Annons:

Publicerad: 2022-11-01

Green Cargo lämnar Norge

31 januari kör Green Cargo de sista tågen i norsk inrikestrafik under överskådlig tid. Skenande elpriser har gjort en redan olönsam trafik med alltför korta tåg mer förlustbringande.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik, Kjell Hegna

Ett av Green Cargos godståg mellan Oslo och Bergen passerar Ustaoset med ett kombitåg draget av Re 1430 i mars 2018.

Annons:

”Frågan om inrikestrafiken i Norge har varit på styrelsens agenda flera gånger de senaste åren men nu fick de enorma prisstegringen på el i Norge styrelsen att besluta att avveckla trafiken”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo.

Kostnaderna för el till tågen i Norge har ökat med närmare 450 procent från 2020 till 2022.

”För två år sedan svarade elen för fyra procent av våra kostnader för trafiken i Norge, nu är det 20 procent”, säger Ted Söderholm.

”BaneNor har inte alls på samma sätt som Trafikverket i Sverige terminssäkrat inköpen av el.”

Vi har hittills förlorat ungefär 200 miljoner kronor på verksamheten i Norge fram till dags dato.

 

Ted Söderholm, vd i Green Cargo

Svårt för kompensation av kunderna

”Drygt hälften av de ökande kostnaderna har vi inte kunnat föra över till kunderna på grund av långtidsavtal med fixerade priser.”

Men problemen i Norge beror också ökade produktionskostnader beroende på ogynnsamma tåglägen i kapacitetstilldelningen, produktionsstörande banarbeten på linjer och på terminaler samt ökade kostnader för dieselbränsle.

Godstransporterna i Norge växte ändra fram till i somras. Men kostnadsutvecklingen har varit snabbare än volym- och intäktstillväxten.

”Vi har hittills förlorat ungefär 200 miljoner kronor på verksamheten i Norge fram till dags dato”, säger Ted Söderholm.

”Dessutom går utvecklingen sedan i somras åt fel håll.”

Korta tåg problem i Norge

Enligt Söderholm är en förklaring till de höga kostnaderna att godstågen är så korta i Norge, i allmänhet 450 meter jämfört med 630 meter i Sverige.

”Det blir färre vagnar och därmed mindre godsvolymer att få intäkter från per lok och lokförare”, säger han.

Green Cargo har sedan 2016 genom dotterbolaget Green Cargo AS bedrivit en omfattande inrikestrafik i Norge med kombitrafik på sträckorna Oslo–Bergen, Oslo–Trondheim och Oslo–Stavanger och har svarat för ungefär 40 procent av den intermodala godstrafiken på järnväg i Norge. Under en kortare period körde Green Cargo även mellan Oslo och Åndalsnes.

Green Cargo bedriver egen terminalverksamhet i Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim.

120 anställda i Norge

Green Cargo har för närvarande 120 anställda i Norge varav drygt 60 lokförare, 40 terminalarbetare och 15 administratörer.

Företaget använder för närvarande 20 lok för inrikestrafiken i Norge varav 15 ellok och 185 vagnar för transport av trailrar och containrar.

Lokflottan utgörs av en brokig samling av egna Traxx-lok med beteckningen Re, inhyrda Traxx-lok från bland andra AlphaTrain, Nordic Refinance, Railpool och Sandahls av typerna 185 och 187 samt två EuroDual-lok från Stadler/ELL

Green Cargos tåg 95503 från Oslo till Bergen med EuroDual 9001 passerar Trengereid 10 december 2020.

Vi har informerat personalen i Norge om avvecklingen av inrikestrafiken i Norge och nu vidtar fackliga förhandlingar om uppsägningarna.

 

Ted Söderholm, vd i Green Cargp

Flera av de inhyrda loken kommer att lämnas tillbaka till uthyrningsföretagen. Sandahls som inleder tågdragning i egen regi i Sverige 11 december kommer att få sina lok inom kort. Re-loken återvänder till Sverige.

”Överföringen av lok och vagnar från Norge förbättrar vår konkurrenskraft på den svenska marknaden”, säger Ted Söderholm.

Tågen över gränsen fortsätter

Den gränsöverskridande godstågstrafiken mellan Sverige och Norge berörs inte av beslutet att avveckla den norska inrikestrafiken.

”Vi har informerat personalen i Norge om avvecklingen av inrikestrafiken i Norge och nu vidtar fackliga förhandlingar om uppsägningarna”, säger Ted Söderholm.

”Ett fåtal av de anställda i Norge kommer från Sverige och de kanske återvänder hit. Vi hoppas att fler förare väljer att fortsätta hos oss i Sverige, vi har i dagsläget 30 vakanta lokförartjänster i Sverige och tvingas ställa in ganska många tåg varje dag.”

”Vi hade helst velat fortsätta i Norge. Vi har 120 medarbetare som gjort och gör ett fantastiskt jobb. Vi har tagit ett beslut som affärsmässigt är helt logiskt men känslomässigt väldigt tungt.”

Beskedet överraskade konkurrenterna

De konkurrerande godstågsbolagen i Norge verkar ha blivit tagna på sängen av nedläggningsbeskedet från Green Cargo.

”Det kom överraskande”, säger Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktör i Cargonet, Norges största godstågsbolag.

”Men vi borde kanske inte ha blivit förvånande. Det är väldigt krävande villkor för godstågstrafiken I Norge just nu med höga priser på el och diesel och svårigheter att komma fram på många sträckor där persontågen prioriteras.”

Carl Fredrik Karlsen vill inte uttala sig om vilka möjligheter Cargonet har att fylla tomrummet efter Green Cargo.

”Vi kommer att utreda hur vi ska agera men ökad trafik kräver fler lok och fler vagnar och för tillfället befinner vi oss inte i en situation där det finns utrymme för betydande investeringar”, säger han

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Hector Rail går till EU

Hector Rail kommer troligen att vända sig till EU för att stoppa svenska statens kapitaltillskott till Green Cargo. Kapitaltillskottet är på 1,4 miljarder kronor.

Nyhet

VR tar över X-tågen

VR Sverige tar över tågkörningen för X-trafik i juni 2025. VR vann upphandlingen med ett bud som var betydligt lägre än budet från nuvarande operatör Vy Tåg.

Nyhet

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader. Railcare hyr lok från Alpha Trains och använder LKAB:s vagnar.