Annons:

Publicerad: 2022-10-28

Jobbigt kvartal för SJ

Resenärerna blev fler, omsättningen steg och resultatet förbättrades kraftigt. Men SJ hade stora problem med inställda avgångar och stora förseningar under tredje kvartalet i år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik Illustration: Alstom

Många tåg har ställts in under hösten på grund av lokförarbristen. Ett av SJ X2000-tåg på Västra stambanan vid Västra Bodarne 22 april 2021.

Annons:

”Det har varit ett stökigt kvartal”, säger Monica Lingegård, vd i SJ.

”Vi har tvingats ställa in många tåg på grund av lokförarbristen och vi har inte kunnat sälja biljetter till många tåg på grund av de sena beskeden från Trafikverket om banarbeten, inställda tåg och omledda tåg.”

”Men vi försöker ställa in tåg i god tid och vi undviker att sälja biljetter till tåg som troligen inte kommer att kunna köras, vi vill att våra kunder ska kunna lita på att tågen de köpt biljett till kommer att rulla enligt tidtabell.”

En sjättedel beror på SJ

Enligt Monica Lingegård beror en sjätte del av inställelserna och tågförseningarna på SJ:s tillkortakommanden, resten i huvudsak på brister i Trafikverkets arbete.

”Lokförarbristen är ett branschproblem”, säger hon.

”Men vi har startat en egen lokförarutbildning, de första eleverna blir klar i augusti nästa år, vi kommer att fortsätta bedriva utbildning i egen regi och vi rekryterar så många förare från andra utbildningar vi kan.”

Men SJ försöker också hindra att lokförare och annan ombordpersonal lämnar SJ. Det senaste årets strul med det nya planeringsverktyget för fordonsomlopp och arbetsscheman har fått många förare att lämna SJ.

”Vi på SJ behöver bli en bättre arbetsgivare så att våra fantastiska medarbetare väljer att stanna hos oss. Nu accelererar vi vårt förbättringsarbete och ska med tio identifierade förändringsområden erbjuda bättre scheman med rimlig framförhållning”, skriver Monica Lingegård i kvartalsbokslutet.

”Förändringarna är sprungna ur det arbete som genomförts tillsammans med fackliga företrädare och skyddsorganisationen samt berörda medarbetare. Några av förändringarna har redan införts och resterande introduceras löpande under det kommande halvåret.”

Bättre scheman för personalen

Det innebär att SJ nu arbetar både med det datoriserade planeringsverktyget och med mer manuella rutiner för att alla ökande personal ska få arbetsscheman i god tid och för att de ska kunna få besked om semestrar och andra ledigheter.

”Det är viktigt att vår åkande personal får en rimlig framförhållning, att de i god tid får veta när de ska jobba”, säger Monica Lingegård.

”Vi vill verkligen skapa en bättre situation för alla våra medarbetare.”

SJ förstärker också kundserviceorganisationen för att förbättra bemötandet av kunderna.

Monica Lingegård har varit vd för SJ i drygt två år. Pandemin orsakade stora förluster för SJ förra året och nu medför lokförarbristen och Trafikverkets problem med planeringen av tågtrafiken stora bekymmer.
SJ:s nya snabbtåg för 250 km/h ska levereras från 2026

Vi behöver goda resultat för att kunna bekosta ombyggnaderna av X 2000 och våra sovvagnar och för att kunna köpa nya snabbtåg och nya regionaltåg.

 

Monica Lingegård, vd i SJ

Trots alla inställda och försenade tåg kan SJ notera en kraftig ökning av antalet resande och av biljettintäkterna jämfört med tredje kvartalet 2021.

Antalet resenärer ökade med 19 procent.

Nettoomsättningen ökade med 752 miljoner kronor till 2 751 Mkr.

Rörelseresultatet ökade med 228 Mkr 260 Mkr.

Kvartalets resultat efter skatt och finansiella poster uppgick till 197 Mkr jämfört med 24 Mkr tredje kvartalet förra året.

Samma resande som före pandemin

”Det är härligt att se att kunderna kommit tillbaka till oss. Vi är nu uppe i samma nivåer på resandet som 2019, året före pandemin, och vi är nästan uppe i samma resultat”, säger Monica Lingegård.

”Vi behöver goda resultat för att kunna bekosta ombyggnaderna av X 2000 och våra sovvagnar och för att kunna köpa nya snabbtåg och nya regionaltåg.”

Fem av 36 X2000-tåg är nu ombyggda om fyra har satts i trafik mellan Stockholm och Göteborg, det femte tågsättet används för utbildning.

SJ hoppas att politikerna fortsätter att satsa på ökat underhåll och en utbyggnad av järnvägarna i Sverige.

Tredje kvartalet 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 751 Mkr (1 999)
  • Rörelseresultatet uppgick till 260 Mkr(32)
  • Kvartalets resultat uppgick till 197 Mkr (24)

En miljon tåg om året

”Från 2001 fram till pandemin ökade antalet persontåg i Sverige från 700 000 till 1 000 000 per år”, skriver Monica Lingegård i bokslutsrapporten.

”Järnvägsinfrastrukturen har inte har byggts ut i samma takt. Trängseln på spåren gör att störningar sprids snabbt och att det är svårt att köra in förseningar. De investeringar som är beslutade fram till nu i den nationella planen för infrastruktur för åren 2022-2033 kommer dessvärre inte att räcka.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kärvt för godstågsbolagen

Trots en kraftig ökning av den statliga miljökompensationen sjönk vinsten för de flesta godstågsbolagen i Sverige 2022. Utan statsbidragen skulle godstrafik på järnväg resulterat i en miljardförlust.

Nyhet

Dyra omvägar för godstågen

Att köra godståg från Sävenäs rangerbangård i Göteborg till Halmstad, cirka 15 mil, tar normalt två timmar. Men nu tar de drygt fyra timmar och kostar Green Cargo fyra miljoner kronor.

Nyhet

Real Rail kör egen trafik

Real Rail satsar stort på Falköping och kör söndag-torsdag i stället för måndag-fredag när företaget tar över tågdragningen av en egna kombitågstrafiken mellan södra Sverige och Norrlandskusten.

Nyhet

Revolutionerande kassett på spåret

En kassett för lyft av lastbilstrailrar kan revolutionera transporterna av lastbilsgods på järnväg i Sverige. Kassetten provades nyligen i Folkesta och ska i höst testas i större skala i Sverige.