Annons:

Publicerad: 2024-03-13

Vy överger nattågen

Vy Tåg vill inte fortsätta att köra nattågen till och från Övre Norrland om företaget inte får betydligt mer betalt. Trafikverket kommer därför att direkttilldela trafiken i väntan på nästa upphandling.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Vys nattåg 94 till övre Norrland är nära två timmar försenat och möter SJ tåg 87 i Oslättfors en augustikväll 2021.

Annons:

”Vi älskar nattågen”, säger Dag Lokrantz-Bernitz, vd i Vy Tåg.

”Vi vill gärna fortsätta att köra tågen men vi måste få bättre betalt, vi kan inte fortsätta med nuvarande ersättning.”

Vy Tåg, dotterbolag till statliga norska Vygruppen, tog i december 2020 över ansvaret för nattågen mellan Stockholm och Luleå samt mellan Stockholm och Narvik från SJ sedan företaget vunnit Trafikverkets upphandling,

Avtalet omfattade fyra år med option på två år.

Utnyttjar inte optionen

Men nu har Vy Tåg valt att inte utnyttja optionen att köra vidare 2025 och 2026.

”Kostnaderna för trafiken har blivit högre än vi räknade med, bland annat beroende på att fordonen var i sämre skick än vi trodde, och dessutom har intäkterna blivit betydligt lägre”, säger Dag Lokrantz-Bernitz.

De lägre biljettintäkterna beror i första hand på färre resande under pandemin 2020-2022 men även på inställd trafik väster om Björkliden de senaste månaderna efter de två urspårningarna med malmtåg.

Men det grundläggande problemet för Vy Tåg var att man vann upphandlingen med ett mycket lågt anbud.

Låg ersättning till Vy Tåg

Vy Tåg får endast 10-11,2 miljoner kronor per år för att köra nattågen mellan Stockholm och Övre Norrland. Den totala ersättningen för de fyra åren blir 42,1 miljoner kronor.

Vy Tåg måste dock betala 35 miljoner kronor per år för att få använda Trafikverkets lok och vagnar i den aktuella trafiken.

Det innebär att trafiken måste generera ett överskott på 25 miljoner kronor per år för att Vy Tåg ska nå ett nollresultat.

SJ:s nattåg ska strax avgå söderut från Umeå Östra. SJ körde nattågen till och från Övre Norrland 2008-2020. Sedan Vy Tåg tog hand om den upphandlade trafiken kör SJ helt kommersiell trafik mellan Umeå och Göteborg med vagnar till och från Stockholm.

SJ, som körde nattågen till december 2020, fick 116 Mkr per år men betalade dubbelt så mycket för användningen av lok och vagnar.

SJ kunde följaktligen förlora 45 Mkr per år för att köra nattågen och ändå redovisa ett nollresultat.

Innan coronapandemin bröt ut gjordes drygt 500 000 resor per år med nattågen till och från Övre Norrland.

Under pandemin var resandet betydligt mindre och Vy Tåg förlorade årligen mångmiljonbelopp.

Vy Tåg fick 2020 ett aktieägartillskott från Vygruppen i Norge på 350 miljoner kronor för att täcka upp redovisade och kommande förluster.

Betydande förlust för Vy Tåg även 2023

Enligt Vygruppens bokslut för 2023 framgår att Vy Tåg förra året gick med 129 miljoner norska kronor, ungefär lika mycket i svenska kronor, i förlust och att det egna kapitalet återigen är förbrukat.

Det är oklart var förlusterna i verksamheten i Sverige uppkommer men sedan Vy Tåg förhandlat fram nya och mer förmånliga avtal med Norrtåg och Region Värmland om den lokala och regionala tågtrafiken tyder det mesta på att merparten av förlusten härstammar från nattågstrafiken.

Vy Tåg försökte för några år sedan omförhandla avtalet med Trafikverket om ersättningen för nattågstrafiken men fick blankt nej.

I vilket fall som helst är det dags för nya friska pengar från moderbolaget, Vygruppen i Norge.

Resenärerna har återvänt till nattågen

Trots att resenärerna i stor omfattning återvänt till nattågen till och från Övre Norrland efter pandemin, antalet resenärer är nu nästan lika stort som det var 2019, året innan pandemin, lär trafiken även i år ge Vy Tåg ett negativt resultat.

Tungt för Vy Tåg i norr

Coronapandemi, höga biljettpriser, få resenärer, brist på lokförare, oerfaren ombordpersonal, stora trafikstörningar med inställda och försenade tåg, oväntad konkurrens och ett lågt anbud som inte täcker kostnaderna.

Dan Lundholm som är avtalsförvaltare på Trafikverket bekräftar att Trafikverket kommer att genomföra en direkttilldelning av nattågstrafiken för de två åren december 2024-december 2026.

”Det är för kort tid för att genomföra en regelrätt upphandling av trafiken från december i år”, säger han.

”Parallellt med förberedelserna för upphandlingen av nattågstrafiken från december 2026 genomför vi en direkttilldelning av trafiken de två närmaste åren.”

”Det viktigaste på kort sikt är att säkra trafiken de närmaste åren.”

Det är ännu oklart vad Trafikverket har för ekonomiskt utrymme för upphandling och tilldelning av tågtrafik 2025.

Nattågen till Övre Norrland prioriterade

”Men nattågstrafiken till och från Övre Norrland är prioriterad” säger Dan Lundholm.

”Trafiken kommer att fortgå under 2025 och 2026.”

Dan Lundholm är högst medveten om att det inte finns så många tågtrafikföretag som, har kapacitet att köra den aktuella nattågstrafiken.

”Jag vill ogärna nämna några företag men de som kan branschen skulle nog begränsa kretsen av presumtiva kandidater till SJ, Vy Tåg och Snälltåget som redan i dag bedriver nattågstrafik. Med det är egentligen inget som jag vill tala om just nu.”

Trafikverket fattar beslut om tilldelning av nattågstrafiken till och från Övre Norrland i juli.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nya manöversystem till t-banan

Cactus Rail ska leverera och underhålla nya manöversystem för tunnelbanans blå och röda linjer i Stockholm. Ordervärdet är 35 miljoner euro, drygt 400 miljoner kronor.

Nyhet

Fem nygamla diesellok till Hector Rail

Hector Rail hyr fem nygamla diesellok från Vossloh för växlingen i Värtan, Holmsund, Luleå och Gällivare. I går kom loken till Sverige, i dag transporteras de från Trelleborg till Hallsberg.

Nyhet

Beslut om spårrivning i höst

Det mesta pekar på att Lysekilsbanan kommer att bli 108 år men inte mer. Trafikverkets styrelse beslutar troligen i höst att riva upp den elektrifierade järnvägen mellan Bohusbanan och Lysekil.