Annons:

Publicerad: 2023-08-23

Regeringen vill se smartare och effektivare järnvägsunderhåll

Regeringen vill mildra effekterna av järnvägens underhållsskuld med hjälp av ny teknik och smarta innovationer.
– Underhållet kan genomföras på betydligt kortare tid än idag och på ett sätt som påverkar gods och resenärer mindre, menar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Trafikverket byter flera växlar på bangården i Hässleholm under påskhelgen 2013. Den nya växeln lyfts på plats med spårgående kran Kirow 1200.

Idag höll infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson en pressträff om åtgärder för att stärka järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet.

Han konstaterade att det svenska järnvägsnätet måste förbättras. Det finns en stor underhållsskuld i Sverige som har byggts upp under en lång tid och som kräver åtgärder. Det har under många år investerats alldeles för lite i underhåll och det har medfört att det råder stort behov av insatser för underhåll.

– Det är anledningen till att underhållet pekas ut som en prioritering både i regeringsförklaringen och i det inriktningsunderlag som Trafikverket nu tar fram som ett första steg i arbetet med ny nationell plan för infrastrukturen, berättade Andreas Carlson.

Och mer kommer att behöva göras.

De senaste 5 åren har 60 miljarder kronor avsatts för underhåll av järnvägen.

Regeringen anser att det är viktigt att de medel som staten tilldelar används effektivt och att Trafikverket systematiskt arbetar med att säkerställa en hög effektivitet i verksamheten och en förbättrad kostnadskontroll.

– Ska vi kunna förvalta de medel som satsas på bästa sätt, behöver underhållet genomföras smartare och mer effektivt än idag. Ny teknik och smarta innovationer kan användas så att underhållet kan genomföras på betydligt kortare tid än idag och kan göras så att underhållsarbetet påverkar gods och resenärer mindre än idag, sa Andreas Carlson.

Spårbunden Formel 1

– Någon i branschen uttryckte det så här: underhållsåtgärderna i branschen måste mer likna depåstopp i formel 1. Det handlar om att åtgärderna behöver vara väl förberedda och genomförda på minsta möjliga tid, sa Andreas Carlson.

Underhållsåtgärder idag tar idag tid från trafiken. Och om det inte fungerar på effektivast möjliga sätt, skapar det stora och onödiga problem för såväl enskilda resenärer som för godstransporter.

– Trafikverket har inte heller lyckats använda de medel som avsatts för järnvägsunderhåll, vilket också är en bakgrund till det uppdrag jag presenterar, sa Andreas Carlson.

Trafikverket har den senaste tiden skjutit upp en del underhåll för att komma i kapp med tågtidstilldelningen. Samtidigt kvarstår ett mycket stort underhållsbehov.

– När Trafikverket ska trappa upp är det viktigt att säkerställa att underhållet sker ännu mer effektivt. Det behövs mer underhåll, men det behöver ske på ett sätt som inte stör lika mycket av person- och godstågstrafiken, sa Anderas Carlson.

Biljetter ska kunna bokas med framförhållning

En självklar utgångspunkt för regeringen är att både resenärer och transportköpare ska kunna lita på att komma fram i tid och att leveranser kan ske enligt avtal.

– Uttrycket att gå som tåget ska vara ett uttryck som står för punktlighet, inte innebära förseningar, sa Andreas Carlson.

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister

Annons:

Strax innan sommaren samlade infrastruktur- och bostadsministern ansvariga och berörda parter inom tågbranschen till ett möte om de problem som finns. Trafikverket informerade om problembilden och gav en uppdatering om det pågående arbetet för att förbättra situationen.

– Det var ett konstruktivt och lösningsinriktat möte. Nu tar regeringen nästa steg, sa Andreas Carlson.

I morgon avser regeringen att fatta beslut om att ge Trafikverket ett nytt uppdrag. Trafikverket ska redogöra för vilka åtgärder som myndigheten genomför och avser att genomföra, för att utveckla och stärka sin beställarkompetens och förmåga att planera och genomföra järnvägsunderhåll. Syftet är att regeringen vill förbättra transportinfrastrukturens tillstånd och funktion och det ska medföra att robustheten och tillförlitligheten förbättras och att punktligheten i järnvägstrafiken ökar.

Uttrycket att gå som tåget ska vara ett uttryck som står för punktlighet, inte innebära förseningar.

 

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister

– Redovisningen ska även omfatta vilka åtgärder som genomförs för att förbättra funktionssättet på marknaden för järnvägsunderhåll och därmed främja förutsättningarna för marknadens aktörer att utvecklas, sa Andreas Carlson.

Av redovisningen ska det tydligt framgå av varje åtgärd i vilket skede åtgärden befinner sig, om den är ny eller pågående, när den avses att implementeras eller genomföras, vilka resurser som anslås för respektive åtgärd samt för arbetet totalt och när förväntad effekt uppnås.

Redogörelsen ska även innehålla en redovisning av punktlighetsutvecklingen i järnvägstrafiken under minst en femårsperiod. Den ska vara nedbruten på ett sådant sätt att det detaljerat framgår vilka olika omständigheter och aktörer inom järnvägssystemet som orsakar förseningar.

– Vi gör detta för att vi ska lära oss av de senaste åren vad som har fungerat bra och vad som inte har fungerat bra. Det handlar inte om att peka finger, utan om att vi måste bli bättre för att få en bättre fungerande järnväg i Sverige, sa Andreas Carlson.

Redovisningen ska ligga till grund för det fortsatta förbättringsarbetet för ökad robusthet, tillförlitlighet och punktlighet.

En viktig faktor för ett effektivt underhåll av järnvägen är att marknadens aktörer arbetar med utveckling, innovation och investeringar i verksamheten. Upphandlingen behöver därför i större grad ta vara på företags nya innovationer och ny teknik.

– Underhållsentreprenörer ska kunna genomföra underhållet snabbare och mer effektivt än idag, precis som en av entreprenörerna lyfte på mötet innan sommaren, det behöver ske mer i form av formel 1-stopp. Att det går snabbt och effektivt och påverkar i så liten grad som möjlighet, sa Andreas Carlson.

Från infrastruktur- och bostadsministerns möte med branschen blev det också tydligt att samverkan mellan Trafikverket och aktörerna behöver stärkas.

– Det ska vara en tätare samverkan mellan Trafikverket, transportföretag, transportköpare och underhållsföretag. Det är nödvändigt för att hitta effektiva och innovativa lösningar. Det finns det stor potential att samarbeta närmare för att förstå varandras behov så att vi kan använda järnvägen mer effektivt för mer gods- och underhållstransporter och samtidigt öka underhållet eftersom underhållsbehovet är så stort.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2024, men Trafikverket ska också inkomma med uppföljande rapporter avseende genomförandet vid ytterligare tillfällen, den 24 juni och 21 oktober 2024.

– Som jag redogjort för här så är det ett mycket detaljerat uppdrag som syftar till att stärka robustheten, tillförlitligheten och punktligheten i järnvägstrafiken, sa Andreas Carlson.

• När får det här effekt på tågtrafiken?

– Det underhållsbehov som råder i Sverige har byggts upp under lång tid och det kommer att ta tid att helt och hållet få effekt. Men med tanke på att det finns en stor teknik- och innovationsanda och kraft bland entreprenörerna, så tror jag att de första stegen kan tas tidigt, sa Andreas Carlson.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Bra start för MPK

Premiären för det omdiskuterade planeringssystemet MPK gick över förväntan. Tågtrafiken flöt under söndagens första 15 timmar på utan nämnvärda störningar. Men på måndagsmorgonen väntar den stora prövningen.

Nyhet

Tidiga tågbiljetter till jul

MTRX har släppt biljetterna till tågen under jul- och nyårshelgerna. SJ räknar med biljettsläpp först om en månad. Snälltåget säljer sedan länge biljetter till nattågen medan Vy Tåg säljer biljetter till hälften av sina tåg.

SJ:s nattåg till Duved drar upp snön vid Undersåker i mars 2014.
Nyhet

Stor brist på lokförare

SJ, MTR och Green Cargo har tvingats ställa 10 000-tals tåg det senaste året på grund av brist på lokförare. De svenska tågtrafikföretagen behöver anställa minst 400 nya lokförare i år.