Annons:

Publicerad: 2024-07-02

Trafikverkets utredning visar att det behövs en ny Öresundsförbindelse

Trafikverket har idag redovisat en utredning om kapacitet och redundans för transporter över Öresund för regeringen. Utredningen visar bland annat att en ny Öresundsförbindelse bör vara funktionell för både gods- och persontåg vilket bara Landskronas förslag om Europaspåret är.

Trafikverkets utredning om kapacitet och redundans för transporter över Öresund initierades i samband med den nationella infrastrukturplanen som beslutades 2022. Trafikverkets slutsats är att det redan i dag behövs redundans – en alternativ transportväg – över Öresund för godståg och att det på sikt blir kapacitetsproblem på järnvägsförbindelsen över Öresund.

Därför behövs ytterligare en Öresundsförbindelse som bör vara funktionell för både gods- och persontåg, vilket enbart Landskronas förslag om Europaspåret är.

“Vi måste ta utgångspunkt i vad vi vill uppnå med en ny Öresundsförbindelse och därför är det bra att Trafikverket nu tydligt beskriver de statliga behoven en ny förbindelse ska fylla. Landskronas förslag om Europaspåret är enda förslaget som kan hantera både person- och godståg vilket är en avgörande funktion för en ny förbindelse”, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens
ordförande i Landskrona.

Förutom att vara funktionell för både gods- och persontåg bör en ny förbindelse enligt Trafikverket också kunna nå de stora järnvägsstationerna i persontågssystemet och kopplas till godsrangeringen och järnvägsnätet för godståg. Det bör även vara en kombinerad väg- och järnvägslösning som kan egenfinansieras.

Landskronas förslag om Europaspåret har ingått i Trafikverkets utredning. Förslaget är en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse under Öresund mellan Landskrona och Köpenhamn som kan finansieras på samma sätt som Öresundsbron med EU-stöd och statliga lån. Europaspåret är enda förslaget som kan skapa en alternativ transportväg – redundans – över Öresund för både gods- och persontransporter och öka järnvägskapaciteten. Europaspåret minskar även restiderna så arbetsmarknadsregionen över Öresund blir större och mer integrerad.

Trafikverket rekommenderar att nästa steg är ett utredningsarbete tillsammans med Danmark om behov och syfte för en ny
Öresundsförbindelse.

“Den svenska regeringen bör nu initiera ett samarbete med Danmark om en ny Öresundsförbindelse för att intensifiera arbetet. Det är viktigt att de statliga behoven för redundans och ökad kapacitet för godståg prioriteras i detta arbete och att Europaspåret fördjupas”, säger Torkild Strandberg.

Läs mer om Europaspåret.

FOTO: Europaspåret

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.

Nyhet

Infrastruktur ordet för veckan i Almedalen

Det var en strålande solig och varm i Visby och trots att både bad och hemfärd lockade, fanns det inte en enda ledig plats på Samhällsbyggararenan när Almedalsveckans hetaste seminarium, "Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen”, drog igång på fredagsmorgonen.

Notis

Ny vd för Väte Rail

Björn Sandberg, 45 år från Malmö, tar från första juli över som ny vd för tågbolaget Väte Rail AB. Björn har en gedigen snart tjugofemårig erfarenhet inom järnvägsbranschen och har sedan år 2010 avancerat inom företaget till att 2024 bli vice vd, men har i flera år varit avgående vd:s högra hand och närmaste medarbetare.

Nyhet

Smalspårigt jubel i Småland

Tjustbygdens Sparbank fortsätter att stötta smalspårstrafiken mellan Västervik och Hultsfred. Med bidrag på fem miljoner kronor kan en bättre begagnad spårriktare och en större vagnhall tas i bruk nästa år.

Debatt

Det är dags att avreglera avregleringen

Tio förslag för att vända utvecklingen! Fler persontåg, eftersatta investeringar och underhåll på Europas järnvägar har skapat kapacitetsbrist. I Tyskland, där godstågstrafiken ökat under senare år, finns kilometerskatt på lastbilar som också är betydligt mindre än i Sverige. Det är en av många förklaringar till kräftgången för godstågstrafiken i Sverige, skriver Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt i en debattartikel.