Annons:

Publicerad: 2023-11-07

LKAB blir delägare i Duroc Rail

LKAB förvärvar 49 procent av aktierna i Duroc Rail AB från företagsgruppen Duroc AB som är noterade på Nasdaq, vilka bibehåller majoritetsägande med 51 procent. Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 75 miljoner kronor.

Samtidigt ska LKAB investera upp till 200 miljoner för att uppföra nya industrilokaler för Duroc Rail på Hertsöfältet i Luleå. Duroc Rail är en certifierad aktör med unik kompentens för hjulunderhåll till lok och vagnar med erfarenhet av klimatet i norra Sverige.

På Malmbanan som går mellan Luleå och Narvik transporteras idag närmare hälften av allt gods på järnväg i Sverige och Norge, där LKAB:s volymer utgör den största delen. För LKAB är Malmbanan en integrerad del av produktionssystemet som börjar i gruvan och via järnvägen och hamnarna slutar hos stål- och mineralkunderna.

Hög kapacitet och tillgänglighet på Malmbanan och för det rullande materialet i form av lok och vagnar är därför affärskritiskt. Affären är ytterligare ett steg för LKAB att stärka kapacitet och flexibilitet för att möta de växande utmaningarna med Malmbanan. Bara under det senaste året har LKAB investerat i ny lokverkstad i Kiruna, beställt 100 nya järnvägsvagnar samt påbörjat ett stort arbete med modernisering och uppgradering av IORE-loken som används för frakten av järnmalm, allt till ett uppskattat värde av 600 miljoner kronor.

“Duroc Rail har unik kompetens för hjulunderhåll av lok och vagnar. LKAB ingår detta partnerskap för att säkerställa att Duroc Rail finns kvar och utvecklas i Luleå. De är en del av ett större system och en förutsättning för effektiva och förutsägbara transporter på järnväg. Transporter på järnväg är helt beroende av fungerande underhåll av järnvägshjul. Det är viktigt för LKAB och andra aktörer på järnvägen idag och i framtiden”, säger Linda Bjurholt, logistikchef LKAB och vd LKAB Malmtrafik.

Verksamheten för underhåll av hjul etablerades för mer än 100 år sedan i Luleå. Duroc Rail hyr idag ändamålsenliga lokaler av SSAB på Svartön i Luleå, men till följd av SSAB:s omställning kommer hyresavtalet inte att förlängas. Nybyggnation, utrustning, certifieringar och andra åtgärder medför att en flytt blir en omfattande investering.

“Duroc Rail behöver nya industrilokaler och genom att LKAB går in som delägare kan vi säkerställa utveckling och kapacitet för framtiden, där vi ser att den gröna industrialiseringen som sker kommer att kräva mer och effektivare underhåll på vagns- och lokhjul. Vi kommer alltså även i fortsättningen investera i och utveckla erbjudandet för alla kunder i regionen. Vi är glada att vår mer än 100-åriga verksamhet med 50 medarbetare fortsätter att utvecklas i Luleå”, säger John Häger, VD Duroc AB.

Inom Affärsområde Specialprodukter utvecklar LKAB nya affärer vid sidan om järnmalmsproduktionen, till exempel inom industrimineral för externa kunder men också viktiga tjänster som till exempel betong, borrteknik, sprängämnen, bergarbeten, mekanisk verkstad och underhåll för LKAB:s egen verksamhet.

“LKAB:s långsiktiga strategi är att säkra viktiga tjänster och produkter för en effektiv, säker och hållbar drift. Vi jobbar dels med partnerskap och underleverantörer, men också med att utveckla eller förvärva bolag som har specifik kompetens, till exempel för att hantera försörjningsrisker. Duroc Rail passar väl in som en investering för oss, det är ett välskött bolag som har god utvecklingspotential inom ett flertal områden och som kommer bli en viktig del av LKAB”, säger Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Duroc Rail AB och koncernen Duroc AB

  • Duroc AB har sedan 1997 varit 100-procentiga ägare av företaget.
  • Duroc Rail levererar 8 000-10 000 underhållna hjulpar per år till gods- och persontrafik i framförallt norra Sverige.
  • De omsätter idag cirka 150 Mkr och har cirka 50 årsanställda.
Månskenet speglar sig i Torneträsk när IORE 105 väntar på avgång den 1 oktober 2004 i Björkliden med ett malmtåg från Kiruna mot Narvik. FOTO: Kasper Dudzik

ANNONS:

Du kanske också är intresserad av:

Nyhet

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år. Men Sandahl ger giganten en match och fortsätter köra trailrar på tåg.

Nyhet

Livsmedel i ståltåg klimatsmart

Det fanns utrymme i det olastade stålämneståget från Borlänge till Luleå. Sedan i höstas transporterar Ica tre lastbilstrailrar med livsmedel varje dag till Luleå. Utsläppen av koldioxid reduceras med 440 ton per år.

Nyhet

Eskilstuna växer med logistiken

Logistikparken i Eskilstuna har på några år vuxit till en av Sveriges största. Coop flyttar hit sin lagercentral om två år och kombiterminalen byggs ut från fyra till sex-sju spår.

Nyhet

Kärvt för godstågsbolagen

Trots en kraftig ökning av den statliga miljökompensationen sjönk vinsten för de flesta godstågsbolagen i Sverige 2022. Utan statsbidragen skulle godstrafik på järnväg resulterat i en miljardförlust.