fbpx

ANNONS

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan satsar på eldrift. Men i stället för att elektrifiera 106 mil järnväg för åtta miljarder kronor, tror ledningen för Inlandsbanan på vätgas och bränsleceller. De första tågen kan rulla om fem år.


AV ULF NYSTRÖM
• Publicerad 7 oktober 2020


ILLUSTRATION: MAGNUS GILLBERG

”Att köra tågen på Inlandsbanan på vätgas är det mest hållbara och klimatsmarta sättet att göra trafiken oberoende av fossilbränslen”, säger Peter Ekholm, vd i Inlandsbanan AB.

”Genom att använda bränsleceller och vätgas till eldrift och framställa vätgasen med elektrolys av vatten med hjälp av grön el får vi inga utsläpp av koldioxid eller miljöstörande avgaser som kväveoxider eller kolväten.”

Inlandsbanan AB har inlett en förstudie om infrastruktur och logistik för vätgasproduktion för att möjliggöra koldioxidfria godstransporter på Inlandsbanan.

Ombyggnad av diesellok för vätgas

Parallellt med förstudien genomförs en upphandling av ombyggnad av ett diesellok och en tågvärmevagn med bränsleceller för vätgasdrift.

”Jag tror att vi kan ha åtminstone ett tåg i drift år 2025”, säger Peter Ekholm.

”Våra godskunder kommer att kräva att kunna transportera koldioxidfritt i framtiden. Våra passagerare vill kunna resa utan klimatavtryck”.

Inlandsbanans förstudie genomförs i samarbete med Statkraft.

”Statkraft har tre vindkraftparker och ett 30-tal vattenkraftverk längs Inlandsbanans sträckning från Mora till Gällivare”, säger Per Rosenqvist, vd i Statkraft Hydrogen Sweden.

”Vi kan producera stora mängder grön vätgas genom elektrolys av vatten.”

Snabb utveckling av tekniken

Enligt Rosenqvist går utvecklingen av vätgastillverkning för industriella processer som ståltillverkning och vätgastillverkning för transporter nu mycket snabbt.

”Vi har tillverkat vätgas för industriella behov i årtionden. Nu utreder vi produktion, lagring och transporter av vätgas för transportsektorn.”

”Vi är övertygade om att bussar, tunga lastbilar och tåg på icke-elektrifierade järnvägar som Inlandsbanan kommer att drivas med vätgas med hjälp av bränsleceller inom överskådlig tid, säger Rosenqvist.

”Det finns ju redan vätgaståg i kommersiell drift i Tyskland och England jag tror vi har det i Sverige inom om några år.”

ANNONS

”Våra godskunder kommer att kräva att kunna transportera koldioxidfritt i framtiden. Våra passagerare vill kunna resa utan klimatavtryck”.

 

Peter Ekholm, vd i Inlandsbanan AB


FOTO: KASPER DUDZIK
Railcare T68 902 med timmertåg på den kombinerade järnväg- och landsvägsbron över Ljusnan söder om Sveg i september 2010.

Flera syften med satsning på Inlandsbanan

Enligt Rosenqvist skulle en upprustning av Inlandsbanan och elektrifiering av tågtrafiken på Inlandsbanan med hjälp av elektrolys, vätgas och bränsleceller tjäna flera syften.

”Vi öppnar en ny effektiv transportled för svensk basindustri, vi skapar en kanal för turismen i norra Sverige och vi skapar en ny exportväg för näringslivet i Nordnorge”, säger han.

”Men om man ska få de stora tågtillverkarna riktigt intresserade av att bygga lok och motorvagnar med vätgasteknik och att konvertera befintliga diesellok och dieselmotorvagnar för vätgasdrift bör man nog inte komma alldeles ensam med ett lok eller två, man måste slå sig samman och komma med 100 lok.”

Enligt Rosenqvist och Statkraft måste vätgassatsningen bli ett nationellt intresse.

”Inlandsbanan blir ett viktigt pilotprojekt men sedan bör det kunna appliceras på Tjustbanan, Stångådalsbanan, Kinnekullebanan och andra icke-elektrifierade järnvägar i Sverige där det inte är lönsamt med elektrifiering med hjälp av kontaktledning”, säger Per Rosenqvist.

TEMA | Alternativa bränslen

Jakten på en fossilfri drift på icke-elektrifierade banor är i full gång. HVO100 och vätgas ser ut till att kunna bli de nya stjärnorna på den svenska järnvägen. Med den senare följer även en större samhällsförändring.

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?