Annons:

Publicerad: 2023-11-18

“Knyt ihop Ostlänken med Jönköping”

En ny rapport som Region Jönköpings län och Region Östergötland låtit ta fram visar på samhällsnyttan med att knyta ihop Ostlänken med Jönköping.

Projektet, som går under namnet Vätterlänken, bedöms kunna bli ett betydande tillskott av spårkapacitet mellan Östergötland och Jönköping, något som skulle gynna både regional pendling och öka kapaciteten för godstransporter. Kortare restider kommer att öka resandet mellan Linköping och Jönköping, vilket gör arbetsmarknadsregionen större.

“Det är först när järnvägssystemet blir sammanhållet som den stora nyttan uppstår. Genom Vätterlänken skulle tre av landets tio största kommuner knytas närmare varandra. En ökad spårkapacitet leder också till högre kapacitet och ökad tillgänglighet för både den spårbundna person- och godstrafiken”, säger Tommie Ekered (M), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län.

Här kan du ladda ner och läsa rapporten (PDF)

ANNONS:

Du kanske också är intresserad av:

Notis

SJ lånar till nya tåg

SJ AB tecknar ett låneavtal med Europeiska investeringsbanken, EIB, för att köpa 25 höghastighetståg med en maximal hastighet på 250 km/tim.

Nyhet

Trafikverket tror på MPK

Trafiksäkerheten är inte hotad, det finns ingen anledning att stoppa tågtrafiken och framförhållningen förbättras radikalt redan i början av 2023. Trafikverket tillbakavisar kritiken från Tågföretagen.

Nyhet

SJ-resenärer drabbas hårdast

SJ tvingas med kort varsel ställa in 32 tåg under veckoslutet sedan Trafikverket beslutat att forcera bytet av räler mellan Sparreholm och Flen. Med endast ett spår för tågtrafiken kan det bli omfattande förseningar.