fbpx

ANNONS

Miljardstöd från EU

Trafikverket får 110 miljoner euro, motsvarande 1 175 miljoner svenska kronor, av EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. 65 miljoner euro går till Västlänken och 45 miljoner euro till fordonsutrustning för ERTMS.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 29 juni 2022

Gångpassage vid sjön Örlen sju kilometer öster om Tibro. Här var det länge sedan man behövde se upp för tåg, 2003 gick det sista godståget.

FOTO: KASPER DUDZIK
Västlänken växer fram vid centralstationen i Göteborg. Bild från februari 2022. 

”Det är glädjande att EU bifaller flera av våra ansökningar om medfinansiering”, säger Lennart Kalander, avdelningschef för Nationell Planering vid Verksamhetsområde Planering på Trafikverket.

”Med pengarna från EU-fonden frigör vi utrymme för nya investeringar och kan stödja installationen av ETCS, ombordutrustningen för ERTMS-systemet, för ett stort antal fordonsägare i Sverige.”

Utlysningen om medel var den första i budgetperioden 2021-2027 och omfattade totalt sex miljarder euro. Utlysningen avsåg projekt som syftade till att bygga, utveckla, modernisera och slutföra TEN-T nätverket och samtidigt bidrar till EU:s åtaganden för minskade koldioxidutsläpp.

Mest pengar till Västlänken

För Västlänken deletapp Centralen, tunnelarbete i järnvägstunneln, får Trafikverket medel för att genomföra tunnelarbete inkluderande servicetunnlar, betongarbeten och miljöhantering.
Medfinansiering från EU är 65 515 338 euro, motsvarande 700 miljoner svenska kronor.

”Det innebär att Trafikverket kan minska anslaget till Västlänken i motsvarande utsträckning”, säger Lennart Kalander.

Det har förekommit uppgifter om att Västlänken, som beräknats kosta 20 miljarder svenska kronor i 2009 års penningvärde, riskerar att bli försenad och dyrare än beräknat.

”Vi räknar inte med någon fördyring eller försening”, säger Lennart Kalander.

EU-fonden för ett sammanlänkat Europa bidrar också med 44 810 000 euro, motsvarande 479 miljoner svenska kronor, för installation av ombordutrustning för ERTMS 2021-2025.

ANNONS

ANNONS

Elva fordonsägare får dela på 479 Mkr

Trafikverket kommer att koordinera bidragshanteringen som omfattar Transito, BLS Rail, Green Cargo, Hector Rail, Investment AB Bure som nyligen övertagits av Sandahlsbolagen, Nordic Re-finance, SJ, Region Skåne Skånetrafiken, Tågåkeriet i Bergslagen, Västtrafik samt Östgötatrafiken.

”Villkoret för medfinansieringen är att fordonsägarna står för 50 procent av kostnaden”, säger Lennart Kalander. ”Bidraget kan utgå till såväl prototypinstallationer som serieinstallationer.”

Fyra andra infrastrukturprojekt beviljas medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Umeå Port of the Future, för anpassning för hållbara transporter i Scan-Med Core Network Corridor.

Baltic comprehensive ports for climate and environment, klimatåtgärder i hamnarna i Ystad och Rauma.

Clean and Efficient Multimodal Hub i Trelleborgs hamn.

Optimering och klimatanpassning av trafiken i TEN-T-korridorerna som förbinder Skandinavien med kontinenten.

EU-bidraget till de fyra sistnämnda projekten är sammanlagt drygt 200 miljoner svenska kronor.

ANNONS

ANNONS

Senaste artiklarna

Storsatsning på tåg i väst

Storsatsning på tåg i väst

Västtrafik hoppas kunna öka tågresandet med 50 procent när Västlänken står klar. Trafiken utökas på nästan alla sträckor i Västra Götaland. Satsningen kräver 35 nya tågsätt utöver de 45 som levereras de närmaste åren.

read more
Dyra omvägar för godstågen

Dyra omvägar för godstågen

Att köra godståg från Sävenäs rangerbangård i Göteborg till Halmstad, cirka 15 mil, tar normalt två timmar. Men nu tar de drygt fyra timmar och kostar Green Cargo fyra miljoner kronor.

read more

Vill du läsa fler artiklar?