Annons:

Publicerad: 2024-07-05

Infranord vinner kontrakt för drift och underhåll av Inlandsbanan

Infranords uppdrag löper över fem år med start 1 maj 2025, då nuvarande avtal för Inlandsbanan löper ut. Avtalet omfattar även option om förlängning med två år. Anbudssumman uppgår till 577 MSEK, exklusive optionsår samt optionsarbeten.

Inlandsbanan AB har tilldelat Infranord drift och underhåll av Inlandsbanan samt tillkommande arbeten med reinvesteringar inom bananläggningen och signalanläggningarna.

“Vi är oerhört stolta över att få fortsatt förtroende att underhålla Inlandsbanan. Inlandsbanan är en viktig del av det svenska järnvägsnätet vilket också har uppmärksammats i samband med Sveriges inträde i Nato samt näringslivets satsningar längs med järnvägen. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla anläggningen tillsammans med Inlandsbanan AB”, säger Stefan Gustavsson, vd och koncernchef på Infranord.

Uppdraget löper över fem år med start 1 maj 2025 då nuvarande avtal löper ut. Avtalet omfattar även option om förlängning med två år. Anbudssumman uppgår till 577 MSEK, exklusive optionsår samt optionsarbeten.

“Inlandsbanan är på många sätt Norrlands ryggrad och vi är stolta och glada över det förnyade förtroendet som befäster vi vår position i regionen. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Inlandsbanan AB”, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Tilldelningsbesluten kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelning meddelats.

FOTO: Infranord

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.

Notis

Ny vd för Väte Rail

Björn Sandberg, 45 år från Malmö, tar från första juli över som ny vd för tågbolaget Väte Rail AB. Björn har en gedigen snart tjugofemårig erfarenhet inom järnvägsbranschen och har sedan år 2010 avancerat inom företaget till att 2024 bli vice vd, men har i flera år varit avgående vd:s högra hand och närmaste medarbetare.

Nyhet

Smalspårigt jubel i Småland

Tjustbygdens Sparbank fortsätter att stötta smalspårstrafiken mellan Västervik och Hultsfred. Med bidrag på fem miljoner kronor kan en bättre begagnad spårriktare och en större vagnhall tas i bruk nästa år.

Debatt

Det är dags att avreglera avregleringen

Tio förslag för att vända utvecklingen! Fler persontåg, eftersatta investeringar och underhåll på Europas järnvägar har skapat kapacitetsbrist. I Tyskland, där godstågstrafiken ökat under senare år, finns kilometerskatt på lastbilar som också är betydligt mindre än i Sverige. Det är en av många förklaringar till kräftgången för godstågstrafiken i Sverige, skriver Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt i en debattartikel.

Nyhet

Nu inleds spårbytet på Malmbanan

I kväll inleds spårbytet mellan Gällivare och Håmojåkk på Malmbanan. Den 32 kilometer långa sträckan får nya sliprar, nya räler och ballastrening under nätterna de kommande två månaderna.