Annons:

Publicerad: 2022-12-22

Green Cargo ställer in

Green Cargo har tvingats till stora neddragningar av tågtrafiken på grund av lokförarbristen. Kunderna är oroliga och en del gods går nu på lastbil. Men godsvolymerna på järnväg ökar.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett av Green Cargos godståg med Rc4 1272 och 1313 som dragkraft på Västkustbanan vid Falkenberg 2 april 2022.

Annons:

”Det är naturligtvis beklagligt att vi tvingas dra ner på antalet tåg och att vi inte längre kan betjäna kunderna på samma sätt som tidigare”, säger Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo.

”Vi är väldigt väl medvetna om att vi riskerar att tappa volymer när tågtransporterna tar längre tid och riskerna för störningar ökar.”

”Men vi är tvungna. Vi har inte personal så det räcker för att köra alla tåg vi vill köra samtidigt som den manuella hanteringen av körplaner har blivit oerhört mycket mer omfattande sedan Trafikverket införde planeringssystemet MPK.”

Regulariteten och punktligheten förbättras markant när vi kan undvika att ställa in tåg i så sena skeden som vi gjorde under september och oktober.

Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo

”Bågen spänd till rimligare nivå”

”Nu är bågen spänd till en rimligare nivå och vi har kunnat höja kvaliteten i våra transporter. Vi kör faktiskt mer gods nu är för ett år sedan”.

1 november genomförde Green Cargo en första omfattande neddragning av tågtrafiken och växlingen på många orter. Antalet tåg till 32 orter i Sverige skars ner, oftast från fem dagar i veckan till två–fyra dagar i veckan och ibland från tre dagar till två.

Det drabbade bland annat kunderna i Oskarshamn, Mora, Smedjebacken, Mariestad, Västerås, Uddevalla, Lilla Edet, Landskrona, Kalmar, Skövde och Halmstad.

Godstågstrafiken till och från Haparanda ställdes in helt.

Samtidigt krymptes den intermodala trafiken mellan Göteborg Skandiahamnen och Rosersberg respektive Eskilstuna samt mellan Trelleborg och Älvsjö från fem till tre dagar i veckan.

Nya neddragningar från 10 december

I samband med tågplaneskiftet 10 december genomfördes neddragningar i trafiken till 27 orter.

Sedan 10 december går färre tåg bland annat till och från Sandviken, Båramo och Katrineholm. Dessutom är kombitågen mellan Göteborg Skandiahamnen och Rosersberg helt inställda tills vidare.

Sammanlagt ställs 98 tåg i veckan in.

Green Cargo transporterade dock lika mycket gods och körde lika många tågkilometer i november som i oktober och mer än under motsvarande period förra året.

”Regulariteten och punktligheten förbättras markant när vi kan undvika att ställa in tåg i så sena skeden som vi gjorde under september och oktober”, säger Richard Kirchner.

Antalet akut inställda tåg minskade med över 300 i november jämfört med oktober. Det är en förbättring med två-tre procentenheter.

En del gods körs nu på lastbil

Enligt Richard Kirchner har ett antal kunder dock börjat köra vissa godsvolymer på lastbil när tågen går mer sällan.

”Vi kan alltsomoftast köra mer gods på de tåg som fortfarande betjänar kunderna men vissa transporter är tidskritiska och då har man valt att frakta en del volymer med lastbil”, säger Kirchner.

”Men det finns helt klart en oro bland våra kunder.”

Rc4 1195 och Rd2 1036 med ett godståg vid Ombenning på Godsstråket genom Bergslagen 12 juli 2020.

Bristen på lokförare har den senaste tiden förvärrats av ökande sjukskrivningar och ökad frånvaro för vård av sjuka barn.

Dessutom kräver införandet av Trafikverkets nya planeringssystem Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) stora resurser hos Green Cargo.

Just nu gör vi enorma ansträngningar för att få så många tåg som möjligt att gå i tid men det är inte lätt att kommunicera problemen med MPK för våra kunder.

 

Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo

MPK orsakar stora problem

”Vi hade svårt att få besked om banarbeten och omledningar under förra tågplanen eftersom en stor del av Trafikverkets personal utbildades för MPK”, säger Richard Kirchner.

”Tyvärr fick vi inga möjligheter att skärskåda eller testa MPK innan det infördes så det är först nu som alla felaktigheter och brister uppdagas.”

”Vi tvingas till oerhört mycket extraarbete för att få tågen att rulla.”

Situationen för Green Cargo förvärras av de många omledningar av tågen företaget tvingats till under det senaste året och den ökade så kallade skogstiden i de senaste tågplanerna. Godstågen ställs oftare och längre tider åt sidan för att möta tåg eller passeras av persontåg.

”Just nu gör vi enorma ansträngningar för att få så många tåg som möjligt att gå i tid men det är inte lätt att kommunicera problemen med MPK för våra kunder”, säger Richard Kirchner.

Han väljer dock att se positivt på de neddragningar som Green Cargo genomfört.

Mer gods i färre tåg

”Vi har dragit ner på antalet avgångar och minskat antalet orter i vår anpassade tågplan”, säger han.

”Men tack vare ned planerade neddragningarna har vi lyckats förbättra regularitet och punktlighet och kunnat bibehålla eller till och med öka mängden gods jämfört med samma period förra året.”

”En del godsvolymer har givetvis fallit bort men det har mer än väl kompenserats genom nya transportvolymer.”

”Det viktigaste av allt är att kvaliteten mot kunderna förbättras. Transporterna blir mer robusta och tillförlitliga med en tydlig minskning av akut inställda tåg och förbättrad punktlighet”, säger Richard Kirchner.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Sandahls vann på Schenkers uttåg

För drygt två år sedan upphörde samarbetet mellan Sandahlsbolagen och DB Schenker. Schenker slutade nästan helt med tågtransporter i Sverige. Lönsamheten ökar för Sandahls och sjunker för Schenker.

Nyhet

Här byggs flaskhalsen bort

I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia. Då tas järnvägstunneln under Varberg och dubbelspåret mellan Varbergs station och Hamra i bruk.