Annons:

Publicerad: 2020-10-07

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan satsar på eldrift. Men i stället för att elektrifiera 106 mil järnväg för åtta miljarder kronor, tror ledningen för Inlandsbanan på vätgas och bränsleceller. De första tågen kan rulla om fem år.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik Illustration: Magnus Gillberg

Annons:

Våra godskunder kommer att kräva att kunna transportera koldioxidfritt i framtiden. Våra passagerare vill kunna resa utan klimatavtryck.

 

Peter Ekholm, vd i Inlandsbanan AB

”Att köra tågen på Inlandsbanan på vätgas är det mest hållbara och klimatsmarta sättet att göra trafiken oberoende av fossilbränslen”, säger Peter Ekholm, vd i Inlandsbanan AB.

”Genom att använda bränsleceller och vätgas till eldrift och framställa vätgasen med elektrolys av vatten med hjälp av grön el får vi inga utsläpp av koldioxid eller miljöstörande avgaser som kväveoxider eller kolväten.”

Inlandsbanan AB har inlett en förstudie om infrastruktur och logistik för vätgasproduktion för att möjliggöra koldioxidfria godstransporter på Inlandsbanan.

Ombyggnad av diesellok för vätgas

Parallellt med förstudien genomförs en upphandling av ombyggnad av ett diesellok och en tågvärmevagn med bränsleceller för vätgasdrift.

”Jag tror att vi kan ha åtminstone ett tåg i drift år 2025”, säger Peter Ekholm.

”Våra godskunder kommer att kräva att kunna transportera koldioxidfritt i framtiden. Våra passagerare vill kunna resa utan klimatavtryck”.

Inlandsbanans förstudie genomförs i samarbete med Statkraft.

”Statkraft har tre vindkraftparker och ett 30-tal vattenkraftverk längs Inlandsbanans sträckning från Mora till Gällivare”, säger Per Rosenqvist, vd i Statkraft Hydrogen Sweden.

”Vi kan producera stora mängder grön vätgas genom elektrolys av vatten.”

Snabb utveckling av tekniken

Enligt Rosenqvist går utvecklingen av vätgastillverkning för industriella processer som ståltillverkning och vätgastillverkning för transporter nu mycket snabbt.

”Vi har tillverkat vätgas för industriella behov i årtionden. Nu utreder vi produktion, lagring och transporter av vätgas för transportsektorn.”

”Vi är övertygade om att bussar, tunga lastbilar och tåg på icke-elektrifierade järnvägar som Inlandsbanan kommer att drivas med vätgas med hjälp av bränsleceller inom överskådlig tid, säger Rosenqvist.

”Det finns ju redan vätgaståg i kommersiell drift i Tyskland och England jag tror vi har det i Sverige inom om några år.”

Railcare T68 902 med timmertåg på den kombinerade järnväg- och landsvägsbron över Ljusnan söder om Sveg i september 2010.

Flera syften med satsning på Inlandsbanan

Enligt Rosenqvist skulle en upprustning av Inlandsbanan och elektrifiering av tågtrafiken på Inlandsbanan med hjälp av elektrolys, vätgas och bränsleceller tjäna flera syften.

”Vi öppnar en ny effektiv transportled för svensk basindustri, vi skapar en kanal för turismen i norra Sverige och vi skapar en ny exportväg för näringslivet i Nordnorge”, säger han.

”Men om man ska få de stora tågtillverkarna riktigt intresserade av att bygga lok och motorvagnar med vätgasteknik och att konvertera befintliga diesellok och dieselmotorvagnar för vätgasdrift bör man nog inte komma alldeles ensam med ett lok eller två, man måste slå sig samman och komma med 100 lok.”

Enligt Rosenqvist och Statkraft måste vätgassatsningen bli ett nationellt intresse.

”Inlandsbanan blir ett viktigt pilotprojekt men sedan bör det kunna appliceras på Tjustbanan, Stångådalsbanan, Kinnekullebanan och andra icke-elektrifierade järnvägar i Sverige där det inte är lönsamt med elektrifiering med hjälp av kontaktledning”, säger Per Rosenqvist.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Fler artiklar på temat “Alternativa bränslen”

Batteritåg på Kinnekulle

Det mesta pekar mot elhybridtåg när Västra Götalandsregionen och Västtrafik ska köpa nya tåg för trafiken på Kinnekullebanan. Men vätgasdrift är definitivt inte uträknad. På kort sikt blir det biodiesel i Itino-tågen.

Biodiesel målet i Småland

100 procent biodiesel. Det är kravet från länstrafikbolagen när de upphandlar nya tåg för de många icke-elektrifierade banorna i Småland.

Systemomställning i Mariestad

Vätgas som drivmedel i tåg, bilar – och förskolor. I Mariestad arbetar man med en systemomställning för att få hela samhället fossilfritt.

Dags att byta ut gammal teknik

Fasa ut dieseltågen. Minimera energiförbrukningen i varje enskild komponent. Men framförallt – förändra upphandlingsmodellerna. Det återstår många steg för att järnvägen ska bli riktigt grön.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Stora satsningar på järnvägen för att möta industriutbyggnaden i norra Sverige. Höjd hastighet till 250 km/tim på Ostkust- och Västkustbanan. Ökat underhåll av högtrafikerade banor. Fortsatt utbyggnad av nya stambanor och ERTMS, med krav på ombordutrustning senast 2029.

Nyhet

Sandahl ska dra egna tågen

Sandahlsbolagen köper Bure Equitys sju Traxx-lok. I december tar Sandahlbolagens dotterbolag Real Rail över tågdragningen av företagets kombitåg. Green Cargo tappar ett av de större uppdragen.