Annons:

Publicerad: 2024-02-19

Många små men få stora projekt

Dubbelspår, förbigångsspår, vändspår, bangårdsförlängningar, samtidig infart, spårbyten, kontaktledningsbyten, ställverksbyten och slopning av plankorsningar. Trafikverkets genomförandeplan för åren 2024–2029 är en katalog över alla åtgärder i de svenska järnvägarna under sex år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Planskildhet Olskroken i Göteborg ska stå klar 2026 och då kan den första etappen av Västlänken tas i bruk. Bilden från juni 2021.

Annons:

15 februari publicerade Trafikverket genomförandeplanen för 2024–2029. Under de sex åren satsas närmare 250 miljarder kronor på drift och underhåll av och investeringar i järnvägar i Sverige.

”Vi publicerar en uppdaterad genomförandeplan varje år för att intressenter som kommuner och regioner, tågtrafikbolag och anläggningsföretag och alla medborgare ska veta vad vi gör och vad vi planerar att göra med vägar och järnvägar”, säger Tommy Jonsson, tillförordnad planeringschef på Trafikverket.

”Ska man vara krass är nyhetsvärdet väldigt litet, allt är känt sedan tidigare, men det är en samlad bild av allt vi gör kommande år.”

Två stora projekt klara 2023

Från den förra genomförandeplanen har flera stora projekt försvunnit, de blev klara 2023. Det gäller bland annat dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria och fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund.

Utbyggnaden av dubbelspår mellan Varberg och Hamra med Varbergstunneln och Planskildhet Olskroken i Göteborg går snart in i slutspurten, projekten ska vara klara 2025 respektive 2026.

När Västlänken står klar är det ingen som vet. Efter 2029 är beskedet i genomförandeplanen.

Regeringen beslöt i slutet av 2022 att avbryta planeringen av nya stambanor. I höstas stod det klart att regeringen nöjer sig med att öka kapaciteten på sträckorna Järna–Linköping (Ostlänken), Mölndal–Borås och Lund–Hässleholm.

Ostlänken påbörjas i år

Ostlänken påbörjas inom kort men övriga kapacitetsförstärkningar finns ännu med i planerna.

I stället är den en mycket lång rad med mindre och medelstora projekt som dominerar listan över järnvägssatsningar de närmaste åren, projekt som fått startbeslut eller som väntas få det i närtid.

”Men ju längre fram i tiden projekten ligger desto större är naturligtvis osäkerheten om startdatum”, säger Tommy Jonsson.

”Vi har stor brist på järnvägstekniker i landet vilket ställer till problem både nu och kommande år. Många projekt kan inte genomföras som planerat.”

Många projekt ger stora störningar i tågtrafiken

Många projekt kommer att leda till omfattande störningar i tågtrafiken med helt inställd trafik i kortare eller längre perioder eller enkelspårstrafik på dubbelspåriga banor, ibland i flera år i sträck.

Genomförandeplanen bygger den nu gällande långsiktiga planen för åren 2022–2033, Nationell plan för transportsystemet, och länsplaner för regional infrastruktur.

På Södra stambanan sker kontaktledningsbyte Alvesta-Hässleholm, kontaktledningsarbeten i Hässleholm, Eslöv och Malmö godsbangård, spårbyte mellan Mosselund och Hässleholm och signalåtgärder mellan Alvesta och Hässleholm. Rd2 1101 och Rd2 1087 med ett av Green Cargos godståg mot Malmö i Eneryda mellan Alvesta och Älmhult i juli 2023.

Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg planeras kontaktledningsbyten Alingsås–Olskroken 2025–2027, Sköldinge–Hallsberg 2026–2029 och Falköping–Alingsås med start 2028 och spårbyte mellan Baggetorp och Pålsboda 2027–2029.

Det byggs förbigångsspår i Katrineholm, Högsjö och strax väster om Laxå medan förbigångsspåren förlängs och/eller kompletteras med fler spår i Slätte, Moholm och Väring.

I Lerum byggs vändspår för pendeltågen vilka gör att snabbare tåg kan passera långsammare tåg. Bangården i Laxå byggs om. Växelbyten sker i Älvsjö, Huddinge och Vårgårda samt på sträckorna Katrineholm–Hallsberg och Alingsås–Göteborg.

Södra stambanan Katrineholm–Malmö sker kontaktledningsbyte Alvesta-Hässleholm, kontaktledningsarbeten i Hässleholm, Eslöv och Malmö godsbangård, spårbyte på delar av sträckan Åby–Mjölby samt mellan Mosselund och Hässleholm och signalåtgärder mellan Alvesta och Hässleholm.

Västkustbanan blir dubbelspåret mellan Varberg och Hamra med tunnel under centrala Varberg klar i slutet av nästa år. Dessutom byggs bangården i Halmstad om, Båstad får vändspår och under 2028–2029 ska kompletterande förbigångsspår byggas i Brännarp och Lekarekulle samt en ny driftplats i Väröbacka.

Vänerbanan planeras för vändspår i Älvängen, ny station i Brålanda med två nya plattformar och samtidig infart. Frändefors får också samtidig infart. Kil får nytt ställverk och det blir spårbyte Mellerud-Åmål.

Tunnlarna Teåker och Haksjön på Dalslandsbanan får större lastprofil 2027–2028.

Värmlandsbanan fortsätter ombyggnaden av bangården i Karlstad.

Bergslagsbanan får dubbelspår mellan Gävle och Forsbacka, anläggningsarbetena inleds 2029.

Storvik får nya ställverk och det blir spår- och växelbyten Ulvshyttan–Ludvika. Trimnings- och hastighetshöjande åtgärder genomförs Borlänge–Falun och Ryggen–Storvik–Gävle. Ludvika, Ornäs och Sandviken får samtidig infart.

Spåret mellan Ställdalen och Grängesberg via Silverhöjden rustas upp med nytt spår och ny kontaktledning.

Mälarbanan och anslutande banor sker spår- och växelbyten på sträckorna Tillberga–Jädersbruk, Kolbäck–Eskilstuna samt Frövi–Ålsäng–Jädersbruk 2024–2027. Västerås rangerbangård byggs om 2029.

Godsstråket genom Bergslagen får ökad kapacitet, nya växlar, ny kontaktledning på flera driftplatser mellan Karbenning och Storvik. Samtidig infart införs i Jularbo, Dagarn och Skinnskatteberg. Flera driftplatser får förlängda mötesspår för att klara 740 meter långa tåg. Den nya driftplatsen Ombenning mellan Avesta Krylbo och Fagersta med långt mötesspår togs i bruk 2021.

Godsstråket genom Bergslagen kommer att få dubbelspår mellan Avesta Krylbo och Dalslund med byggstart nästa år. Redan i år inleds arbeten för och med kapacitetshöjning, växelbyten, kontaktledningsbyten på flera driftplatser mellan Karbenning och Storvik.

Samtidig infart införs i Jularbo, Dagarn och Skinnskatteberg och flera driftplatser får förlängda mötesspår för att klara 740 meter långa tåg. Växelbyten planeras i Örebro och Fagersta.

Ostkustbanan väntas linjeomläggningen och utbyggnaden till dubbelspår mellan Gävle och Kringlan, cirka fyra mil, inledas först 2028. Dubbelspårsbygget mellan Dingersjö och Sundsvall, tolv kilometer, inleds ett år tidigare.

Fyrspårsutbyggnaden mellan Uppsala och gränsen till Stockholms län påbörjas 2027. Kontaktledningen mellan Märsta och Uppsala ska bytas med start 2028.

För att få bättre anslutning mellan Ådalsbanan och Botniabanan planeras en vändslinga i Västeraspby med byggstart tidigast 2028.

Flera driftplatser på Norra stambanan får med start 2028 förlängda mötesspår för att klara 740 meter långa godståg. Vilka mötesstationer det blir utreds för närvarande. Växelbyten sker i Bollnäs.

Mellan Bräcke och Vännäs på Stambanan genom Övre Norrland genomförs kontaktledningsupprustning inklusive byte till autotransformatorer från 2026. Mellan Ånge och Bräcke sker spår- och växelbyten, bangården i Långsele byggs om och Österås får nya växlar.

Malmbanan genomförs omfattande åtgärder för att öka transportkapaciteten. Sävast-Sävastklinten får dubbelspår 2025-2026, en ny mötesstation byggs i Sävastnäs, mötesspåren förlängs i Gammelstad, Harrträsk, Nourtikon, Murjek, Näsberg och Nattavaara.

Det blir spårbyte mellan Sandträsk och Ripats och mellan Gällivare och Råtsi 2024-2025 samt mellan Boden och Harrträsk 2026-2027. Luleå får nytt signalställverk 2027-2028, samtidigt byggs personbangården om och personvagnsuppställningen flyttas.

Kontaktledning och hjälpkraft rustas upp mellan Boden och Gällivare med start 2026.

Största tillåtna axellast ökas till 32,5 ton mellan Kiruna och Riksgränsen i slutet av perioden.

Dessutom införts det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS på hela banan under perioden. Första inkopplingen sker i Gällivare i maj i år.

11 000 växlar och 29 000 signaler

Trafikverket ansvarar för 12 000 kilometer spår med kontaktledning, 11 000 växlar och 29 000 signaler. Varje år genomförs cirka 2 200 planerade banarbeten.

I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 000 utrustade med någon slags bom, ljus- och/eller ljudvarning. Övriga 3 500 plankorsningar är obevakade, med eller utan kryssmärke.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fem dagar av kaos i tågtrafiken

SJ och MTR tvingas ställa in och leda om ett stort antal tåg när Trafikverket stänger ett spår mellan Sparreholm och Flen i fem dagar. Först på onsdagen fick resenärerna information.

Kapacitet Nyhet

Ingen plats för fler godståg

När tunneln under Fehmarn Bält är klar 2029 kommer godstågstransporterna mellan Norra Tyskland och Sverige att öka med 200-300 procent. Men ingen vet hur godstågen ska få plats på spåren i södra Sverige.

Nyhet

Stor brist på lokförare

SJ, MTR och Green Cargo har tvingats ställa 10 000-tals tåg det senaste året på grund av brist på lokförare. De svenska tågtrafikföretagen behöver anställa minst 400 nya lokförare i år.

Nyhet

Jord på järnväg från Järpen

11 000 ton förorenad jord har de senaste två åren transporterats med tåg från Järpen till Umeå för deponering i Dåva. Inlandståg och Green Cargo har dragit tågen med ett tjog flisvagnar.