Annons:

Publicerad: 2022-01-23

Hård kritik mot regeringen

Regeringens beslut att inte genomföra det beslutade aktieägartillskottet till Green Cargo får nu kritik av Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V).

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo V5 171 har växlat samman dagens vagnslaster i Jordbro i februari 2016. Rc4 1314 ska dra tåget till Hallsberg via Älvsjö godsbangård.

Annons:

Det är upprörande att EU-kommissionen går emot sina egna beslut när den nekar den svenska regeringen möjligheten att ge aktieägartillskott till Green Cargo.

 

Jens Holm, Vänsterpartiet

”EU:s beslut är upprörande och den svenska regeringens agerande oerhört svagt”, säger Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott.

Jens Holm har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Thomas Eneroth om regeringen kommer att överklaga EU-kommissionens beslut och om regeringen kommer att agera för att säkra Green Cargos långsiktiga finansiella stabilitet och överflyttningen av gods från väg till järnväg.

”Det är upprörande att EU-kommissionen går emot sina egna beslut när den nekar den svenska regeringen möjligheten att ge aktieägartillskott till Green Cargo”, säger Jens Holm.

”EU har ju beslutat att delvis frångå principerna om statsstöd under pandemin och särskilt betonat att medlemsländerna måste stödja både gods- och persontrafiken på järnvägar med tanke på klimatet och mobiliteten.”

”EU:s beslut var helt oväntat, riksdagen har utgått från att EU skulle acceptera aktieägartillskottet”, säger Jens Holm. ”EU-kommissionen har accepterat att svenska regeringen stött SAS med miljardbelopp, då är det obegripligt att regeringen inte får stödja Green Cargo.”

Inget statsstöd till Green Cargo

Green Cargo kommer inte att få det aktieägartillskott på 1,4 miljarder kronor som riksdagen beslutat om. EU-kommissionen säger nej.

Ett misslyckande för regeringen

Men han betonar att skulden för det misslyckade kapitaltillskottet inte enbart faller på EU.

”Regeringen har agerat svagt eller kanske snarare inte agerat alls”, säger Jens Holm. ”Regeringen borde slå näven i bordet i Bryssel och kräva hos EU-kommissionen att få stödja det statliga godstågsbolaget som vilken annan ägare som helst kan stödja sina bolag.”

Jens Holm påpekar att Green Cargo länge varit i behov av ett aktieägartillskott och att återbetalningen av en del av banavgifterna under coronapandemin och de utökade miljökompensationen till godstågstrafiken inte ger samma effekt.

Green Cargo måste kunna investera

”Green Cargo behöver stärka likviditeten och snabbt kunna genomföra stora investeringar”, säger han.

”En solid och välfungerande statlig godsoperatör är en viktig komponent när godstransporter ska flyttas från väg till järnväg och när utsläppen från transportsektorn ska minskas med 70 procent till år 2030.”

”Green Cargo är svenska statens järnvägsoperatör för godstransporter och det spelar en mycket viktig roll i omställningen av transportsektorn.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ny tågdepå i Hässleholm

Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas. Kostnaden för depån blir 1,5 miljarder kronor.

Nyhet

Inlandsbanan kan få nytt liv

Genom att återanvända räler och sliprar från Värmlandsbanan kan den övergivna delen av Inlandsbanan mellan Mora och Filipstad rustas upp för godståg och turisttrafik. Det hävdar Lars Yngström och Otto Nilsson.