fordon, i första hand för trafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan, och 20 fordon för trafiken på de elektrifierade banorna i Småland med omnejd.

Enligt Transitios kravspecifikation ska de bimodala tågsättens förbränningsmotorer klara att köras med 100 procent HVO-drivmedel.

”Banorna som KLT och JLT trafikerar är alldeles för långa för att det under överskådlig tid kan bli aktuellt med batteridrift.”

 

Charlie Drab, tågchef på Jönköpings Länstrafik (JLT)

ANNONS


FOTO: KASPER DUDZIK
En kväll i maj 2013 rullar Y32 1406 längs Vätterns strand in mot Jönköping C.

Den spanska tåg- och spårvagnstillverkaren CAF gick segrade ur anbudsstriden med fordon baserade på företagets fordonsplattform Civity.

Upphandlingen måste göras om

Men upphandlingen överklagades av Bombardier, en av konkurrenterna, och Förvaltningsrätten i Stockholm beslöt nyligen att upphandlingen måste göras om.

Det betyder av allt att döma att leveransen av nya tåg försenas minst ett år.

”Det är tråkigt men målet om 100 procents HVO-drift ligger fast”, säger Charlie Drab på JLT.

”Banorna som KLT och JLT trafikerar är alldeles för långa för att det under överskådlig tid kan bli aktuellt med batteridrift.”

Sträckorna Linköping-Kalmar och Jönköping–Halmstad är cirka 20 mil.

Inte aktuellt med om vätgasdrift

”Vi har inte haft någon ingående diskussion om vätgasdrift”, säger Charlie Drab. ”Vätgas kräver en omfattande infrastruktur och vi är nog inte så säkra på att vätgas alltid är så effektivt och klimatsmart.”

”Dessutom har vi ju en effektbrist i elnätet i södra Sverige som gör det svårt att i närtid besluta om något som kräver ännu mer el.”

JLT räknar med att det blir 30 procent dyrare att köra Itino-tågen med biodiesel som HVO än det är att köra på fossil diesel.

ANNONS

TEMA | Alternativa bränslen

Jakten på en fossilfri drift på icke-elektrifierade banor är i full gång. HVO100 och vätgas ser ut till att kunna bli de nya stjärnorna på den svenska järnvägen. Med den senare följer även en större samhällsförändring.

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?