Publicerad: 2021-02-11

Krav på tåguppehåll mellan Skövde och Töreboda

Hembygdsföreningarna i Moholm, Tidan och Wäring har tröttnat på att nordöstra Skaraborg åsidosätts av Västra Götalandsregionen. När Kollektivtrafiknämnden i sin senaste plan, Tåg – Målbild 2028, prioriterade Sjuhärad och Dalsland, var måttet rågat.

Ingemar Siby

Ingemar Siby

Trafik- och samhällsdebattör

Längs Västra stambanan mellan Skövde och Töreboda ligger de mindre tätorterna Wäring, Tidan och Moholm. De växte upp en när stambanan byggdes på 1850-talet. Moholm, den nordligaste orten, var i många år en järnvägsknut: I mars 1874 gick det första tåget till Mariestad på det smala spåret.

Men det är en svunnen tid: “Lösamaja” slutade rulla 1961, och 1974 slutade tågen på stambanan att stanna i Moholm och i Väring. Fyra år senare var även Tidans station saga all.
Sedan dess har orterna fört en tillvaro på marginalen. Tåg har endast stannat på sidospåren för att bli omkörda och biltrafiken har tätnat. Efter Skaraborgs Länstrafiks tillkomst 1984 har bussarna visserligen blivit fler, men något bra alternativ till den egna bilen är de inte.

Med tiden har insikten djupnat både hos kommuner och innevånare att tågen måste göra uppehåll igen. Både för bygdens, miljöns och klimatets utveckling. Ett arbete kom igång för att få med Västtrafik och regionen på tåget. Ett företag som har givit föga resultat.

Ingemar Siby
I Moholm anslöt en smalspårig järnväg från Mariestad till Västra stambanan. Y01p 721 står redo för avgång till Mariestad den sista trafikdagen före nedläggning den 14 maj 1961.​
Foto: Bo Erlandsson / Järnvägsmuseet

Under 2020 yppade sig dock ett ypperligt tillfälle till kraftfullt agerande. Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland skickade ut en remiss av ”Tåg – Målbild 2028″. Däri redogjordes för hur man vill utveckla tågförbindelserna i regionen de närmaste åren.

Här finns flera bra förslag, bland annat att trafiken skall utgå från “knutpunkter” och därmed styva tidtabeller. Men här finns också en tydlig gradering av regionens landsbygd: Dalsland och Sjuhärad prioriterades framför nordöstra Skaraborg: Brålanda, Hillared, Länghem och Grimsås förslås få tåguppehåll men inte Väring, Tidan och Moholm.

Då blev det slut på tålamodet: Ett upprop riktat till regionen, kommuner och partier plitades ihop, med innebörden att även våra bygder skall förbli levande och attraktiva för inflyttning. Orättvisan i Regionens prioritering påtalades naturligtvis. Media kallades till presskonferens, som åstadkom artiklar i tre tidningar, samt direktsändning i Radio Skaraborg.

Svaren från Region och partier var inte oväntat mycket fåtaliga. Den orättvisa vi pekar på är uppenbart ett känsligt kapitel.

Mycket glädjande var dock att Bengt Thodenius (M), vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden, ställde upp för samtal. Även kommunalrådet i Töreboda Bengt Sjöberg träffade vi. Bengt Sjöberg är också ordförande för kommunernas samarbetsorganisation för Västra stambanan.

De argument som fördes fram var att det är trångt på spåren och att sträckan mellan Töreboda och Skövde behövs för att fjärrtågen skall kunna köra in förseningar. Mellan raderna framskymtade att Töreboda kommun förhandlat fram centralorten framför Moholm. 

Lokförare som fick höra förseningsargumentet, gick i taket. Tidtabellerna är beräknade utifrån 195km/h. Höjning till maxhastighet 200 sparar ca 30 sekunder.

Argumentet kommer troligen från Trafikverket och är ännu ett exempel på hur de motarbetar järnvägarnas utveckling.

Det numera rivna stationshuset i Tidan kring 1969.
Foto: Järnvägsmuseet

Det är trångt på många spår här i landet, men på sträckan Töreboda-Skövde är det inte särskillt trångt i jämförelse med till exempel Göteborg-Alingsås. Det går kanske att dubbla antalet tåg enligt en del lokförare. 

En titt i regionens mål för 2028 tyder på att det borde vara möjligt att få lokaltågen att stanna. Mellan Göteborg och Alingsås anger planen fyra lokal-, två region-, ett regionexpress-, tre fjärr- samt två godståg åt vardera hållet. Totalt tolv tågpar under maxtimme.  

Mellan Skövde och Töreboda är inlagt: ett region-, ett regionexpress-, tre fjärr-, två gods-, samt eventuellt ytterligare ett regiontåg från Jönköping till Karlstad. Alltså endast åtta tågpar i maxtimme.  

Det är endast viljan, det vill säga hur Regionen prioriterar olika delar av Västra Götaland, som är avgörande för om vi här uppe i periferin får möjlighet att åka tåg eller ej. Investeringsbehovet är heller inte speciellt stort: Moholm och Väring har redan långa förbigångsspår.

Ingemar Siby

Relaterat innehåll:

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Nyhet

Infrastruktur ordet för veckan i Almedalen

Det var en strålande solig och varm i Visby och trots att både bad och hemfärd lockade, fanns det inte en enda ledig plats på Samhällsbyggararenan när Almedalsveckans hetaste seminarium, "Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen”, drog igång på fredagsmorgonen.

Debatt

Det är dags att avreglera avregleringen

Tio förslag för att vända utvecklingen! Fler persontåg, eftersatta investeringar och underhåll på Europas järnvägar har skapat kapacitetsbrist. I Tyskland, där godstågstrafiken ökat under senare år, finns kilometerskatt på lastbilar som också är betydligt mindre än i Sverige. Det är en av många förklaringar till kräftgången för godstågstrafiken i Sverige, skriver Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt i en debattartikel.

Notis

Nu tar järnvägsbranschen nästa steg

Tidigare i år presenterade järnvägsbranschen Vision 2050 för hur Sverige ska växa med järnvägen. Den 28 juni är det dags för nästa steg i Almedalen på Gotland. Då presenteras första steget av färdplanen, som innehåller både snabba förbättringar och förslag på struktur och angreppssätt, som snabbt tar oss till ett transportsystem som för oss närmare och ett Sverige som växer med järnvägen.