fbpx

Inget statsstöd till Green Cargo

Green Cargo kommer inte att få det aktieägartillskott på 1,4 miljarder kronor som riksdagen beslutat om. EU-kommissionen säger nej.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 13 januari 2022

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargo Rc2 1111 med ett fliståg från Mora till Gävle passerar Lännheden vid Repbäcken på Siljansbanan i december 2007.

 

 

Regeringen föreslog hösten 2020 att Green Cargo skulle få ett aktieägartillskott på 1,4 miljarder kronor.
Green Cargo hade då tvingats redovisa förluster under flera år och det egna kapitalet hade successivt krympt. Om förlusterna fortsatte i samma takt skulle Green Cargo vara nära konkurs och tvingas upprätta en kontrollbalansräkning under 2021.
Enligt en rapport som Green Cargo tog fram med hjälp av konsultföretaget McKinsey behövdes mellan 1,2 och 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott. En rapport från revisions- och rådgivningsföretaget KPMG till Näringsdepartementet visade att Green Cargo snarare behövde 2,2 miljarder kronor i kapitaltillskott.

Krisen akut redan 2020

”Utan kapitaltillskott riskerar bolaget att hamna i kontrollbalansräkning redan under fjärde kvartalet 2020”, skrev KPMG.

1,4 miljarder kr till Green Cargo – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Riksdagen godkände regeringens förslag och beslutade i december 2020 att Green Cargo skulle få ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor.

Kapitaltillskott ger många nya lok – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Men Hector Rail, Sveriges största enskilt ägda godstågsbolag, vände sig till EU-kommissionen.
Hector Rail ansåg, och anser, att ett kapitaltillskott skulle snedvridna konkurrensen och fördröja ”nödvändiga” rationaliseringar i det statliga bolaget.

Hector Rail går till EU – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Efter närmare ett år av skriftväxling och diskussioner mellan företrädare för den svenska regeringen och företrädare för EU-kommissionen tycks alla planer på ett aktieägartillskott till Green Cargo vara skrinlagda.
”Det blir inget kapitaltillskott”, säger Jan Sundling, styrelseordförande i Green Cargo till Järnvägar.nu. ”Kommissionen tycker att det inte vore bra för konkurrensen med ett statligt tillskott till Green Cargo.”

Hotet om konkurs undanröjt

Det akuta hotet om konkurs för Green Cargo har dock undanröjts. Dels har Green Cargo krympy förlusterna och kunnat redovisa plusresultat under andra halvåret 2021, dels har riksdagen efter förslag från regeringen beslutat om kraftigt utökat stöd till hela godstågsbranschen i form av en utvidgad miljökompensation om 400 miljoner kronor per år.

Liten vinst för Green Cargo – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Miljökompensationen skall som namnet delvis antyder kompensera godstågsföretagen för att de genomför godstransporter på ett energieffektivt, miljövänligt och klimatneutralt sätt.
En betydande del av miljökompensationen kommer att tillfalla Green Cargo som kör mer än hälften av alla godstågskilometer i Sverige.

Regeringen har också beslutat att ytterligare 150 miljoner kronor ska kunna användas till kompensation för godstransporter på järnväg under 2021 om Europeiska kommissionen godkänner detta.

FOTO: KASPER DUDZIK
I december 2017 har Green Cargo T44 333 tagit över Volvotåget från Olofström vid Kvillebangården för sista sträckan på Hamnbanan till fabrikerna på Hisingen.

Återbetalning av banavgifter

Dessutom beslöt riksdagen i november som en del av höständringsbudgeten att återbetala en stor del av de banavgifter som tågtrafikföretagen betalat till Trafikverket under coronapandemin från 1 mars 2020 till 30 september 2021.

1,37 miljarder till tågföretagen – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Green Cargo får störst del av kakan, 389 miljoner kronor.

Enligt information som lades ut på Green Cargos intranät under veckan är situationen för Green Cargo fortfarande bekymmersam även om den ljusnat under det senaste året.

Även om Green Cargos finansiella situation har förbättrats under de gångna två åren, kvarstår investeringsbehoven. Vi avvaktar nu ägarens besked om hur Green Cargos investeringsbehov ska mötas. Styrelsens bedömning är att bolaget de senaste åren håller en stabil kurs med Förändringsresan och nuvarande affärsplan, men att det alltjämt föreligger ett behov av att göra nödvändiga investeringar och vidareutveckla verksamheten.”, står det i artikeln på intranätet.

”Med bolagets finansiella situation har Green Cargo hittills endast haft resurser att modernisera och renovera lok. För att få bättre dragkraft och mer energieffektiva fordon krävs helt nya modeller, vilket också medför minskade underhållskostnader. En modern, digitaliserad, välfungerande och kapacitetsstark godsjärnväg är nödvändig för att uppnå såväl transport- som klimatpolitiska mål med bibehållen svensk konkurrenskraft.”

Jan Sundling har varit ordförande i Green Cargos styrelse sedan maj 2018. Han var styrelseordförande i SJ 2011–2018, vd i Green Cargo 2001-2007 och dessförinnan vd för Linjeflyg och chef för SAS Sverige.

”Miljökompensation bra lösning”

 

”Jag tror det blir bra med miljökompensationen till godstågsbranschen”, säger han. ”Vi slipper frågor om konkurrensneutraliteten och vi kan hålla fast vid vår strategi att utveckla it-systemen och att köpa nya lok och vagnar.”

”investeringsbehoven kvarstår men tack vare miljökompensationen kan vi utveckla verksamheten om än i betydligt lägre takt än om vi fått aktieägartillskottet från ägaren, staten.”

Att Green Cargo nu återfår 389 miljoner kronor av de banavgifter företaget betalt 1 mars 2020-30 september 2021 är därför synnerligen välkommet, enligt Jan Sundling.

”Återbetalningen av en del av banavgifterna hjälper oss och hela branschen”, säger han. ”Vi har levt under hård press från vägtrafiken under flera år och lönsamheten har med stigande banavgifter blivit hårt pressad.”

EU-kommissionen har rekommenderat medlemsländerna att sänka banavgifterna under pandemin eller på längre sikt för att stärka klimatsmarta transporter på bekostnad av transporter som utförs med fossila bränslen, främst landsvägstransporter.

Sundling lämnar Green Cargo i vår

 

Jan Sundling, som fyller 75 år i sommar, ställer inte upp för omval till styrelseordförande i Green Cargo i vår.  Han anser att företaget är på rätt väg och har nått varaktig lönsamhet.

”Rent affärsmässigt rör sig Green Cargo i helt rätt riktning. Det är en sund affärsplan som genererar tydliga förbättringar i enlighet med målen. Nu är det verktygen som måste uppdateras och anpassas för en växande marknad.” skriver Sundling på Green Cargos intranät.

”Vi är på rätt väg och vi har en professionell ledning för företaget”, säger Jan Sundling till Järnvägar.nu. ”Green Cargo har varit i en svacka med dålig punktlighet och bristande kvalitet men punktligheten blir allt bättre och kunderna blir allt mer nöjda.”

”Men det är komplicerat att bedriva järnvägstrafik och det tar tid att växla upp verksamheten till en hög nivå. Vi behöver investera stort i nya lok, nya vagnar och nya it-lösningar.”

ANNONS