Annons:

Publicerad: 2023-10-18

Snart slut för MTR i Mälardalen

MTR kan komma att dra sig ur avtalet med Mälardalstrafik om regionaltågen i Mälardalen i förtid. Mälardalstrafik kan bryta avtalet med MTR redan om ett år. Tågtrafiken går på kryckor och förlusterna är mycket stora.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

ER1 045 i ett av Mälartågs tåg mot Uppsala utanför Kungsör i juli 2022.

Mälardalstrafik publicerade i måndags, 16 oktober, ett förhandsmeddelande i EU:s webbtidning TED om en eventuell ny upphandling av regionaltågstrafiken i Mälardalen med trafikstart tidigast i december 2026.

Ett sådant meddelande måste lämnas minst ett år innan ett nytt anbudsförfarande kan inledas.

Det nuvarande avtalet mellan Mälardalstrafik och MTR Mälartåg gäller till december 2029 och rymmer en option på ytterligare ett år.

Stora problem för MTR

Men MTR har haft stora problemen med regionaltågstrafiken ända sedan man tog över tågkörningen på de flesta linjerna från SJ i december 2021 och från Transdev i Uppland i juni 2022.

Problemen beror på brist på personal, främst lokförare, som delvis orsakas av dålig arbetsmiljö. MTR Mälartåg har efter en överenskommelse med Mälardalstrafik dragit ner trafiken med upp till 30 procent för att slippa ställa in många tåg med kort varsel.

Uppdraget för Mälardalstrafik har varit mycket kostsamt för MTR. Samtidigt har liknande problem för MTR i pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen orsakat betydande förluster.

Två miljarder kronor i förlust

Sammantaget har tågtrafiken i Sverige, främst den upphandlade trafiken i Stockholm och Mälardalen, men även den kommersiella trafiken som MTRX kör mellan Stockholm och Göteborg, kostat ägarna i Hong Kong över två miljarder kronor och förlusterna fortsätter.

Avtalet om den lönsamma trafiken i tunnelbanan i Stockholm går ut 2025. Upphandling pågår. Om MTR förlorar den upphandlingen eller vinner den med ett hårt pressat anbud slaktas eller sinar MTR:s enda kassako.

Därför kan MTR Mälartåg tvingas kasta in handduken redan om ett par år.

Vill säkerställa möjligheten att åka tåg

I måndags meddelade Mälardalstrafik, som ägs av de sex regionerna i Mälardalen, att ”för att kunna genomföra sitt uppdrag behöver Mälardalstrafik löpande säkerställa resenärernas möjligheter att resa med Mälartåg och i det ingår att utvärdera vilka alternativ som bäst tillser en välfungerande tågtrafik”.

Hanna Bergström är sedan 21 augusti i år chef för Trafik och infrastruktur på Mälardalstrafik.

Hon säger att Mälardalstrafiks fokus är att vårda nuvarande avtal och att samarbetet med MTR Mälartåg ska fortsätta till december 2029.

”Vi annonserade att en ny upphandling kan komma att inledas om tidigast ett år för att ha handlingsutrymme”, säger Hanna Bergström.

”Vi vill hålla hela spelplanen öppen.”

Inga beslut om ny upphandling

”En upphandling av tågtrafiken är en omfattande och tidsödande process men det finns inga beslut om att en ny upphandling ska inledas.”

”Vårt mål är fortsatt samarbete med MTR Mälartåg i ytterligare sex år.”

MTR i djup kris

MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg redovisar brakförluster 2022. MTR Tunnelbanan levererade vinst förra året och förlusten krymper i MTRX. Koncernen MTR Nordic gjorde en förlust på drygt en kvarts miljard kronor. 2023 kan förlusten bli ännu större.

Annons:

Enligt Hanna Bergström har Mälardalstrafik en fortlöpande dialog med MTR Mälartåg.

”MTR förstår vår ståndpunkt och vårt ställningstagande”, säger hon.

”MTR Mälartåg känner till regelverket och de processer som gäller.”

Planerar för ökad trafik

Hon säger också att Mälardalstrafik och MTR Mälartåg planerar för ökad trafik.

”Vårt samarbete med MTR fortsätter med planerad upptrappning av tågtrafiken i takt med att fler lokförare blir klara med sin utbildning”, säger Hanna Bergström.

Samma dag som Mälardalstrafiken annonserade att en ny upphandling kan ske i förtid fick de anställda vid MTR Mälartåg information om en eventuell tidigarelagd trafikupphandling. 

“Som du vet har vi haft utmaningar att leverera inom vårt Mälartågsuppdrag. En rad faktorer, som bland annat den nationella lokförarbristen, har påverkat vår leverans. Vi har redan gjort en rad insatser för att förbättra läget, till exempel genom anpassa trafiken för att ge en mer förutsägbar trafik till resenärerna och den historiskt stora lokförararutbildningsinsats som vi nu genomför”, skrev företagsledningen.

“Utöver det, diskuterar vi nu med Mälardalstrafik kring hur vi skapar bästa förutsättningar för en fortsatt utveckling av tågtrafiken och den planerade upptrappningen av trafiken.​”

Påverkar inte dagliga verksamheten

Efter en orientering om annonseringen skriver MTR till de anställda:

”Att det kommer ut en förhandsinformation påverkar inte trafiken eller vår dagliga verksamhet, utan är en del av den lagstadgade upphandlingsprocessen och är varken bindande, eller tidsbunden. Det innebär inte att upphandlingen automatiskt kommer att genomföras utan är en av flera scenarier som nu ska utvärderas.​ Vi har en god dialog och en gemensam ambition om att fortsatt utveckla trafiken med resenären i fokus.”

Ser över formerna för fortsatta samarbetet

Erik Söderberg, presschef på moderbolaget MTR Nordic, skriver i en kommentar till Järnvägar.nu att Mälardalstrafik och MTR ser över formerna för det fortsatta samarbetet.

”För att ge bästa förutsättningar för en fortsatt utveckling av tågtrafiken och den planerade upptrappningen ser Mälardalstrafik och MTR nu över formerna för hur samarbetet fortsatt ska se ut. Vårt fokus ligger fortsatt på trafiken och att leverera en stabil och pålitlig trafik för alla resenärer. Parallellt pågår en historiskt stor utbildningsinsats inom MTR för att få ut fler lokförare för både Mälartåg och hela järnvägssverige”, skriver Erik Söderberg. 

”Publiceringen av förhandsinformationen påverkar inte trafiken, verksamheten eller våra medarbetare, den är inte heller varken bindande eller tidsbunden. Vi har en god dialog och en gemensam ambition om att fortsatt utveckla trafiken med resenären i fokus.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Green Cargo ställer in

Green Cargo har tvingats till stora neddragningar av tågtrafiken på grund av lokförarbristen. Kunderna är oroliga och en del gods går nu på lastbil. Men godsvolymerna på järnväg ökar.

Nyhet

Snabb återhämtning för SJ

Fjärde kvartalet resulterade i ett tungt minusresultat för SJ men helåret innebar ett plusresultat på 314 miljoner kronor, nästan 1,3 miljarder kronor bättre än resultatet för pandemiåret 2021.

Nyhet

SJ på efterkälken

Vy tåg släppte biljetterna till jultrafiken redan 5 oktober. Snälltåget och Flixtrain började sälja tågresor i förra veckan, MTRX 20 oktober. Men det dröjer till 9 november innan det går att köpa SJ-biljetter till jultrafiken.

SJ:s nattåg till Duved drar upp snön vid Undersåker i mars 2014.