fbpx

Publicerad 2020-04-06

Här byggs flaskhalsen i Varberg bort

I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia. Då tas järnvägstunneln under Varberg och dubbelspåret mellan Varbergs station och Hamra i bruk.

TEXT: Ulf Nyström | FOTO: Kasper Dudzik

”Dubbelspåret kommer att öka kapaciteten väsentligt och tack vare den högre hastigheten och den kortare sträckningen kommer restiderna att kapas flera minuter samtidigt som risken för tågförseningar minskar”, säger Mathias Wärja, Trafikverkets projektchef för Varbergstunneln.

19 december skedde den officiella byggstarten för projektet men då hade förberedelsearbeten pågått ett par månader. Under vintern pågår sprängningar och utgrävningar för det nya dubbelspåret och den nya godsbangården norr om nuvarande stationsområdet. En nya vägbro, Getteröbron, skall byggas över de nya spåren. Den gamla bron rivs i höst.

Söder om stationen pågår förberedelser för byggandet av servicetunneln som kommer att löpa parallellt med järnvägstunneln under centrala Varberg.

”Hur snabbt tunneldrivningen kan ske beror på vilka vibrationer som uppmäts i byggnaderna ovan tunneln”, säger Mathias Wärja.

Centralt stationsläge

Järnvägstunneln skall vara klar 2023 och därefter sker spårläggning och byggandet av kontaktlednings- och signalsystem. Samtidigt byggs den nya stationen.

“Det nya stationsområdet byggs 150 meter norr om dagens tågstation, vilket betyder att Varberg även i framtiden får ett centralt stationsläge”, säger Mathias Wärja.

”Eftersom det gamla hamnområdet får många nya bostäder och arbetsplatser kommer väldigt många att ha gångavståndet till och från tågen om några år.

Berg från tunnlarna kommer att användas som fyllnadsmassor i hamnen.

När järnvägen delvis grävs ner under marknivån och delvis läggs i tunnel försvinner alla plankorsningar.

”Det innebär ökad säkerhet och bättre miljö. Staden kan växa ut mot havet”, säger Mathias Wärja. 

När den nya sträckningen är klar i december 2024 kommer de gamla spåren och övriga järnvägsinstallationer att rivas, det beräknas ta ett år.

”Det nya stationsområdet byggs 150 meter norr om dagens tågstation vilket betyder att Varberg även i framtiden får ett centralt stationsläge.” 

 

Mathias Wärja, Trafikverkets projektchef för Varbergstunneln.

Fler artiklar

Vill du läsa fler artiklar?