Annons:

Publicerad: 2022-06-29

Miljardstöd från EU

Trafikverket får 110 miljoner euro, motsvarande 1 175 miljoner svenska kronor, av EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. 65 miljoner euro går till Västlänken och 45 miljoner euro till fordonsutrustning för ERTMS.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Västlänken växer fram vid centralstationen i Göteborg. Bild från februari 2022.

Annons:

”Det är glädjande att EU bifaller flera av våra ansökningar om medfinansiering”, säger Lennart Kalander, avdelningschef för Nationell Planering vid Verksamhetsområde Planering på Trafikverket.

”Med pengarna från EU-fonden frigör vi utrymme för nya investeringar och kan stödja installationen av ETCS, ombordutrustningen för ERTMS-systemet, för ett stort antal fordonsägare i Sverige.”

Utlysningen om medel var den första i budgetperioden 2021-2027 och omfattade totalt sex miljarder euro. Utlysningen avsåg projekt som syftade till att bygga, utveckla, modernisera och slutföra TEN-T nätverket och samtidigt bidrar till EU:s åtaganden för minskade koldioxidutsläpp.

Mest pengar till Västlänken

För Västlänken deletapp Centralen, tunnelarbete i järnvägstunneln, får Trafikverket medel för att genomföra tunnelarbete inkluderande servicetunnlar, betongarbeten och miljöhantering.
Medfinansiering från EU är 65 515 338 euro, motsvarande 700 miljoner svenska kronor.

”Det innebär att Trafikverket kan minska anslaget till Västlänken i motsvarande utsträckning”, säger Lennart Kalander.

Det har förekommit uppgifter om att Västlänken, som beräknats kosta 20 miljarder svenska kronor i 2009 års penningvärde, riskerar att bli försenad och dyrare än beräknat.

”Vi räknar inte med någon fördyring eller försening”, säger Lennart Kalander.

EU-fonden för ett sammanlänkat Europa bidrar också med 44 810 000 euro, motsvarande 479 miljoner svenska kronor, för installation av ombordutrustning för ERTMS 2021-2025

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren. Projekten finns i den nationella planen för transportsystemet men för att Trafikverket skall kunna starta byggandet krävs godkännande av regeringen.