Annons:

Publicerad: 2024-06-25

Nu inleds spårbytet på Malmbanan

I kväll inleds spårbytet mellan Gällivare och Håmojåkk på Malmbanan. Den 32 kilometer långa sträckan får nya sliprar, nya räler och ballastrening under nätterna de kommande två månaderna.

Text: Ulf Nyström

7 november 2021 spårade 40 av 68 vagnar i ett av LKAB:s malmtåg ur nordväst om Gällivare. 250 meter spår förstördes liksom kontaktledningen och dussintals vagnar. Tågtrafiken stoppades i flera dygn. Enligt Statens Haverikommission orsakades urspårningen av en utmattningsspricka i en räl. Nu byts spåret på mellan Gällivare och Håmojåkk. FOTO: Anders Lindberg, LKAB

I december 2022 sänkte Trafikverket den största tillåtna axellasten för tågen mellan Råtsi, strax sydost om Kiruna, och Gällivare från 30 till 25 ton.

Orsaken var att man upptäckt utmattningssprickor i rälerna. Sedan 2019 hade tre tåg spårat ut på sträckan. I november 2021 spårade ett malmtåg ut med stora materiella skador som följd.

Spåret mellan Gällivare och Råtsi har drygt 40 år gamla räler som väger 50 kg/meter.

Mindre malm med sänkt axellast

Nedsättningen av största tillåtna axellast till 25 ton har inneburit att LKAB kunnat lasta endast 78 ton järnmalm i varje vagn i stället för 98 ton.

Trafikverket beslöt förra året efter påtryckningar från LKAB att tidigarelägga det planerade spårbytet mellan Gällivare och Råtsi ett år. Det utförs under somrarna 2024 och 2025 i stället för 2025-2026 och medför att LKAB kan köra med tyngre tåg och fullt lastade vagnar från sensommaren 2025.

Kortare spårbyte i sommar

I sommar byts spåret på den 32 kilometer långa sträckan Gällivare–Håmojåkk och nästa sommar på den 59 kilometer långa sträckan Håmojåkk–Råtsi.

”Vi skulle ha bytt spår även mellan Håmojåkk och Harrå i sommar men måste avsluta spårbyte lite tidigare än planerat för att inkopplingen av det nya tågsäkerhetssystemet ERTMS ska kunna ske i augusti och september”, säger Urban Kauma, projektledare vid Trafikverket.

”Men vi tar den etappen, elva kilometer, nästa sommar i stället.”

Spårbytet innebär att Infrakraft med hjälp av underentreprenörer lägger in tyngre räler som väger 60 kg/meter och byter sliprar.

Lägre axellast på Malmbanan

Trafikverket sänkte strax före jul största tillåtna axellast från 30 till 25 ton på Malmbanan mellan Råtsi och Gällivare. LKAB kan lasta 20 procent mindre i varje vagn och tvingas nu köra fler tåg.

Annons:

Rälerna levereras i 420 meterslängder från Trafikverkets rälverkstad i Sannahed strax norr om Hallsberg. Det sammanfogas till skarvfritt spår med termitsvetsning.

Ballasten renas

Innan det nya spåret kan tas i bruk renas och kompletteras makadamballasten, neutraliseras rälerna och riktas spåret.

Vid ballastreningen siktas finmaterial bort och resterande makadam återvinns.

Spårbytet utförs nattetid, i huvudsak mellan klockan 22 och 06. Tågen kan passera arbetsområdet under dagtid med reducerad hastighet, normalt 40 km/h.

”Det handlar i allmänhet om en nio kilometer lång sträcka med hastighetsnedsättning”, säger Urban Kauma,

”Det medför naturligtvis en del förseningar för både persontåg och godståg.”

Fler banarbeten i sommar

Trafikverkets entreprenörer utför i sommar en stor mängd banarbeten som medför inställda eller omledda tåg.

På grund av spårbyte mellan Bjuv och Mörarp är tågtrafiken mellan Åstorp och Helsingborg inställd från 24 juni till 15 juli. Bussar ersätter de inställda tågen.

Sträckan Varberg–Falkenberg på Västkustbanan stängd för trafik dagtid 5–11 augusti.

Ombyggnaden av Karlstad C innebär att tågen till och från Karlstad är inställda 24–30 juni.

Tunnlarna på Västra stambanan mellan Tumba och Flemingsberg renoveras och vissa växlar byts under sommaren vilket innebär att pendeltågstrafiken på sträckan är inställd från 1 juli till 4 augusti.

Utbyggnaden av Mälarbanan från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll fortsätter under sommaren. Från lördag 29 juni till måndag 12 augusti är banan stängd för all trafik inklusive pendeltåg och regionaltåg.

Utbyggnaden av sträckan Hallsberg–Mjölby på Godsstråket genom Bergslagen till dubbelspår medför att trafiken stoppas mellan Jakobshyttan och Degerön 8 juli–11 augusti.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fler tåg Stockholm-Oslo

Efter flera år med gles och långsam tågtrafik mellan Stockholm och Oslo utökas trafiken från 11 december till fem tåg i varje riktning måndag-fredag. Men i sommar ställer banarbeten till nya problem.