fbpx

Lysekilsbanan förlorar kontaktledningen

Kontaktledningen försvinner från Lysekilsbanan. Men nu är det LMV Kontaktledning som tar ner alla kopparbaserade elledningar sedan koppartjuvar stulit 1 000-tals meter tråd under våren.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 30 juni 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Anställda på LMV tar nu ner kontaktledning, bärlinor och utliggare på Lysekilsbanan.

9 juni inleddes den organiserade rivningen av kontaktledningen på Lysekilsbanan. Trafikverket har givit NRC Group och LMV Kontaktledning i uppdrag att demontera och ta tillvara allt material som innehåller stöldbegärlig koppar.

”Det gäller kontaktledning och bärlinor samt ledningar för hjälpkraft och återledare”, säger Hanna Lundkvist, projektledare på Underhåll Väst på Trafikverket.

”Vi tar även ner utliggarna eftersom de riskerar att skadas när ledning och bärlina inte längre är på plats.”

Ingen tågtrafik sedan 2015

Tågtrafiken på Lysekilsbanan har varit nedlagd sedan 2015 och Trafikverket stoppade 2018 allt underhåll i väntan på beslut om rivning av banan.

Beslut om spårrivning i höst – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Någon gång under den gångna vintern, oklart när, stängdes strömmen av och det dröjde inte länge förrän koppartjuvarna slog till.

Vid en lång rad tillfällen under våren har kilometervis med kontaktledning klippts ner och snabbt transporterats till mindre nogräknade skrothandlare för försäljning.

Det är oklart varför det dröjde så länge innan Trafikverket reagerade på de allt fräckare kopparstölderna.

FOTO: KASPER DUDZIK
Rivningen av kontaktledningen hade 24 juni hunnit till Brodalen. Kontaktledning och bärlinor rullas upp på trummor.

Inga nya anmälningar om stölder

”Sedan vi började demontera kontakledningsanläggningen har vi inte fått några anmälningar om stölder till Trafikverket men det kan ju ha skett någon anmälan till polisen som vi inte informerats om”, säger Hanna Lundkvist.

Hon räknat med att kontaktledning och övriga ledningar med koppar kommer att vara demonterade inom ett par veckor.

Det är oklart vad demonteringen kommer att kosta eftersom varken Trafikverket, NRC eller LMV Kontaktledning vet hur stora kvantiteter som stulits och hur många meter ledning som finns kvar.

Trafikverkets utredning av framtiden för Lysekilsbanan, som av allt att döma kommer att förorda en upprivning av banan, och den externa remissen av utredningen har blivit försenad eftersom ett yttrande från Försvarsmakten ännu inte inkommit.

Fler artiklar

Nytt växlingslok till Sverige

Nytt växlingslok till Sverige

Om en månad får Nordic Re-Finance sitt första lok från den italienska fordonstillverkaren SVI. Det är ett treaxligt diesellok för växling och kommer att användas på kombiterminalen i Malmö.

read more

Vill du läsa fler artiklar?