fbpx

ANNONS

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard, vikande trafikunderlag och minskande trafik. Eller en outnyttjad resurs som med en lånefinansierad upprustning kan bli ett viktigt godstågsstråk och en betydande turistattraktion. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.


AV ULF NYSTRÖM
• Publicerad 5 augusti 2020

FOTO: KASPER DUDZIK
Railcare T68 902 med timmertåg på den kombinerade järnväg- och landsvägsbron över Ljusnan söder om Sveg i september 2010.

Nyligen presenterade Trafikverket en rapport om Inlandsbanans funktion i dagens och morgondagens transportsystem.

Trafikverket tycker sig se en redan i dag svagt trafikerad bana med vikande trafikunderlag som går genom bygder med minskade folkmängd. Godstrafiken har halverats från 2014 till 2019. Stora delar av banan används bara sporadiskt. Den enda sträckan med nämnvärd godstrafik är Mora–Sveg. Turisttrafiken går normalt enbart några veckor på sommaren och enstaka dagar på vintern.

I sommar är turisttrafiken helt inställd på grund av coronapandemin.

Klena räler begränsar godstrafiken

Det finns fortfarande gamla, klena räler på sträckorna Sveg–Brunflo och Arvidsjaur–Gällivare som begränsar möjligheterna att köra godståg och som sänker hastigheten.

”Det krävs helt klart mycket stora satsningar för att Inlandsbanan ska kunna fungera för ökande godstågstrafik och som omledningsbana för godståg vid stopp på Stambanan genom Övre Norrland”, säger Pär-Erik Westin, utredningsledare på Trafikverket.

En upprustning av sträckorna med sämst standard, Sveg-Brunflo och Arvidsjaur-Gällivare, med nya sliprar och tyngre räler men på befintlig grusbädd beräknas kosta 2,6 miljarder kronor.

En upprustning av hela Inlandsbanan mellan Mora och Gällivare med betongsliprar och 60 kg-räler på makadambädd beräknas kosta 8,3 miljarder kronor. Det skulle möjliggöra trafik med tunga godståg i 80-100 km/h.

”Det är en grov uppskattning av kostnaden”, påpekar Pär-Erik Westin.

”Men det ger en indikation på vilket belopp som krävs och vi anser att det finns mer angelägna satsningar som kan genomföras för drygt åtta miljarder kronor.”

Inget behov av omledningsbana

Westin avfärdar också behovet av upprustning av Inlandsbanan för omledning av godståg i samband med trafikstopp på Stambanan genom Övre Norrland”.

”Det är orimligt med så stora investeringar för något som inträffar vart fjärde eller femte år”, säger han. ”När Norrbotniabanan Umeå-Luleå står klar bortfaller dessutom det argumentet.”

”Ska Inlandsbanan rustas upp måste det vara för att kunna erbjuda ökad turisttrafik, reguljär åretrunttrafik på sträckor med tillräckligt befolkningsunderlag och godstågstrafik som kan leva på egna meriter.”

”Det krävs helt klart mycket stora satsningar för att Inlandsbanan ska kunna fungera för ökande godstågstrafik och som omledningsbana för godståg vid stopp på Stambanan genom Övre Norrland.”

 

Pär-Erik Westin, utredningsledare på Trafikverket


FOTO: KASPER DUDZIK

Trafikverket anser inte att det är rimligt att rusta upp Inlandsbanan för att kunna använda den som omledningsbana för Stambanan genom över Norrland. Dubbla Green Cargo Rd2 med virkeståg passerar Storblåliden 1 juni 2020.

Peter Ekholm, vd i Inlandsbanan AB, är mycket kritisk till Trafikverkets rapport.

”Trafikverket stoppar huvudet i sanden”, säger han. ”Rapporten är beklämmande läsning.”

Trafikverket missbedömer tillväxten

Peter Ekholm anser att Trafikverket missbedömer tillväxten i järnvägstrafiken, vill behålla godstågstrafiken på stambanorna och utnyttjar sitt monopol i egna syften.

”Men vår tid kommer”, säger han.

”Det finns stort intresse för Inlandsbanan och våra planer i riksdagen.”

Ekholm vill låna de belopp som krävs för en omfattande upprustning av Inlandsbanan av Europeiska Investeringsbanken utan att belasta Trafikverkets anslag.

”Med spårbyte, fler och längre mötesspår och fjärrmanövrering av mötesstationerna kan vi skapa ett väl fungerande stråk för godstågstrafiken och en bana för vardagsresande och för turisttrafik”, säger Peter Ekholm.

Trafikverket fortsätter i höst utredningen om Inlandsbanans framtid med en analys av effekterna av olika upprustnkingsalternativ.

”Trafikverket stoppar huvudet i sanden. Rapporten är beklämmande läsning.”

 

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB

Fler artiklar

Risk för inställda tåg

Risk för inställda tåg

Tågtrafikföretagen har ont om lokförare och ombordpersonal och kan tvingas ställa in tåg med kort varsel. Under pandemin utbildades färre förare. Resandet kan nå nya rekordnivåer i sommar.

read more

Vill du läsa fler artiklar?