Annons:

Publicerad: 2022-02-10

Rekordvinst eller inte

Tack vare återbetalningen av en stor del av banavgifterna och miljökompensationen kan Green Cargo redovisa nästan en halv miljard kronor i vinst. Men utan återbetalning och kompensation hade det blivit förlust.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Fliståg mot Gävle med Rd 1131 som dragkraft inväntar avgångstid från Mora i februari 2017.

Annons:

Vi har de senaste två åren kämpat oss genom tre pandemivågor med stora störningar i transportkedjorna och omfattande sjukskrivningar. Vi har tvingats ställa in en hel del godståg på grund av personalbrist.


Ted Söderholm  
, Vd på Green Cargo

Det statliga godstågsbolaget Green Cargo redovisar ett rörelseresultat på 440 miljoner kronor för 2021. Resultatet efter skatter blev 400 Mkr.

Det är nästan en halv miljard kronor bättre än 2020 då rörelseresultatet var -38 Mkr och resultatet efter skatt -28 Mkr.

Men nästan hela resultatförbättringen beror på den återbetalning av en stor del av banavgifterna för perioden 1 mars 2020-30 september 2021 som genomfördes strax innan årsskiftet. Då erhöll Green Cargo 389 Mkr.

Dessutom utökades den särskilda miljökompensationen från 33 till 208 Mkr.

Utan stödet från svenska staten hade resultatet efter skatt blivit en förlust på 197 miljoner kronor.

Men det är ändå något bättre än 2020 då resultatet efter skatt blev -229 Mkr.

Resultatförbättringen exklusive återbetalning av banavgifter och miljökompensation är 65 miljoner kronor.

Green Cargos vd Ted Söderholm är nöjd.

”Det underliggande resultatet visar att vi är på rätt väg”, säger han. ”Transformationen av Green Cargo är mödosam och tar tid men vi börjar få upp farten.”

Green Cargo och SJ fick mest

De statliga tågtrafikbolagen Green Cargo och SJ fick drygt hälften av pengarna när Trafikverket återbetalade en stor del av banavgifterna för 2020-2021 i december.

Två svåra år för Green Cargo

”Vi har de senaste två åren kämpat oss genom tre pandemivågor med stora störningar i transportkedjorna och omfattande sjukskrivningar. Vi har tvingats ställa in en hel del godståg på grund av personalbrist.”

”Dessutom hade vi en besvärlig vinter 2020-2021 med flera stopp i trafiken och det har varit stora problem med vagnslasttrafiken de sista månaderna 2021 på grund av det misslyckade ställverksbytet i Sävenäs.”

Trafikverket bytte under oktober och november signalställverket för Sävenäs rangerbangård i Göteborg. Under sju veckor rangerades tågen i bland annat Uddevalla och Halmstad med förseningar som följd.

Vi har lågt räknat tappat 20 miljoner kronor på resultatet beroende på det misslyckade projektet i Sävenäs.

 

Ted Söderholm  , Vd på Green Cargo


Stora problem i vagnslasttrafiken

När rangerbangården återöppnades i slutet av november uppstod omfattande problem som resulterade i kraftigt reducerad kapacitet och stora tågförseningar.

”Trafikverket försöker lösa problemen men fortfarande nästan tre månader efter återöppningen är rangeringskapaciteten inte mer än 70 procent av den tidigare”, säger Ted Söderholm. ”Vi drabbas fortfarande av dagliga förseningar och kunder som gick över till lastbilstransporter under ombyggnaden har fortsatt köra gods på landsväg.”

”Vi har lågt räknat tappat 20 miljoner kronor på resultatet beroende på det misslyckade projektet i Sävenäs.”

”Sammantaget har produktionsstörningarna lett till minskade intäkter, ökade kostnader, sämre punktlighet och försämrad kundnöjdhet”, säger Ted Söderholm.

Containertåg med Rc4 1290 passerar Järvsö i juni 2017.

Flera förnyade kontrakt

Det underliggande resultatet för det fjärde kvartalet är trots störningarna bättre än motsvarande period 2020.

”Det beror främst på en fortsatt god kostnadskontroll men också på högre intäkter inom samtliga branschsegment”, säger Ted Söderholm.

”Det organiska resultatet är på rätt väg. Vi har förnyat flera stora och viktiga kontrakt och vi förhandlar om ett par nya, spännande avtal. Det finns ett stark efterfrågan på klimatsmarta tågtransporter och det gäller att kunna erbjuda smarta och effektiva transportlösningar.”

Hoppas på nya lok och vagnar

Ted Söderholm hoppas styrelsen ger klartecken för investeringar i nya lok och vagnar under året.

”Styrelsen avvaktar det ekonomiska utfallet för första kvartalet innan den tar några tunga investeringsbeslut”, säger han.

Sandahlbolagen har köpt investmentbolaget Bure Equitys lokleasingverksamhet i dotterbolaget Investment AB Bure (IABB) och därmed förvärvat sju Traxx-lok.

Sandahl ska dra egna tågen

Sandahlsbolagen köper Bure Equitys sju Traxx-lok. I december tar Sandahlbolagens dotterbolag Real Rail över tågdragningen av företagets kombitåg. Green Cargo tappar ett av de större uppdragen.

Därmed kommer Real Rail att kunna köra drygt hälften av sina godståg med egen dragkraft och behovet av att anlita Gren Cargo för tågdragning minskar och kan komma att på sikt försvinna om Sandahlbolagen skaffar fler lok.

”Vi har en bra dialog med Real Rail, det är inga hard feelings, vi har haft ett bra samarbete i många år”, säger Ted Söderholm.

”Det är inte förvånande att Sandahlbolagen tar det här steget, det är en naturlig utveckling att skaffa egna lok och egna lokförare. Det frigör ju våra lok för nya uppdrag och vi får se hur vi kan samarbete med Real Rail i fortsättningen.”

Fjärde kvartalet 2021 i sammandrag

Green Cargos nettoomsättning för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 1 076 miljoner kronor (1 016 Mkr motsvarande kvartal föregående år).

Rörelseresultatet uppgick till 448 (–38) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 434 (–28) Mkr.

Rörelseresultatet har påverkats av pandemistödet i form av återbetalde banavgifter med 389 (0) Mkr och av utökad miljökompensation med 102 (28) Mkr.

Green Cargo tecknade under fjärde kvartalet nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 282 (200) Mkr.

Helåret 2021 i sammandrag

För helåret 2021 var Green Cargos nettoomsättning 4 175 (4 040) Mkr.

Rörelseresultat uppgick till 440 (–222) Mkr och resultat efter skatt uppgick till 400 (–229) Mkr.

Rörelseresultatet har påverkats av pandemistödet med 389 (0) Mkr och av miljökompensation med 208 (33) Mkr.

Green Cargo tecknade under 2021 nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 949 (534) Mkr.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Bode kör till Halmstad

Sverige får i april sitt andra Bode-tåg. DB Cargo Scandinavia kör ett nytt tåg för spedition Bode mellan Lübeck och Halmstad två dagar i veckan.

Nyhet

Dyra omvägar för godstågen

Att köra godståg från Sävenäs rangerbangård i Göteborg till Halmstad, cirka 15 mil, tar normalt två timmar. Men nu tar de drygt fyra timmar och kostar Green Cargo fyra miljoner kronor.

Nyhet

Ett bra år för godstågsbolagen

Nästan alla godstågsbolag i Sverige kunde redovisa plusresultat 2021. Tågab noterade rekord för omsättning och vinst. Bristande pålitlighet för landsvägstransporterna under pandemin och stöd från staten förklarar de goda tiderna.