Annons:

Publicerad: 2022-01-26

Sandahl ska dra egna tågen

Sandahlsbolagen köper Bure Equitys sju Traxx-lok. I december tar Sandahlbolagens dotterbolag Real Rail över tågdragningen av företagets kombitåg. Green Cargo tappar ett av de större uppdragen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Real Rails kombitåg 42951 från Umeå till Göteborgs Skandiahamnen med Rd 1121 som dragkraft passerar Lagmansholm mellan Vårgårda och Alingsås 11 november 2021.

Annons:

Vi tror vi kan höja kvaliteten om vi kör tågen i egen regi.


Thord  Sandahl,
koncernchef i Sandahlsbolagen

”Det är en rätt logisk utveckling”, säger Thord Sandahl, koncernchef i Sandahlsbolagen. ”Vi har utfört kombitransporter på järnväg i ett par årtionden genom vårt dotterbolag Real Rail och vi kan marknaden ganska bra. Nu är det dags att ta över tågdragningen i egen regi.”

Till att börja med kördes Sandahlbolagens tåg av Rail Combi, ett dotterföretag till norska statliga Cargonet.

Under senare år har de flesta tågen dragits av Green Cargo, bland andra Göteborg-Umeå, Göteborg-Luleå, Helsingborg-Nässjö-Umeå och Helsingborg-Nässjö-Luleå medan CFL Cargo drar tågen mellan Göteborg och Sundsvall med vagnar från och till Jönköping via Falköping. Tågen går fem nätter i veckan.

Real Rail förfogar över 500 järnvägsvagnar för transporterna av lastbilstrailrar, containrar och lösflak.

Fullängdståg kräver starkare lok

”Vi tror vi kan höja kvaliteten om vi kör tågen i egen regi”, säger Thord Sandahl. ”Det behövs moderna lok med bättre dragkraft för att hålla tidtabellerna och för att kunna köra fullängdståg på de backiga banorna i Norrland”.

”Vi bedömer att tågen kan köras med ett Traxx-lok hela sträckan. Green Cargo har såvitt jag förstår ofta tvingats använda dubbla Rc-lok norr om Ånge. Dessutom har ju Traxx-loken återmatande elbroms vilket de gamla Rc-loken saknar.”

Kombitågen som Green Cargo drar för Real Rail från Umeå och Luleå till Göteborg Skandiahamnen är ofta försenade en-två timmar.

”Vi har många kunder inom dagligvaruhandeln som är beroende av att tågen kommer fram i tid”, säger Thord Sandahl.

För att kunna köra tågen, eller åtminstone de flesta av dem, har Sandahlsbolagen förvärvat Bure Equitys lokleasingverksamhet i Bures dotterbolag Investment AB Bure (IABB).

Ett av Rush Rails virkeståg för Trätåg i närheten av Grythyttan i oktober 2015. Loket som då ägdes av Bure har nu sålts till Sandahlsbolagen och kommer att användas i Real Rails kombitåg.

Uthyrda till Rush Rail och Railcare

IABB har sedan 2012 ägt sju Traxx-lok. De första åren var loken uthyrda till Rush Rail som använde dem i trafiken för Trätåg. När Rush Rail försattes i konkurs i december 2016 och Hector Rail tog över körningen för Trätåg blev loken syssslolösa.

Men från 2018 användes fem av dem i trafiken för Kaunis Iron som Railcare bedriver mellan Pitkäjärvi och Narvik. Sedan i höstas hyr dock Railcare Traxx-lok av Nordic Re-Finance och de sju loken har den sista tiden varit uthyrda till olika operatörer, bland andra Green Cargo som använt minst två av dem för godstrafiken i Norge.

Men nu är tiden ute för Bures satsning på lokuthyrning.

”Vi har hållit på i tio år och det har varit lite upp och ner”, säger Philip Nyblaeus, vd i IABB och investeringsansvarig på Bure. ”Men vi har fått verksamheten på fötter och nu är det dags att ta nästa steg, att avyttra verksamheten.”

Lokuthyrning ger hög direktavkastning

Att Bure valde att satsa på lokuthyrning för tio år sedan var ingen slump.

”Vi såg intressanta möjligheter i en växande bransch”, säger Philip Nyblaeus. ”Vi var intresserade av en verksamhet med hög direktavkastning men man kan väl med facit i hand säga ett det är en bransch med stora utmaningar.”

Enligt Philip Nyblaeus kan Bure Equity redovisa ett lite plus när det tio åren summeras. Men han vil inte avslöja hur mycket Sandahlsbolagen betalar för IABB och de sju Traxx-loken.

Sandahls är en av Sveriges största privatägda transport- och entreprenadföretag med700 anställda och två miljarder kronor i omsättning förra året. Huvudkontoret finns i Värnamo.

Den tågtrafik Sandahlsbolagen bedriver genom dotterbolaget Real Rail kräver tolv lok. Med köpet av sju lok ställs Sandahslbolagen inför tre alternativ.

”Vi kan hyra eller köpa fler lok och köra all trafik med egna lokförare. Men vi kan i stället hyra in ett antal förare från något bemanningsföretag”, säger Thord Sandahl.

Real Rail-tågen kräver 30 lokförare

Enligt Thord Sandahl krävs ungefär 30 lokförare för att köra Real Rails tåg och han är medveten om svårigheten att rekrytera så många lokförare på mindre än ett år.

”Men det finns intresse hos flera tågtrafikföretag att köra Real Rails tåg i samarbete med oss. Ett alternativ är därför att köra drygt hälften av våra tåg i egen regi och att upphandla tågdragningen av de övriga tågen”, säger han.

Thord Sandahl hade inte informerat Green Cargo och CFL Cargo om lokköpet och planerna på att ta över tågdragningen i egen regi förrän affären med Bure var hamn.

”Men vi hade inte heller förnyat avtalen med de två företagen.”

Vårt mål är helt fossilfria transporter från dörr till dörr.

 

Thord  Sandahl, koncernchef i Sandahlsbolagen

Stora problem när Schenker svek

Sandahlsbolagen drabbades av betydande problem när DB Schenker våren 2020 meddelade att man skulle avbryta samarbetet med Sandahlsbolagen, ett samarbete som pågått i 60 år. Sandahl Goods & Parcel skulle tvingas sluta köra lastbilstrafik åt Schenker och Real Rail skulle sluta köra kombitåg mellan södra och norra Sverige för Schenker.

Men Sandahslbolagen kontrade genom att avbryta samarbetet med Schenker i förtid och inledde kombitågstrafik i egen regi med Green Cargo och CFL Cargo som tågdragare från 26 september 2020. Då hade Sandahslkoncernen knutit många av Schenkers kunder till sig och utökat lastbilsflottan med 18 nya biogasdrivna fordon.

Men det har tagit tid att bygga upp verksamheten och det är först nu, efter halvtannat år som trafikvolymerna har nått samma omfattning som innan Schenkers uttåg.

”Vårt mål är helt fossilfria transporter från dörr till dörr”, säger Thord Sandahl. ”Tåg med ellok på de långa sträckorna och lastbilar som går på batterier, biogas eller med andra fossilfria drivmedel på de korta sträckorna.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Railcare kör mer malm

Railcare har tecknat ett nytt avtal med LKAB om transport av järnmalm från Svappavaara till Kiruna och Gällivare. Avtalet är värt 40 miljoner kronor och har dessutom en option för 2024.

Nyhet

Åtta lok från ÖBB till Grenland

Grenland Rail har köpt åtta ellok av österrikiska ÖBB. Loken ska sedan de utrustats med säkerhetssystemet ATC användas i den godstågstrafik som Grenland Rail utför i Norge och i Sverige.

Nyhet

Spårvagnsstopp på Götaälvbron

När solen går upp över Göteborg på lördag morgon går en 82-årig epok i graven. Spårvagnstrafiken över Götaälvbron i Göteborg upphör. På måndag börjar den gamla bron att rivas.