Annons:

Publicerad: 2020-12-29

Ny station i Väröbacka

En avgång i timman under lågtrafik och en avgång i halvtimman under högtrafik. Väröbacka kan få en ny station vid Västkustbanan och tät regionaltågstrafik. Men den som väntar på något gott får vänta länge, minst sex år.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett Öresundståg rusar förbi Värö utan att göra uppehåll i oktober 2020. Bakom tåget skymtar Limabacka som är en av de tilltänkta placeringarna för den nya pendeltågsstationen.

Annons:

Innan de nya förbindelserna blir verklighet måste en ny station byggas, dubbelspårstunneln under Varberg bli klar, Västlänken under centrala Göteborg stå färdig och ett nytt förbigångsspår ha anlagts i Lekarekulle mellan Kungsbacka och Varberg.

”Det är många bitar som måste falla på plats innan tågen kan göra uppehåll i Väröbacka”, säger Daniel Modiggård, chefsstrateg på Hallandstrafiken.

”Men regionfullmäktige har antagit trafikförsörjningsplanen med ett nytt regionaltågssystem och en ny station i Väröbacka så det mesta tyder på att det blir verklighet.”

Fler tåg kräver dubbelspår i Varberg

För att de nya regionaltågen ska få plats på norra delen av Västkustbanan måste den dubbelspåriga Varbergstunneln och en ny station i Varberg vara klara och det blir de troligen 2024.

För att tågen ska komma in till Göteborg C och vidare genom Göteborg måste Västlänken, den underjordiska tunneln genom centrala Göteborg, kunna trafikeras. Västlänken ska vara klar 2026.
För att inte helt tränga undan godstågen måste dessutom driftplatsen Lekarekulle, drygt en mil söder om Kungsbacka förses med ett nytt förbigångsspår så långsammare tåg på väg söderut kan passeras av snabbare tåg. För norrgående tåg finns redan förbigångsspår i Lekarerkulle.

”Då kan Västtrafik och Hallandstrafiken gemensamt skapa ett nytt regionaltågssystem som komplement till Öresundstågen mellan Göteborg och Köpenhamn och pendeltågen mellan Göteborg och Kungsbacka”, säger Daniel Modiggård.

En av Västtrafiks X61-motorvagnar har precis avgått norrut från Varbergs station i oktober 2020, och passerar byggplatserna för nya dubbelspåret och tunneln genom staden.

Ny tåglinje Varberg-Göteborg-Alingsås

Den nya regionaltågstrafiken kommer att köras Varberg–Väröbacka–Åsa–Kungsbacka–Korsvägen–Haga–Göteborg C och vidare i nordlig eller nordostlig riktning.

”Troligen blir det på Västra stambanan mot Alingsås och kanske vidare”, säger Modiggård.

”Men i vilket fall som helst blir det en tät och snabb förbindelse från tätorterna i norra Halland till de tre stationerna i Göteborg.”

Åsa har haft viss trafik med Öresundstågen i sju år, sedan december 2013. För närvarande finns 15 tågförbindelser i varje riktning mellan Åsa och Göteborg måndag–fredag, så gott som alla i högtrafik morgon och eftermiddag.

Det enda som kan senarelägga starten av den nya regionaltågslinjen är coronapandemin.

”Får vi inte tillbaka utvecklingen av resandet till omfattningen före pandemin eller skadas länstrafikbolagens ekonomi väldigt hårt kan den planerade trafiken naturligtvis hotas men det är kanske något man inte behöver befara”, säger Daniel Modiggård.

Översiktsplan för Väröbacka på gång

Varbergs kommun arbetar för närvarande med en fördjupad översiktsplan för Väröbacka.
I planen kommer att finnas ett nytt stationsläge, strax norr eller strax söder om tätorten.

”Det har under åren pekats ut flera stationslägen i Väröbacka men snart är det dags för ett definitivt beslut om översiktsplanen”, säger projektledaren Malin Johnsson.

”Sen gör vi en detaljplan och därefter kan stationen byggas. Finansieringen är inte helt klar men kostnaden delas mellan kommunen, region Halland och Trafikverket.”

”Till 2026 ska en ny station definitivt kunna stå klar.”

Norr eller söder?

Det norra stationsläget är vid Torna där vägen till Ringhals kärnkraftverk korsar Västkustbanan.
Det södra läget är vid Limabacka där vägen till Väro bruk korsar Västkustbanan.

Det mesta talar för att den nya stationen byggs vid Limabacka i anslutning till den befintliga driftplatsen Väröbacka där industrispåret till Värö bruk ansluter till Västkustbanan.

Väröbacka har för närvarande cirka 900 invånare och närbelägna Bua cirka 2 300 invånare men det finns planer på omfattande bebyggelse och väsentligt större befolkning i området.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

MTRX snart till salu?

MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg har stora svårigheter att upprätthålla tågtrafiken och går med förlust. MTRX kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg med hög punktlighet men redovisar stora förluster. MTRX kan offras för att rädda de andra bolagen.