Annons:

Publicerad: 2023-11-25

Mälardalsrådet vill utbilda för pålitliga tåg

Mälardalen saknar järnvägstekniska övningsanläggningar. Nu måste staten ta sitt ansvar och satsa på utbildningar för branschens behov. Det skriver Mälardalsrådet i sitt remissvar om framtidens yrkeshögskola.

“I Stockholm-Mälarregionen finns stora behov av utbildad arbetskraft inom både byggnation och drift av samhällsviktig infrastruktur. Allt från ingenjörer till signaltekniker och spårsvetsare. Men i vår del av landet saknas det anläggningar för att utbilda sig inom de järnvägstekniska yrkena. Sådana anläggningar kräver ofta stora investeringar, som en enskild kommun har svårt att bära. Med tanke på Stockholm-Mälarregionens betydelse för hela landets transportinfrastruktur måste staten ta sitt ansvar och etablera en eller flera järnvägstekniska övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen”, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

“8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Mälardalsrådet har en tydlig plan för hur järnvägen behöver byggas ut, men då måste det också finnas samhällsbyggare som kan göra jobbet. Från staten efterlyser vi en långsiktig planering, satsningar på innovation och stöd till utbildningar som kräver utbildningsmiljöer inom järnvägen”, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, har lämnat ett remissvar till regeringen över betänkandet om framtidens yrkeshögskola (SOU 2023:31). Remissvaret utgår från Mälardalsrådets långsiktiga arbete för fler samhällsbyggare och bättre transporter i Stockholm-Mälarregionen.

“För att utveckla yrkeshögskolan behövs en starkare samverkan mellan alla som jobbar med frågorna. För samhällsbyggare inom infrastruktursektorn skulle Trafikverket kunna ges i uppdrag att inrätta storregionala kompetensråd. Det skulle förbättra samordningen mellan exempelvis bransch, utbildningsanordnare och regioner och göra det enklare att förutse vilken kompetens som behövs. Mälardalsrådet bidrar gärna med underlag och erfarenheter”, säger Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande i Mälardalsrådets samarbete för strategisk kompetensförsörjning En Bättre Matchning.

Mälartåg. FOTO: Mälardalstrafik

ANNONS:

Du kanske också är intresserad av:

Nyhet

Tågstopp minst ett år

Järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg kommer att inte att kunna trafikeras av tåg på minst ett år. Skadorna är större än befarat och troligen måste flera balkar bytas ut.

Nyhet

Färre omkomna i tågolyckor

Under 2022 omkom 68 personer på de svenska järnvägarna. 65 befann sig obehörigt i spårområden. 60 var självmord. Antalet omkomna är det lägsta under de 17 år som ingår i statistiken.

Nyhet

Ny tunnel i bruk

Den 1 100 meter långa tunneln under Krokängsparken på Hisingen i Göteborg togs i bruk natten till måndag 9 oktober. Till att börja med är det enkelspårstrafik i tunneln men om två månader får Hamnbanan ytterligare två kilometer dubbelspår.

Nyhet

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren. Projekten finns i den nationella planen för transportsystemet men för att Trafikverket skall kunna starta byggandet krävs godkännande av regeringen.